Ilmoita epäasiallisesta toiminnasta partiossa

Partiossa noudatetaan turvallisesti yhdessä -ohjeistusta. Vaikka tavoitteena on turvallisen toimintaympäristön varmistaminen, voivat mukana olevat henkilöt kokea häirintää, kiusaamista, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa. Näihin ikäviin asioihin halutaan partiossa puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Jos olet kohdannut tai havainnut toiminnassa mitään edellä mainittujen kaltaisia tilanteita, kannustamme ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä lippukunnan turva-aikuiseen, asiasta vastaavaan partiojohtajaan tai tuntemaasi vastuuhenkilöön partiossa (esim. lippukuntatyöstä vastaava järjestökoordinaattori). Jos tilanne on sellainen, ettet voi ilmoittaa tietojasi avoimesti, voit ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta nimettömänä verkossa. Ilmoita epäasiallisesta kohtelusta anonyymilla -lomakkeella. Partiotoimistolle lähetetyt ilmoitukset ohjautuvat toiminnanjohtaja Kaisa Leikolalle ja järjestöpäällikkö Tea Hurmeelle. Tätä samaa kanavaa käytetään partion anonyymina ilmoituskanavana ja se täyttää myös Whistleblower-direktiivin vaatimukset.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Käsittelemme tietoja Partion tietosuojaperiaatteiden mukaisesti:

Tietosuojaseloste

Kuva: Mari Lehtisalo