Piirihallitusvaalit

Kiinnostaako mielenkiintoinen pesti Järvi-Suomen Partiolaisten hallituksessa? Piirin syyskokouksessa 26.10.2024 valitaan hallitus seuraavalle kahdelle vuodelle.

Vinkkaa mahdollista piirihallitusehdokasta

Vaalitoimikunnan lomake, jolla voi suolata mahdollisen piirihallitusehdokkaan vaalitoimikunnalle.

"*" näyttää pakolliset kentät

Mihin piirihallituspesteihin suolattava henkilö olisi hyvä?*
Voit valita yhden tai useamman piirihallituspestin.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Hallitustehtävistä yleisesti

Piirihallituksen tehtävät ovat ajankäytöllisesti tiiviitä pestejä. Pestit ovat viikoittain työtä vaativia, välillä myös päivittäin. Pestit on kuitenkin tarkoitettu opiskelun tai työn ohessa tehtäviksi. Tehtävä ei siis ole päätoimi, mutta jotta tehtävä tulisi hoidettua hyvin, tulee sen olla ensisijainen pesti partiossa. Muiden pestien samanaikaisuus voi olla haaste, mutta kukin tuntee itsensä ja jaksamisensa parhaiten.

Piirihallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa. Lisäksi kukin toiminnanala kokoustaa toiminnanalasta vastaavan jäsenen johdolla noin 10 kertaa vuodessa. Lisäksi päälle tulevat mahdolliset muut kokoukset, projektit sekä kehityshankkeet, joita on vaikea ennustaa ennalta.

Pestiin on mahdollista saada sitä tukevaa koulutusta piirin kustannuksella piirin tai keskusjärjestön kursseilla puheenjohtajan kanssa sovitusti. Pestikeskustelut pidetään vuosittain ja niihin on halutessa mahdollisuus myös useammin. Perehdytystä pestiin saa puheenjohtajilta, omalta ryhmältä, toimihenkilöiltä ja usein myös tehtävän edelliseltä haltijalta.

Hallituksen tehtävät

 • Ohjata ja valvoa piirin toimintaa.
 • Edustaa piiriä.
 • Huolehtia piirin kokousten koolle kutsumisesta.
 • Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta.
 • Hyväksyä uudet jäsenet, pitää jäsenluettekoa ja päättää erotettavista jäsenistä.
 • Vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta.
 • Vahvistaa piirin ohjesäännöt.
 • Ottaa piirille tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.
 • Valita yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin

Pestikuvaus

Piirinjohtajan pesti sopii henkilölle, jolla on intoa ja motivaatiota viedä piirin toimintaa eteenpäin ja jolla on kokemusta johtamisesta sekä partiotoiminnasta. Pesti on tekijälleen antoisa ja kehittävä vieden toki oman aikansa: viidellä tunnilla viikossa tekee jo kuitenkin todella paljon. Lisäksi pestiin kuuluu sekä keväisin että syksyisin muutama viikonloppu erilaisia seminaareja ja tapahtumia: arvio on noin neljä viikonloppua sekä keväällä että syksyllä ja yksi kesällä.                                                                                                   

Piirinjohtaja johtaa piirin toimintaa, edustaa piiriä sekä vastaa piirin varsinaisen kokouksen päättämän toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamisessa apunaan piirihallituksen jäsenet. Piirinjohtaja kutsuu piirihallituksen kokoukset koolle ja johtaa puhetta piirihallituksen kokouksissa. Piirinjohtajan sijaisena toimii tarvittaessa piirin varajohtaja.                                                                                                                                         

Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja jakavat keskenään seuraavat tehtävät:

 • vastaa piirin toiminnan johtamisesta (vuosisuunnitteluprosessi, toimintasuunnitelman toteutus ja toiminnan arviointi)
 • strategia-asiakirjan valmistelusta ja sen toteuttamisen johtamisesta (käytännössä viime vuosina piirin strategiana on ollut toteuttaa partion yhteistä strategiaa)
 • partioliikkeen yhteisten linjausten ja teemojen toteuttamisen johtamisesta
 • vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta
 • piirihallituksen jäsenten perehdyttämisestä, osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisestä pestien periaatteiden mukaisesti
 • piirin edustaminen
 • sekä tehtävät, jotka eivät kuulu yhdenkään toiminnanalan kokonaisuuteen tai jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä tulee käsitellä koko hallituksen

Pestissä tehdään paljon itsenäisesti ja piirin varajohtajan kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään vahvasti piirihallituksen ja partiotoimiston kautta. Toimistolta on apuna etenkin hallinnon työntekijä, joka toimii myös piirihallituksen sihteerinä. Yksikseen ei siis tarvitse tätäkään hommaa tehdä! Piirinjohtajat tekevät myös valtakunnallisesti että palvelualue B:n kesken yhteistyötä – vertaistukea ja vinkkejä on siis jaossa koko Suomen mitalta! Edellinen piirinjohtaja perehdyttää seuraajaansa tehtävään. Perehdytystä on luvassa myös Suomen Partiolaisilta.

Pestivaatimukset

Vaikka kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi ja pesti kasvattaa tekijäänsä, on johtamiskokemuksesta, laajojen kokonaisuuksien hahmottamisesta ja hallitsemisesta, yhteistyötaidoista ja itsensä johtamisen taidoista tässä pestissä ehdottomasti hyötyä. Tärkeää on myös uskaltaa pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsee. Partionjohtajan peruskurssi ja –jatkokurssi on hyvä olla suoritettuna, mutta ne eivät ole varsinaisia vaatimuksia piirinjohtajana toimimiseen. Esimerkiksi johtokolmikkopestissä toimiminen ja partion toiminnan tunteminen antavat hyvät valmiudet piirinjohtajan pestiin.

Pestikuvaus

Piirin varajohtajan pesti sopii henkilölle, jolla on intoa ja motivaatiota viedä piirin toimintaa eteenpäin ja jolla on kokemusta johtamisesta sekä partiotoiminnasta. Pesti on tekijälleen antoisa ja kehittävä vieden toki oman aikansa: viidellä tunnilla viikossa tekee jo kuitenkin todella paljon. Lisäksi pestiin kuuluu sekä keväisin että syksyisin muutama viikonloppu erilaisia seminaareja ja tapahtumia: arvio on noin neljä viikonloppua sekä keväällä että syksyllä ja yksi kesällä. Piirin varajohtaja osallistuu aktiivisesti piirihallituksen työskentelyyn ja piirihallituksen kokouksien suunnitteluun. Tarvittaessa piirin varajohtaja toimii piirinjohtajan sijaisena.                                                                                                                                                        

Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja jakavat keskenään seuraavat tehtävät:

 • vastaa piirin toiminnan johtamisesta (vuosisuunnitteluprosessi, toimintasuunnitelman toteutus ja toiminnan arviointi)
 • strategia-asiakirjan valmistelusta ja sen toteuttamisen johtamisesta (käytännössä viime vuosina piirin strategiana on ollut toteuttaa partion yhteistä strategiaa)
 • partioliikkeen yhteisten linjausten ja teemojen toteuttamisen johtamisesta
 • vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta
 • piirihallituksen jäsenten perehdyttämisestä, osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisestä pestien periaatteiden mukaisesti
 • piirin edustaminen
 • sekä tehtävät, jotka eivät kuulu yhdenkään toiminnanalan kokonaisuuteen tai jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä tulee käsitellä koko hallituksen

Pestissä tehdään paljon itsenäisesti ja piirinjohtajan kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään vahvasti piirihallituksen ja muiden piirien johtajien sekä partiotoimiston kanssa. Piirinjohtajat tekevät myös valtakunnallisesti että palvelualue B:n kesken yhteistyötä – vertaistukea ja vinkkejä on siis jaossa koko Suomen mitalta! Edellinen piirin varajohtaja perehdyttää seuraajaansa tehtävään. Perehdytystä on luvassa myös Suomen Partiolaisilta.

Pestivaatimukset

Piirin varajohtajan pestissä on hyötyä johtamiskokemuksesta, laajojen kokonaisuuksien hahmottamisesta ja hallitsemisesta, yhteistyötaidoista ja itsensä johtamisen taidoista. Pesti kuitenkin kasvattaa tekijäänsä, joten kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi! Tärkeää on myös rohjeta pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsee. Partionjohtajan peruskurssi ja –jatkokurssi on hyvä olla suoritettuna, mutta ne eivät ole varsinaisia vaatimuksia piirinjohtajana toimimiseen. Esimerkiksi johtokolmikkopestissä toimiminen ja partion toiminnan tunteminen antavat hyvät valmiudet piirinjohtajan pestiin.

Pestin kuvaus

Yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaava ministeri osallistuu aktiivisesti yhteiseen hallitustyöskentelyyn ja johtaa yhteiskuntasuhde- ja talousryhmän puheenjohtajan kanssa talous ja y-suhteiden toimintaa piirin alueella. Y&T-ministeri vastaa mm. toiminnanalan toiminnansuunnittelusta ja budjetoinnista ja näiden seurannasta. Ministerinä pääset myös osallistumaan Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhteiden tekijöiden toimintaan.

Talouden ja yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan tehtävä on:

 • Tukea piirin johtoa talouden suunnittelussa ja seurannassa
 • Kehittää piirin varainhankintaa ja laatia pitkän tähtäimen taloussuunnitelma
 • Turvata partiotoiminnan asema merkittävänä toimijana partiopiirin alueella
 • Tarjota tukea yhteistyösuhteiden kehittämiselle niin piiri kuin lippukuntatasolla
 • Toteuttaa piirin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteita

Tukena sinulla on pestissäsi toiminnanalasi muut tekijät, piirihallitus ja partiotoimihenkilöt piiritoimistoilla.

Pestivaatimukset

Ministerin pestiin tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Pestiä hoidetaan pääasiassa sähköpostin ja etäyhteyksien välityksellä, mutta lisäksi pestiin kuuluu ajoittain myös tapaamisia yhteistyökumppanien kanssa. Yhteiskuntasuhde- ja talousryhmän toimintaan kaivataan reippaasti uusia näkemyksiä ja mielipiteitä.

Ajallisesti pesti vie parista tunnista muutamaan tuntia viikkoon. Keväällä ja syksyllä piirin toiminta on aktiivisempaa, kesäaikaan rauhallisempaa. Piirihallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuoteen ja pestiin liittyviä viikonloppuja on arviolta noin neljä keväällä, yksi kesäaikaan ja neljä syksyllä.

Ministeripestissä johdat sekä itseäsi että muita. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista sekä osaaminen talouden tai yhteiskuntasuhteiden parissa katsotaan eduksi.

Pestin kuvaus

Kasvatusministeri vastaa piirissä partiokasvatukseen liittyvistä asioista. Ministeri osallistuu aktiivisesti yhteiseen piirihallitustyöskentelyyn.

Kasvatusministeri

 • Johtaa kasvatusryhmää, johon kuuluu erilaisia ikäkausijaostoja ja meripartio-, erätaito- kisa- kansainvälisyys- ja katsomusjaostot
 • Vastaa kasvatusryhmän budjetoinnista, toiminnansuunnittelusta ja sen toteutumisen seurannasta
 • Pestaa piirin ohjelmatapahtumien ja taitokoulutusten johtajat
 • Osallistuu piirin edustajana laajennettuun kasvatusvaliokuntaan
 • Pestaa tarvittaessa työparikseen kasvatusryhmän puheenjohtajan

Kasvatuksen toiminnanalan yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on tukea lippukuntia järjestämään partio-ohjelman mukaista toimintaa.

Tukena sinulla on pestissäsi toiminnanalasi muut tekijät, piirihallitus ja partiotoimihenkilöt piiritoimistoilla.

Pestivaatimukset

Ministerin pestiin tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Pesti sopii henkilölle, joka ei vielä tiedä kaikkea partiokasvatuksesta, mutta on innokas oppimaan muilta jotka jo vähän tietävät – pestissä ympärilleen saa monta upeaa partiokasvatuksen tietäjää, joista jokainen on jonkin alan asiantuntija. Jos tykkäät tehdä tiimityötä,  jakaa vastuuta toisille ja innostaa muita, tämä on sinulle sopiva pesti. Tärkeimpiä pestissä  tarvittavia taitoja on kyky keskustella asioista monesta eri näkökulmasta ja halu tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Ajallisesti pesti vie parista tunnista muutamaan tuntia viikkoon. Keväällä ja syksyllä piirin toiminta on aktiivisempaa, kesäaikaan rauhallisempaa. Piirihallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuoteen ja pestiin liittyviä viikonloppuja on arviolta noin neljä keväällä, yksi kesäaikaan ja neljä syksyllä.

Ministeripestissä johdat sekä itseäsi että muita. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista sekä osaaminen partiokasvatuksen parissa katsotaan eduksi. Pestiin vaadittavaa kokemusta on voinut kertyä esimerkiksi lippukunnanjohtajan tai ohjelmajohtajan pestistä tai vaikkapa jostain projektista.

Pestikuvaus

Vapaaehtoistuki vastaa koulutusjärjestelmän mukaisien koulutuksien järjestämisestä piirin alueella, tukee ja ohjaa turvallisuusasioissa sekä antaa vapaaehtoisille eväitä pestissä jaksamisessa ja kehittymisessä. Vapaaehtoistuen ministerin tehtävänä on osallistua aktiivisesti yhteiseen hallitustyöskentelyyn ja johtaa vapaaehtoistuen toiminnanalaa, jossa on kaksi jaostoa: turvallisuusjaosto ja koulutusjaosto. Jaostoilla ja vapaaehtoistuen ryhmällä on oma puheenjohtaja, joiden toimintaa  vapaaehtoistuen ministeri ohjaa.

Vapaaehtoistuen ministerin vastuulla on mm.:

 • varmistaa laadukas toiminta vapaaehtoistuen jaostoissa ja huolehtia toiminnansuunnittelusta ja budjetoinnista sekä suunnitellun toiminnan laadukkaasta toteuttamisesta ja seurannasta yhdessä vapaaehtoistuen ryhmän puheenjohtajan ja jaostojen puheenjohtajien kanssa
 • tarvittaessa pestata vapaehtoistuen ryhmän puheenjohtaja
 • varmistaa partion koulutusjärjestelmän  mukaisten koulutuksien toteutuminen piirin alueella yhdessä koulutusohjaajien kanssa
 • ylläpitää yhteistyötä muiden piirin toiminnanalojen kanssa, sekä osallistua aktiivisesti palvelualueen sisäisen yhteistyön kehittämiseen
 • toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä vapaaehtoistuen asioissa, ylläpitää yhteyttä SP:n koulutusryhmään ja turvallisuusverkostoon, sekä osallistua SP:n laajennetun vapaaehtoistuenvaliokunnan toimintaan

Tukena sinulla on pestissäsi toiminnanalasi muut tekijät, piirihallitus ja partiotoimihenkilöt.

Pestivaatimukset

Vapaaehtoistuesta vastaava ministeri tarvitsee pestireppuunsa paljon iloista mieltä, rohkeutta tarttua toimeen sekä pilkettä silmäkulmaan.

Ajallisesti pesti vie parista tunnista muutamaan tuntia viikkoon. Keväällä ja syksyllä piirin toiminta on aktiivisempaa, kesäaikaan rauhallisempaa. Piirihallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuoteen ja pestiin liittyviä viikonloppuja on arviolta noin neljä keväällä, yksi kesäaikaan ja neljä syksyllä.

Ministeripestissä johdat sekä itseäsi että muita ja ministerin pestissä tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista sekä osaaminen vapaaehtoistuen parissa katsotaan eduksi. Tarvittavaa kokemusta on voinut kertyä esimerkiksi pestijohtajan, valmentajan tai luotsin pestistä, kouluttamisesta tai jostain projektista.

Pestikuvaus

Lippukuntatuki tukee nimensä mukaisesti piirin lippukuntien toimintaa. Lippukuntatuen organisaatio rakentuu itsenäisesti toimivista ryhmistä, joita johtaa ministerin pestaamat puheenjohtajat. Lippukuntatuen alla toimivia ryhmiä ovat alueryhmä ja moninaisuusryhmä. Lippukuntatuen ministeri osallistuu aktiivisesti piirihallituksen yhteiseen työskentelyyn.

Lippukuntatuen ministeri:

 • ohjaa ja seuraa ryhmien toimintaa
 • Vastaa piirin lippukuntatuen kehittämisestä
 • Vastaa toiminnanalan toimintasuunnitelman ja budjetin laadinnasta sekä toteuttamisen seurannasta
 • Koordinoi tarvittaessa muita lippukuntatuen alaisuuteen kuuluvia projekteja ja ryhmiä
 • osallistuu Suomen Partiolaisten laajennetun aluevaliokunnan toimintaan

Tukena sinulla on pestissäsi toiminnanalasi muut tekijät, piirihallitus ja partiotoimihenkilöt piiritoimistoilla.

Pestivaatimukset

Kokemus piirin lippukuntatuesta on eduksi, muttei välttämätöntä. Ratkaisevaa on asenne, sitoutuminen pestiin ja halu tukea piirin lippukuntia.

Ajallisesti pesti vie parista tunnista muutamaan tuntia viikkoon. Keväällä ja syksyllä piirin toiminta on aktiivisempaa, kesäaikaan rauhallisempaa. Piirihallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuoteen ja pestiin liittyviä viikonloppuja on arviolta noin neljä keväällä, yksi kesäaikaan ja neljä syksyllä.

Ministeripestissä johdat sekä itseäsi että muita. Ministerin pestissä tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista sekä osaaminen lippukuntatuen parissa katsotaan eduksi. Tarvittavaa kokemusta on voinut kertyä esimerkiksi johtokolmikkopestissä, valmentajana, luotsina tai jostain projektista.

Pestikuvaus

Kasvuministeri vastaa erityisesti piirin jäsenmäärän kasvuun liittyvistä asioista. Lisäksi kasvuministeri osallistuu aktiivisesti yhteiseen hallitustyöskentelyyn ja valtakunnalliseen kasvutyöskentelyyn. Kasvuministerin pestissä pääsee mm. rekryämään kasvusta vastaavaa ryhmää itselleen, jalkauttamaan piirin kasvusuunnitelmaa ja osallistumaan piirin päätöksentekoon piirihallituksen jäsenenä.

Pestivaatimukset

Kasvuministeriksi sopii tyyppi, jolla on visiointitaitoja ja intoa tarttua uuteen haasteeseen. Pohjaa kasvuministerin toiminnalle on luotu vuodesta 2022 alkaen ja kasvuministeriltä vaaditaan jatkossakin sinnikkyyttä luoda uutta. Kasvuministeri osaa tai ainakin haluaa käyttää dataa mm. jäsenmäärästä ja väestöstä piirin alueella työskentelynsä tukena.

Ajallisesti pesti vie parista tunnista muutamaan tuntia viikkoon. Keväällä ja syksyllä piirin toiminta on aktiivisempaa, kesäaikaan rauhallisempaa. Piirihallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuoteen ja pestiin liittyviä viikonloppuja on arviolta noin neljä keväällä, yksi kesäaikaan ja neljä syksyllä.

Ministeripestissä johdat sekä itseäsi että muita. Ministerin pestissä tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista katsotaan eduksi. Tarvittavaa kokemusta on voinut kertyä esimerkiksi johtokolmikkopestissä tai onnistuneesta kokemuksesta kasvattaa lippukunnan tai alueen jäsenmäärä esimerkiksi aluejärjestön hallituksen jäsenenä.

Pestikuvaus

Viestinnän toiminnanala vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutumisesta piirin alueella sekä valtakunnalliseen yhteistyöhön osallistumisesta. Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen osallistuu aktiivisesti piirihallituksen työskentelyyn sekä viestii piirihallituksen toiminnasta. Toiminnanalalla toimivassa viestintäryhmässä hallituksen jäsen on jäsenenä.

Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen:

 • Johtaa viestinnän suunnittelua ja on vastuussa toimintasuunnitelman toteutumisesta
 • Johtaa viestinnän toiminnanalaa yhdessä viestintäryhmän puheenjohtajan kanssa
 • Työskentelee tiiviissä yhteistyössä viestintäkoordinaattorin kanssa
 • Osallistuu viestintäryhmän kokouksien valmisteluun sekä kokouksiin
 • Osallistuu aktiivisesti piirihallituksen työskentelyyn sekä kokouksissa että niiden ulkopuolella
 • Viestii piirihallituksen kokouksien päätöksistä jäsenistölle
 •  Osallistuu valtakunnalliseen viestintäyhteistyöhön Suomen Partiolaisten laajennetussa viestintä- ja markkinointivaliokunnassa
 • Tuottaa tarvittaessa ja oman kiinnostuksensa mukaan sisältöä piirin viestintään

Pestivaatimukset

Viestinnästä vastaavan hallituksen jäsenen pestissä tarvitaan hyvää kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoa. Osaaminen ja ymmärrys partioviestinnästä ja sen tavoitteista, sosiaalisesta mediasta sekä muusta viestinnän sisällöntuotannosta ovat erittäin suositeltavia. Pestissä tarvitsee myös sujuvaa kirjoitustaitoa (vähintään) suomen kielellä, sillä hallituksen jäsenen vastuulla on piirihallituksen toiminnasta viestiminen. Kiinnostus someen, kuvaamiseen, graafiseen suunnitteluun tai markkinointiin on ehdotonta plussaa. Viestinnästä vastaavan hallituksen jäsenen vastuulla on toiminnansuunnittelu sekä viestinnän isoista linjauksista päättäminen ja niiden toteutumisen seuranta, joten pestissä vaaditaan kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia.

Piirihallituksen jäsenenä toimii useissa eri ryhmissä: piirihallituksessa, viestintäryhmässä sekä laajennetussa viestintä- ja markkinointivaliokunnassa erilaisissa rooleissa. Varsinaista ryhmänjohtamista pestissä ei ole, sillä viestintäryhmää johtaa viestintäryhmän puheenjohtaja ja toiminnanalan muita ryhmiä (some ja kuvaus) niiden omat puheenjohtajat. Hyviä yhteistyötaitoja pestissä vaaditaan. Tiiviisti yhteistyötä tehdään myös 

Ministeripestissä johdat sekä itseäsi että muita. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista sekä erilaisissa ryhmissä toimimisesta on eduksi.