Piirihallitusvaalit

Syksyllä 2020 järjestetään piirihallitusvaalit. Tällä kertaa vaihtovuoroisina pesteinä ovat piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja viestintäministeri.

Katso pestiesittelyt ja lähde ehdolle!

Ota yhteyttä vaalitoimikunnan puheenjohtajaan:

Jonni Nykänen
p. 050 442 1894
etu.sukunimi@partio.fi

Piirinjohtajan sääntömääräisenä tehtävänä on kutsua hallituksen kokoukset koolle, johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, edustaa piiriä piirihallituksen toimeksiannon mukaisesti ja toimia piirihallituksen edustajana.
Piirinjohtajan ollessa estynyt varajohtaja edustaa piiriä.

Piirinjohtaja ja varajohtaja jakavat keskenään seuraavat tehtävät:

 • Vastaa piirin toiminnan johtamisesta (vuosisuunnitteluprosessi, toimintasuunnitelman toteutus ja toiminnan arviointi) sekä taloudesta.
 • Strategia-asiakirjan valmistelusta ja sen toteuttamisen johtamisesta.
 • Partioliikkeen yhteisten linjausten ja teemojen toteuttamisen johtamisesta.
 • Vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta.
 • Piirihallituksen jäsenten perehdyttämisestä, osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisestä pestien periaatteiden mukaisesti.
 • Piirin edustaminen.
 • Sekä tehtävät jotka eivät kuulu millekään yksittäiselle toimialalle ja joita tulee luonteensa vuoksi käsitellä yhdessä koko hallituksen kanssa.

Viestintäministerin tehtävät:

 • Toiminta yhteistyössä viestintä- ja markkinointikoordinaattorin sekä viestintäryhmän puheenjohtajan kanssa piirin viestinnän päivittäisessä suunnittelussa.
 • Piirin viestinnän suuntalinjoista sekä talouden suunnittelusta vastaaminen.
 • Viestintäryhmän puheenjohtajan pestaaminen ja viestintäryhmän toimintaan osallistuminen.
 • Toiminta osana piirihallitusta piirin suuntalinjojen ja talouden suunnittelussa.
 • Osallistuminen SP laajennetun viestintävaliokunnan toimintaan.
 • Muut piirihallitukseen kuuluvat tehtävät, esimerkiksi piirin edustaminen ja Suomen laajuisiin Partion kehittämishankkeisiin osallistuminen.

Ehdokasesittelyt

Ehdokasesittelyt tulevat tähän alkusyksystä.