Tukea lippukunnalle

Piirin tärkein tehtävä on tukea lippukunnan toimintaa ja auttaa hyvän ja laadukkaan partiotoiminnan järjestämisessä. Tärkeimpiä lippukuntatuen työmuotoja ovat valmentajien tuki johtokolmikolle, Parveilut (eli aluetapaamiset) ovat viestikanavana lippukunnista piiriin ja SP:n suuntaan sekä toisin päin, ja lippukuntien alueellisen yhteistyön tukeminen.

Lippukuntatuki motivoi ja innostaa lippukuntia kasvuun sekä huolehtii, että piirin toiminnassa on mukana kasvun näkökulma. Lippukuntatuen alla toimiva moninaisuustyö tukee lippukuntia erityisryhmien mukaan ottamisessa partioon. Moninaisuustyö varmistaa, että piirin ja lippukuntien toiminta on partion yhdenvertaisuussuunnitelman mukaista.

Alueet

Valmentajat

 

 

Yläkuva: Atte Kesti