Partiokasvatus

Vastaamme partiokasvatuksen sisällöstä, arvioinnista ja kehittämisestä järvisuomalaisessa partiossa. Toiminnanalan vastuulla on ohjelmatapahtumien ja partio-ohjelmaan kuuluvien koulutusten järjestäminen. Pestaamme tapahtumien tekijöitä ja tähtäämme kasvatustavoitteiden toteutumiseen.

Kasvatusryhmä koostuu kymmenestä jaostosta

Perhepartio-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajajaostot vastaavat kunkin ikäkauden piirin järjestämästä ohjelmasta, välitämme viestiä SP:n suunnasta ja tuemme lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa.

Erätaitojaosto ylläpitää ja aktivoi erätaitoja piirin alueella, tavoite on järjestää kaikille halukkaille koulutusta peruserätaitoihin mitä vaaditaan partio-ohjelman toteuttamiseen.

KV-jaosto tarjoaa tukea ja neuvoja lippukuntien ulkomaanmatkoille sekä edistää monikulttuurista partiota piirimme alueella.

Kisajaosto pitää huolen partiokisojen järjestämisestä piirimme alueella. Järjestämme koulutuksia ja tukea lippukunnille kisojen järjestämisessä.

Meripartiojaosto on vastuussa meripartiotoiminnasta Järvi-Suomessa.

Katsomusjaoston tehtävänä on hengellisen ja henkisen kasvun tukeminen piirimme alueella. Jaosto tukee piirin tapahtumien aatteellisten ohjelmien suunnittelua ja tarjoaa tukea lippukuntiin katsomuksellisten asioiden parissa.

Arvot ovat ihmiselle tärkeitä asioita. Ne näkyvät ihmisten elämässä eri tavoin ja ne voivat muuttua elämän aikana. Katsomusjaostossa ajattelemme, että arvot luovat pohjan jokaisen katsomukselle ja siksi jokaisen olisi syytä välillä pohtia omia arvojaan ja miten ne elämässä näkyvät. On hyvä myös pohtia toisten arvoja ja sitä, kuinka voi tulla toimeen toisen kanssa, vaikka arvot olisivatkin aika erilaiset. Keskustelemalla yhdessä omista ja toisen arvoista, luomme dialogia ja yhteyttä toisiimme. Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta toisen arvojen ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään, miksi hän toimii tietyllä tavalla.

Katsomuspalikoissa on eri määrä arvoja eri ikäkausille. Arvot on jaettu eri ikäkausille kehitystason mukaisesti ja kasvun mukana ymmärrys kehittyy ja näin ollen arvojen määrä laajenee. Halutessasi voit valita myös toisesta ikäkaudesta arvoja, jos koet sen sopivan ryhmällesi. Vastaavasti voit myös jättää joitakin arvoja pois, jos koet, että ne ovat liian vaikeita ryhmäsi ymmärtää. Ethän lähde liikaa rajoittamaan arvojen määrää sen pohjalta, mitkä ovat itsellesi helppoja tai vaikeita ymmärtää tai mitä kuvittelet ryhmäsi ymmärtävän. Välillä voidaan yhdessä tulla siihen lopputulokseen, että emme oikein ole varmoja, mitä tämä tarkoittaa. Kaikkea emme aina osaa sanoittaa. Haastamme kokeilemaan ja keskustelemaan arvoista ja pohtimaan niiden merkityksiä, lapset ja nuoret voivat monesti yllättää ajatuksillaan ja osaamisellaan. Voit myös valita jonkun tietyn aihepiirin arvoja, jos haluatte syventyä johonkin teemaan.

Mielenkiintoisia hetkiä katsomuspalikoiden kanssa, toivottaa katsomusjaosto.

Katsomuspalikat

Katsomustarinat

Katsomuspalikka -aktiviteetit

Katsomuspalikat sudenpentu

Katsomuspalikat seikkailija

Katsomuspalikat tarpoja

Katsomuspalikat samoaja

Katsomuspalikat vaeltaja

Katsomuspalikat aikuinen

Ystäväkirjasivu