Partiokasvatus

Vastaamme partiokasvatuksen sisällöstä, arvioinnista ja kehittämisestä järvisuomalaisessa partiossa. Toiminnanalan vastuulla on ohjelmatapahtumien ja partio-ohjelmaan kuuluvien koulutusten järjestäminen. Pestaamme tapahtumien tekijöitä ja tähtäämme kasvatustavoitteiden toteutumiseen.

Kasvatusryhmä koostuu kymmenestä jaostosta.
Sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajajaostot vastaavat kunkin ikäkauden piirin järjestämästä ohjelmasta, välitämme viestiä SP:n suunnasta ja tuemme lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa.

Erätaitojaosto ylläpitää ja aktivoi erätaitoja piirin alueella, tavoite on järjestää kaikille halukkaille koulutusta peruserätaitoihin mitä vaaditaan partio-ohjelman toteuttamiseen.

KV-jaosto tarjoaa tukea ja neuvoja lippukuntien ulkomaanmatkoille sekä edistää monikulttuurista partiota piirimme alueella.

Kisajaosto pitää huolen partiokisojen järjestämisestä piirimme alueella. Järjestämme koulutuksia ja tukea lippukunnille kisojen järjestämisessä.

Meripartiojaosto on vastuussa meripartiotoiminnasta Järvi-Suomessa. Katsomusjaoston tehtävänä on hengellisen ja henkisen kasvun tukeminen piirimme alueella. Jaosto tukee piirin tapahtumien aatteellisten ohjelmien suunnittelua ja tarjoaa tukea lippukuntiin katsomuksellisten asioiden parissa.

MinisteriLaura Tiittanen
Ryhmän pjReetta Suonpää
Sudenpentujaoston PJ 
Seikkailijajaoston PJTarja Karjalainen
Tarpojajaoston PJJutta Remes
Samoajajaoston PJTommi Hirvonen
Vaeltajajaoston PJ  Ilkka Romppanen
Erätaitojaoston PJKaisa Kollanen
KV- jaoston PJAnne Kekkonen
Kisajaoston PJ Annina Koskinen
Meripartiojaoston PJJukka Lassila
Katsomusjaoston PJ Alisa Taskinen

 

Yhteystiedot