Piiritapahtumaan ilmoittautuminen ja peruminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti piirin tapahtumakalenterin kautta. Tapahtuman lisätiedoista löytyy Kuksan ilmoittautumislinkki. Viimeinen ilmoittautumispäivä on merkittynä kunkin tapahtuman kohdalle.

Lippukunta vastaa viime kädessä jäsentensä ilmoittautumisista. Osallistumisoikeus partiotapahtumiin on kaikilla partion jäsenmaksun maksaneilla. Ei-vielä-partiolaisten (EVP) osallistumismahdollisuus on mainittu erikseen tapahtuman yhteydessä. Sitovat ilmoittautumiset
tapahtumiin tulee tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, ellei tapahtuman yhteydessä muuta mainita. Jokaisen tapahtuman esittelyn yhteydessä mainitaan viimeinen ilmoittautumispäivä. Osallistujat ilmoittautuvat Kuksan kautta koulutuksiin ja tapahtumiin. Ilmoittautumislinkki löytyy piirin nettisivuilta. Myös huoltaja ja lippukunnan
jäsenrekisterinhoitaja voivat ilmoittaa henkilöitä koulutuksiin ja tapahtumiin. Ilmoittautumisessa partiolaisten tulee käyttää PartioID:tä sulavan ilmoittautumisen takaamiseksi.

Osallistujamäärän perusteella päätetään tapahtuman johtajan ja piirin työntekijän kesken pidetäänkö tapahtuma vai perutaanko se.

Kurssikirjeet lähetämme sähköisesti – tarkista sähköpostiosoitteesi Kuksassa! Ennakko-ohjeet sekä leirikirjeet lähetetään sähköpostilla noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, ellei toisin ilmoittautumisen yhteydessä mainita.

Järvi-Suomen Partiolaiset laskuttaa osallistumismaksut kootusti partiolaisten lippukunnittain, ellei ilmoittautumisen yhteydessä toisin mainita. Tarkista ilmoittautumisen yhteydessä, että laskutustiedot ovat oikein!

Mikäli peruminen tapahtuu alle 7 vuorokautta ennen tapahtuman/koulutuksen alkua tai perumista ei tehdä lainkaan, koko osallistumismaksu peritään. Peruminen on tehtävä kirjallisesti joko
sähköpostitse tai kirjepostina ennen tapahtumaa tai koulutusta Järvi-Suomen Partiolaisten kasvatuskoordinaattorille.

Poisjäänti tapahtumasta ilman syytä ei oikeuta maksun palautukseen. Jos peruutuksen syy on osallistujaa tai hänen lähiomaistaan kohdannut sairaus tai tapaturma, voi osallistumismaksun periä partiovakuutusehtojen mukaisesti LähiTapiolalta (lääkärintodistus vaaditaan). Muulla
voittamattomalla esteellä (esim. hautajaiset) on mahdollista saada osallistumismaksun palautus piiriltä. Osallistujan tulee ilmoittaa perumisesta Järvi-Suomen Partiolaisten kasvatuskoordinaattorille mahdollisimman pian, kun poisjäänti koulutuksesta tai tapahtumasta
on tiedossa.

Lippukunta voi lähettää poisjääneen osallistujan tilalle toisen henkilön sovittuaan asiasta tapahtumanjohtajan ja kasvatuskoordinaattorin kanssa.

Jälki-ilmoittautuminen koulutuksiin ja tapahtumiin, joissa on tilaa, on mahdollista. Ole yhteydessä jälki-ilmoittautumisesta mahdollisimman nopeasti kasvatuskoordinaattoriin.

Partiotaitokilpailuissa, suurtapahtumissa sekä KV-matkoilla noudatetaan omia ilmoittautumis- ja perumisohjeita. Kaikki kisailmoittautumiset ovat sitovia, eikä ryhmän osallistumismaksua palauteta. Kisojen osalta jälki-ilmoittautuneilta peritään joko puolitoista- tai kaksinkertainen
osallistumismaksu ellei ilmoittautumisen yhteydessä toisin mainita.

Ilmoittautumalla Järvi-Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin hyväksyt edellä mainitut ilmoittautumis- ja perumisehdot.

Lisätietoja ja tukea ilmoittautumisiin saat Järvi-Suomen Partiolaisten kasvatuskoordinaattorilta.

 

Ilmoittautumis- ja perumisehdot (pdf)