Piiritapahtumaan ilmoittautuminen ja peruminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti piirin tapahtumakalenterin kautta. Tapahtuman lisätiedoista löytyy Kuksan ilmoittautumislinkki. Viimeinen ilmoittautumispäivä on merkittynä kunkin tapahtuman kohdalle.

Lippukunta vastaa viime kädessä jäsentensä ilmoittautumisista. Osallistumisoikeus partiotapahtumiin on kaikilla partion jäsenmaksun maksaneilla. Ei-vielä-partiolaisten (EVP) osallistumismahdollisuus on mainittu erikseen tapahtuman yhteydessä. Sitovat ilmoittautumiset tapahtumiin tulee tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, ellei tapahtuman yhteydessä muuta mainita. Jokaisen tapahtuman esittelyn yhteydessä mainitaan viimeinen ilmoittautumispäivä. Osallistujat ilmoittautuvat Kuksan kautta koulutuksiin ja tapahtumiin. Ilmoittautumislinkki löytyy piirin nettisivuilta. Myös huoltaja ja lippukunnan
jäsenrekisterinhoitaja voivat ilmoittaa henkilöitä koulutuksiin ja tapahtumiin. Ilmoittautumisessa partiolaisten tulee käyttää PartioID:tä sulavan ilmoittautumisen takaamiseksi.

Osallistujamäärän perusteella päätetään tapahtuman johtajan ja piirin työntekijän kesken pidetäänkö tapahtuma vai perutaanko se.

Kurssikirjeet lähetämme sähköisesti – tarkista sähköpostiosoitteesi Kuksassa! Ennakko-ohjeet sekä leirikirjeet lähetetään sähköpostilla noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, ellei toisin ilmoittautumisen yhteydessä mainita.

Järvi-Suomen Partiolaiset laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetulta taholta. Tarkista ilmoittautumisen yhteydessä, että laskutustiedot ovat oikein!

Peruminen on mahdollista tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Peruminen on tehtävä Kuksassa tai kirjallisesti joko sähköpostitse tai kirjepostina ennen tapahtumaa tai koulutusta Järvi-Suomen Partiolaisten kasvatuksesta tai vapaaehtoistuesta vastaavalle järjestökoordinaattorille.

Poisjäänti tapahtumasta ilman syytä ei oikeuta maksun palautukseen. Jos peruutuksen syy on osallistujaa tai hänen lähiomaistaan kohdannut sairaus tai tapaturma, voi osallistumismaksun periä partiovakuutusehtojen mukaisesti LähiTapiolalta (lääkärintodistus vaaditaan). Muulla
voittamattomalla esteellä (esim. hautajaiset) on mahdollista saada osallistumismaksun palautus piiriltä. Osallistujan tulee ilmoittaa perumisesta Järvi-Suomen Partiolaisten kasvatuksesta tai vapaaehtoistueasta vastaavalle järjestökoordinaattorille mahdollisimman pian, kun poisjäänti koulutuksesta tai tapahtumasta on tiedossa.

Lippukunta voi lähettää poisjääneen osallistujan tilalle toisen henkilön sovittuaan asiasta tapahtumanjohtajan kanssa.

Jälki-ilmoittautuminen koulutuksiin ja tapahtumiin, joissa on tilaa, on mahdollista. Ole yhteydessä jälki-ilmoittautumisesta mahdollisimman nopeasti tapahtuman tiedoissa mainittuun yhteyshenkilöön.

Partiotaitokilpailuissa, suurtapahtumissa sekä KV-matkoilla voidaan noudattaa omia ilmoittautumis- ja perumisohjeita. Tästä ilmoitetaan erikseen ennakkomainonnassa. Kaikki kisailmoittautumiset ovat sitovia, eikä ryhmän osallistumismaksua palauteta. Ryhmän ilmoittajan tulee huolehtia, että alaiäisellä osallistujalla on huoltajan lupa osallistua tapahtumaan. Kisojen osalta jälki-ilmoittautuneilta peritään joko puolitoista- tai kaksinkertainen osallistumismaksu ellei ilmoittautumisen yhteydessä toisin mainita.

Lisätietoja ja tukea ilmoittautumisiin:
Sara Heinonen, järjestökoordinaattori
sara.heinonen@partio.fi