Vapaaehtoistuki

Vapaaehtoistuen toiminnanala tarjoaa lippukunnille pestien tukea. Toiminnanalasta vastaa vapaaehtoistuenministeri piirihallituksessa. Toiminnan tuottaa vapaaehtoistuen ryhmä ja sen alla toimivat aikuisjaosto, turvallisuusjaosto sekä koulutusjaosto. Ryhmää sekä jaostojen puheenjohtajia johtaa vapaaehtoistuenryhmän puheenjohtaja.

Jos mieleesi tuli ideoita tai toiveita ryhmän toimintaan tai haluat lisää tietoa vapaaehtoistuen toimialasta niin ole rohkeasti yhteydessä!

Aikuisjaosto

Aikuisjaoston rooli on kannustaa ja tukea lippukuntien ja piirin aikuisia vapaaehtoistehtävissään sekä uusien aikuisten rekrytoinnissa. Olemme koonneet Johtosarjan, jossa on vinkkejä johtajahuoltoon. Tavoite on saada piirin alueelle toimivaa mentoritoimintaa. Olemme mukana piirin tapahtumissa, keräämme ideoita ja kehitämme aikuisten viihtymistä partiossa.  Seuraa piirin sivuja ja somea. “Jokainen aikuinen on partiossa tärkeä, yhdessä tekeminen on hauskaa!”

Aikuisten oikeesti

Johtosarja on johtajahuoltoon tarkoitettu vinkkipakki ja -lista. 

  • Lahjoita jollekin partion vapaaehtoiselle tai naapurilippukunnalle ’Vapaudu koloillasta’ -kortti, ’Retkikokki -apukokki’ -kortti, ’Leirin pop up-apuhenkilö POPPIS’ -kortti. Näillä tai muilla itse keksimillä tekemiskorteilla voi ilahduttaa ja helpottaa kenen tahansa partioarkea.
  • Joko teidän lippukunnassa palkitaan vuoden partiojohtaja, akela, luotsi tms? Onko se kiertopalkintona kulkeva reppu, puukko, lahjakortti vai teidän lippukunnan oma spesiaali juttu?
  • Keskustelun herättelejäksi aikuisten ja nuorten kesken Kohtaamiskortit vainihmisia.fi.

Isät notskille tai isän kanssa sahaamaan -retki laavulle

Tehdään kelluvat avaimenperät rankaa sahaamalla ja kiinnitetään silmukkaruuvi ja avainrengas sahattuun ja hiottuun palaan. Jutellaan notskin ja sahauksen lomassa vanhempien roolista partiossa. Paisteellaan vaahtokarkkia tai miehisesti putkilohta eli makkaraa.

Äidin kanssa eväsretkellä tai Kummin kaa kummastelemassa

Järjestä pop up-nuotioilta jossa lettuja, makkaraa, nuotio-omenoita (siemenet pois, sisälle suklaata, rusinoita, mysliä tms. ja pakkaaminen folioon), tikkupullaa, jne. Partiossa on tilaa kaikenikäisille, nuotiolla voi tehdä melkein mitä vaan.

Mummo ja ukki trangiakutsuilla mukana

Keitelkää/paistakaa trangia-teet, -kaakaot, -kahvit, -popparit, tms. jossakin paikassa, jossa luonnostaan paljon porukkaa. Isovanhemmat voivat olla yhtä lailla mahdollistamassa partioharrastusta: ryhmänvetäjinä, apusyleinä, kyydittäjinä, retkikokkeina...

Partio on ihqu/paras harrastus ikinä/elämäntapa/jokaiselle sopiva harrastus

Kerro omasta kivasta partiokokemuksesta ja pyydä mukaan (jos on tiedossa joku juttu tai kaveriksi omaan partioiltaan) naapuria, perheenjäsentä, sukulaista, työkaveria, opiskelukaveria, bussissa vierustoveria, harrastuskamua, hyvän päivän tuttua, Fb-/Insta-/Twitter-/LinkedIn-/somekavereita...

Meidän lippukunnassa uusi pääsee mukaan tekemään...

Pohtikaa lpk:ssa lähitulevaisuuden tapahtumia tai tilaisuuksia, joihin uudet ex tempore -vapaaehtoiset on helppo ja mukava pyytää mukaan. Tarvittaessa sopikaa keskenänne, kehen ohjataan ottamaan yhteyttä, kenen yhteystiedot voidaan antaa. Nämä oman lippukunnan menovinkit kannattaa pohtia ennen rekrytilaisuuksia.

Kertokaa hyvistä kokemuksista ja käytännöistä, mahdollisuuksien mukaan myös partion ja piirin someviestimissä lisäten #järvisuomenpartiolaiset #partioscout #omalippukunta (eli oman lippukunnan nimi kaikki sanat yhteenkirjoitettuina.
Mikäli kuvissa esiintyy tunnistettavia ihmisiä, olethan pyytänyt luvan kuvien julkaisemiseen.

Kurkista somesta mitä löydät #yhteisöhuivi tai #yhteisökaulahuivi.

Yhteisökaulahuivia neulotaan yhtä aikaa kahdesta päästä. Mitä kaikkea siitä voikaan tehdä perinteisen kaulahuivin lisäksi?

Yhteisöhuivia neulomalla saa ohikulkijat pysähtymään, ihmettelemään, keskustelemaan ja jopa neulomaan. Se on mukavaa ajanvietettä.

Jos toinen ei vielä osaa neuloa, toinen voi opettaa neulomalla omasta päästään. Jokainen neulomistyyli on sallittua.

Jämälangat kiertoon ja hymy huulille!

Koulutusjaosto

Koulutusjaosto järjestää lippukuntapesteihin kuuluvia johtajakoulutuksia sekä partiojohtajan peruskurssia. Kursseilla saat perusosaamisen sekä työkaluja lippukuntapestiisi.

Koulutusjaosto koordinoi ja kehittää yhdessä muiden toiminnanalojen kanssa piirin koulutuksia. Jaoston muodostavat piirin koulutuksista kiinnostuneet luottikset. Osalla heistä on SP:n myöntämä koulutusohjaajan valtuudet, mutta jaoksessa voi toimia ilmankin. Tärkein asia jaoston jäsenyydessä on, että on aidosti kiinnostunut koulutustoiminnasta. Koulutusjaosto koordinoi Ko-Gi -kursseille osallistujien ohjaajia.

Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli haluat olla mukana tarjoamassa lippukunnille laadukasta koulutustoimintaa!

Turvallisuusjaosto

Partiotoiminnassa korostuvat viikko-, leiri- ja retkitoiminta. Turvalliseen partiotoimintaan kuuluvat toisten kunnioittaminen, vastuu toisista ihmisistä ja ympäristöstä. Se korostuu etenkin johtajien toiminnassa.

JSP:n turvallisuusjaosto huolehtii piirin johdon kanssa, että kaikessa toiminnassa piirin partiolaiset noudattavat turvallisuusohjeiden määräyksiä. Ryhmä tukee Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen käyttöönottoa lippukunnissa.

Jaosto laatii ja ajanmukaistaa turvaohjeistusta leiri-, kilpailu- ja retkitoimintaan sekä viikkotoimintaan ja tapahtumiin tukeutuen Suomen Partiolaisten tekemiin ohjeistuksiin. Jaosto seuraa piirin vastaamien tilanteiden turvaohjeistuksia.

Jaosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa, ja tarpeen vaatiessa jalkautuu tukemaan piirin lippukuntia. Jaosto tukee piirin johdon toimintaa kriisitilanteissa. Kriisejä voi olla onnettomuudet, kuolemantapaukset, mainekriisit, väkivaltatilanteet ja muut yllättävät yksilön oikeuksiin ja koskemattomuuteen liittyvät tilanteet.

Turvajaosto vastaa ja laatii JSP:n tarpeisiin johtajille koulutusmateriaalia yhdessä piirin Vanhempain tuen ja koulutusjaoston kanssa. Turvaryhmän tehtäväkuvan voi kiteyttää seuraaviin tehtäviin:

  • Turvallisuusohjeiden laadinta ja kriisiohjeistus
  • Lippukuntien turvavastaavien tukeminen
  • Turvallisuusasioiden kouluttaminen ja kehittäminen
  • Tukea piirin toimistoja, henkilökuntaa tai lippukuntia vaikeissa tilanteissa

 

MinisteriJonna Karppanen
Ryhmän pjMiikael "Miksu" Saksman

Yhteystiedot