Vapaaehtoistuki

Vapaaehtoistuen toiminnanala tarjoaa lippukunnille pestien tukea. Toiminnanalasta vastaa vapaaehtoistuenministeri piirihallituksessa. Toiminnan tuottaa vapaaehtoistuen ryhmä ja sen alla toimivat aikuisjaosto, turvallisuusjaosto sekä koulutusjaosto. Ryhmää sekä jaostojen puheenjohtajia johtaa vapaaehtoistuenryhmän puheenjohtaja.

Jos mieleesi tuli ideoita tai toiveita ryhmän toimintaan tai haluat lisää tietoa vapaaehtoistuen toimialasta niin ole rohkeasti yhteydessä!

Aikuisjaosto

Aikuisjaoston rooli on kannustaa ja tukea lippukuntien ja piirin aikuisia vapaaehtoistehtävissään sekä uusien aikuisten rekrytoinnissa. Olemme koonneet Johtosarjan, jossa on vinkkejä johtajahuoltoon. Tavoite on saada piirin alueelle toimivaa mentoritoimintaa. Olemme mukana piirin tapahtumissa, keräämme ideoita ja kehitämme aikuisten viihtymistä partiossa. Mukana nyt Ellu Jyväskylästä, Lieppu Kuopiosta, Anne Kiteeltä ja Eetu Liperistä. Jaoston jäseniksi toivotaan uusia myös Kajaanin ja Mikkelin seudulta. Seuraa piirin sivuja ja somea. “Jokainen aikuinen on partiossa tärkeä, yhdessä tekeminen on hauskaa!”

Koulutusjaosto

Koulutusjaosto järjestää lippukuntapesteihin kuuluvia johtajakoulutuksia sekä partiojohtajan peruskurssia. Kursseilla saat perusosaamisen sekä työkaluja lippukuntapestiisi.

Koulutusjaosto koordinoi ja kehittää yhdessä muiden toiminnanalojen kanssa piirin koulutuksia. Jaoston muodostavat piirin koulutuksista kiinnostuneet luottikset. Osalla heistä on SP:n myöntämä koulutusohjaajan valtuudet, mutta jaoksessa voi toimia ilmankin. Tärkein asia jaoston jäsenyydessä on, että on aidosti kiinnostunut koulutustoiminnasta. Koulutusjaosto koordinoi Ko-Gi -kursseille osallistujien ohjaajia.

Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli haluat olla mukana tarjoamassa lippukunnille laadukasta koulutustoimintaa!

Turvallisuusjaosto

Partiotoiminnassa korostuvat viikko-, leiri- ja retkitoiminta. Turvalliseen partiotoimintaan kuuluvat toisten kunnioittaminen, vastuu toisista ihmisistä ja ympäristöstä. Se korostuu etenkin johtajien toiminnassa.

JSP:n turvallisuusjaosto huolehtii piirin johdon kanssa, että kaikessa toiminnassa piirin partiolaiset noudattavat turvallisuusohjeiden määräyksiä. Ryhmä tukee Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen käyttöönottoa lippukunnissa.

Jaosto laatii ja ajanmukaistaa turvaohjeistusta leiri-, kilpailu- ja retkitoimintaan sekä viikkotoimintaan ja tapahtumiin tukeutuen Suomen Partiolaisten tekemiin ohjeistuksiin. Jaosto seuraa piirin vastaamien tilanteiden turvaohjeistuksia.

Jaosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa, ja tarpeen vaatiessa jalkautuu tukemaan piirin lippukuntia. Jaosto tukee piirin johdon toimintaa kriisitilanteissa. Kriisejä voi olla onnettomuudet, kuolemantapaukset, mainekriisit, väkivaltatilanteet ja muut yllättävät yksilön oikeuksiin ja koskemattomuuteen liittyvät tilanteet.

Turvajaosto vastaa ja laatii JSP:n tarpeisiin johtajille koulutusmateriaalia yhdessä piirin Vanhempain tuen ja koulutusjaoston kanssa. Turvaryhmän tehtäväkuvan voi kiteyttää seuraaviin tehtäviin:

  • Turvallisuusohjeiden laadinta ja kriisiohjeistus
  • Lippukuntien turvavastaavien tukeminen
  • Turvallisuusasioiden kouluttaminen ja kehittäminen
  • Tukea piirin toimistoja, henkilökuntaa tai lippukuntia vaikeissa tilanteissa

 

MinisteriVeli Hiltunen
Ryhmän pjJonna Karppanen
Aikuisjaoston pjHeli Nuutinen
Koulutusjaoston pjJonna Karppanen
Turvallisuusjaosto pjHannu Keränen

Yhteystiedot