Pestaus

Ilmoitus avoimista piirin pesteistä

Ilmoita piirin toiminnanalasi avoimet pestit piiritoimistolle. Pestit tulevat piirin nettisivulle Pestihakuun Kuksa-rajapinnan kautta.

TÄYTÄ ILMOITUS avoimista piirin pesteistä

Suomen Partiolaiset tuottavat laadukasta materiaalia pestien ohjeistukseksi ja tueksi. Tutustu pestien tukeen partio.fi-sivustolla.

Pestikeskustelu

Pestisopimuksen laatimisen yhteydessä käytävän pestikeskustelun tarkoitus on helpottaa ja selkeyttää pestin sisältämiä vastuualueita ja tehtäviä sekä pestattavalle että pestaajalle.
Pestisopimukseen kootaan pestin kannalta tärkeimmät asiat. Pestikeskustelun aikana pestisopimus on työkalu. Pestisopimusta yhdessä tarkastellen on helpompi varmistaa, että muodostuu yhteinen kuva pestin liittyvistä asioista ja molemmat voivat sitoutua pestin kokonaisuuteen.
Tavoitteena on, että pestikeskustelun jälkeen pestaajalle ja pestattavalle jäävät samat tiedot.

J-SP Pestisopimus

Pestaajan rekrytointiohje (SP)

Hae piiripestiin