Perustaso

Partiojohtajan valtakirjan hakeminen

Partionjohtajavaltakirja hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Hakemuksen tulee olla toimitettu Partiotoimistolle kevään käsittelyyn 31.3. mennessä ja syksyn käsittelyyn 31.10 mennessä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Partionjohtajavaltakirjan myöntämisen jälkeen merkintä on nähtävissä kuukauden sisällä Kuksassa hakijan omissa tiedoissa. Valtuutus antaa pätevyyden toimia erilaisissa partiojohtajatehtävissä, hakeutua partiossa jatkokoulutukseen ja äänestää vaaleissa, joissa äänioikeus on partiojohtajilla sekä kiinnittää PJ-tunnukset partioasuunsa. HUOM! hakemukseen ei tarvitse liittää kuvaa, sillä kuvallista korttia ei enää jaeta.

Hakemus lähetetään postitse järjestökoordinaattorille osoitteeseen:

Järvi-Suomen Partiolaiset

Joni Heikkinen

Kasarmikatu 10 LH 3

70110 Kuopio

Tai hyvälaatuisena skannauksena osoitteeseen:

joni.heikkinen@partio.fi

Hyödyllisiä linkkejä:

PJPK kouluttautujan ohje 2024

Johtamistehtäväsuunnitelma 2024 (linkki, docx)

Partojohtajan valtakirjahakemus

PJPK ohjaajan ohje 2024

Valmistautuminen PJ-työn suulliseen raportointiin

TIIA KAMPMAN

PARTIOJOHTAJAN PERUSKURSSI, SYKSY 2020

JOHTAMISHARJOITUKSEN NIMI: Ryhmäohjaajien paikallinen kouluttaminen korona aikaan

KURSSIN JOHTAJA: LAURA TIITTANEN

KUMMIKOULUTTAJA: MIKKO KIVIVUORI

LIPPUKUNTATUKI (Kinahmin Kiipijät): lippukuntamme johtokolmikon jäsenet Sanna Ilvonen ja Juha Hämäläinen

JOHDANTO JA TAUSTAA ­- miksi tämä syntyi?

Tarve ryhmäohjaajien paikalliseen kouluttamiseen lippukunnassamme, Kinahmin Kiipijöissä, syntyi viime keväänä maailmanlaajuisen koronapandemian myötä. Tuolloin 12.maaliskuuta , epidemian ensimmäisen aallon iskiessä Suomeen, linjasi hallituksemme erilaisia toimenpiteitä ja rajoitteita epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Tuolloin hallitus rajoitti yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitteen 500:een henkilöön sekä suositteli, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsisivat tilaisuuksienpitämisten tärkeyttä. Saman päivän aikana tuli lisäohjeistus, suositus, Suomen Partiolaisilta laittaa viikkotoiminnat ”jäihin”. Hallituksen linjauksen ja Suomen partion tekemän ohjeistuksen myötä lippukunnassamme tehtiin nopea päätös viikkotoiminnan keskeyttämisestä toistaiseksi, ja vielä saman illan koloillan peruuntumisesta.

Heti seuraavan viikonlopun aikana nousi lippukunnassamme keskusteluun etäpartion järjestäminen yhtenä vaihtoehtona, jotta paikallisille lapsille saataisi järjestettyä harrastustoimintaa myös erikoisaikana. Pidimme tätä ensiarvoisen tärkeänä, jotta voisimme tukea lapsien jaksamista vaikeassa ajassa henkisesti sekä järjestää heille mielekästä ja mukavaa puuhaa kerran viikossa ”aina tuttuun koloiltaan” järjestettäväksi. Päätimme käynnistää etäpartion vielä seuraavalla viikolla. Näin ollen lippukunnassamme on jäänyt väliin vain yksi partion viikkotoiminnan kolokerta koronapandemian vuoksi.

Toinen asia, mikä partiotoiminnan ”jäähylle laittamisessa” nousi esiin, oli erilaisten Suomen partiolaisten koulutustilaisuuksien peruuntuminen. Lippukunnastamme oli ilmoitettu neljä nuorta Ryhmäohjaajakoulutukseen (ROK). Kaksi heistä oli jo vuoden alussa ruvennut alustavasti seikkailijoiden ryhmää vetämään kahden aikuistuen johdolla. Partion viikkotoiminnan loppuminen (koloillat) sekä edelleen ROK:n peruuntuminen harmittivat nuoria, jotka aivan vastaikään olivat saaneet vastuuta partiotoiminnan ohjaamisessa ja sitä kautta uutta intoa myös omaan partioharrastukseensa, omalla henkilökohtaisella partiopolullaan. Tämän vuoksi päädyimme siihen, että vetovastuuseen etäpartion seikkailijat-ryhmän osalta siirtyivät nämä kaksi nuorta siten, että heille määrättiin kolmen aikuisen tukiryhmä, josta tuonnempana käytetään nimeä back up -tuki.

Etäpartion syntymisen myötä käynnistyi lippukunnassamme ”Ryhmäohjaajien paikallinen kouluttaminen korona-aikaan”, jossa pyrimme pitämään lippukuntamme lapsille partiotoimintaa yllä henkisesti raskaassa tilanteessa. Koronapandemian myötä muuttui ihmisten arki radikaalisti. Pidimme tärkeänä, että paikallisilla partiota harrastavilla lapsilla olisi arjessaan jotain tuttua, turvallista ja pysyvää ­– jotain mihin ankkuroitua koronapandemian muuttaessa maailmaa. Toisaalta lähdimme luomaan myös toimintamallia, jotta lippukuntamme teini-ikäiset nuoret saisivat itselleen lisävastuuta ja näin ollen he saisivat itselleen lisäpontta jatkaa harrastustaan, sillä he kuuluvat niin sanotusti ”riskiryhmään” partioharrastuksen lopettamisesta puhuttaessa.

Syksyllä 2020 partiovuotemme käynnistyttyä koloiltojen kera tuli mukaan vielä kolme muuta koulutettavaa.

TÄSTÄ KAIKKI ALKOI - KEVÄÄN 2020 ETÄPARTIO

Etäpartiotoiminta toteutettiin keväällä 2020 kaksiosaisena. Sekä seikkailijat että tarpojat saivat etätehtävänsä tuttuun partiokoloaikaan aina torstaisin kello:18. Koulutettavamme, silloin siis lippukuntamme kaksi nuorta, vetivät seikkailijoiden ryhmää, johon tässä siis keskitymme.

Koulutettavien ryhmäohjaajien kanssa sovimme, että he huolehtivat aina torstaisin seikkailijoiden ryhmään yhden toiminnallisen partiotehtävän, joka on oltava ikäkauden ilmansuuntamerkin suorituksen mukainen. Tähän koulutettavat saivat aikuisten tuen sekä tehtävien etsimiseen partion verkkosivuilta että niiden luovaan suunnitteluun etäpartiossa toteutettavaksi. Koulutettavat ryhmänohjaajat käyttivät suunnitellut tehtävät aikuisilla partiojohtajilla hyväksyttävänä ennen kuin ne laitettiin seikkailijoiden WhatsApp-ryhmään toteutettavaksi. Toinen tehtävä, mitä ryhmään laitettiin, oli ”pohdintaa”-osio, joka niin ikään tuki seikkailijoiden ilmansuunnat -ohjelmaa. Vastaava etäpartiotoiminta toteutettiin tuolloin myös tarpojien ryhmässä, heidän ikäkausiohjelmansa mukaisesti, mutta kokonaan aikuisten toteuttamana.

Entä ”miten meni noin niin kuin omasta mielestä?”. Sekä seikkailijoiden että tarpojien into ja omistautuminen etäpartioon yllätti meidät aikuiset täysin. Tehdyt etäpartiotehtävät tuli kuvata ja laittaa tekemästään viesti joko ryhmän yhteiseen WhatsAppiin tai sitten yksityisesti joko koulutuksessa olevalle ryhmänohjaajalle tai sitten back uppaavalle ja/tai ryhmää vetävälle aikuiselle. Heti muutaman etäpartiotehtävän jälkeen tuli hyvin selväksi, että tällaiselle toiminnalle oli selkeästi suuri tarve, ja se toi turvaa lapsille muuten hyvinkin paljon muuttuneessa arjessa. Suurella tyytyväisyydellä katsoimme myös, kuinka taidokkaasti ja innolla ryhmäohjaajakoulutettavat nuoremme vetivät etäpartiota. Heidän henkinen kasvunsa saadun luottamustoimen myötä kevään aikana on myös maininnan arvoinen.

Etäpartion toteuttaminen ja merkkien suorittamisen jatkuminen, koronatilanteesta huolimatta, koettiin lippukunnassamme tärkeäksi. Pyrimme pitämään lasten partioarjessa kaiken sen, mikä mahdollista, muuttumattomana, sillä koronapandemian myötä muuttui lasten arjessa paljon.

SYKSYN RYHMÄJOHTAJIEN KOULUTTAMINEN, KOLOILLAT

Syksyllä koloiltojemme käynnistyessä elimme koronarajoitteiden kanssa aikaa, jolloin kokoontumisrajoitteita viikkotoiminnallemme ollut. Uhka niiden nopeasta tai asteittaisesta saapumisesta sen sijaan oli ilmoilla koko ajan.

Koloiltojemme startatessa elokuun loppupuolella teimme lippukunnassamme päätöksen, että toinen seikkailijoiden etäpartiotoimintaa ohjannut vetäjämme jää edelleen siihen ryhmään ja hän saa parikseen toisen nuoren, jota myös nyt ryhtyisimme paikallisesti kouluttamaan ryhmäohjaajaksi. Toinen etäpartiossa koulutettavana ollut nuoremme siirtyi vetäjäksi tarpojien ryhmään, johon hän sai lisäksi kaksi uutta nuorta – niin ikään paikallisesti koulutettavia ryhmäohjaajakoulutettavia. Kyseinen jako päätettiin tehdä kahdestakin syystä. Ensinnäkin pohdimme, että näin molemmassa ryhmässä toimisi nuori, jolla oli kertynyt keväältä 2020 jo kokemusta etäpartion vetämiseen. Toinen syy oli, että tiesimme yhden uuden koulutettavan olevan syksyllä 2020 poissa pidemmän jakson terveydellisen tilan vuoksi (ryhmä, jossa kolme vetäjää). Nämä ovat asioita, mitkä kannattaa mahdollisuuksien mukaan huomioida ennakkoon lippukunnan vuositoimintaa suunniteltaessa, jotta ryhmissä pysyy samat tutu vetäjät koko partiovuoden ajan.

Koloillat starttasivat heti mallikkaasti. Koulutettavien back up -tuki on illoissa aina läsnä ja saatavilla. Päädyimme kolmeen back up aikuiseen sen vuoksi, että jos joku ei jollain kerralla pääse, on aikuisia silti kaksi paikalla – kun ryhmiäkin on kaksi.

Koulutettavat ryhmäohjaajatnuoret innostuivat tehtäväänsä kiitettävällä otteella. Heille on annettu aikuisten toimesta taustatukea muun muassa koloiltojen toiminnan suunnitteluun sekä turvallisen ilmapiirin luomiseen koloilloissa. Heidän kanssaan on myös käyty läpi käytäntöön liittyviä asioita, kuten esimerkiksi se, mistä ensiapulaukku tarvittaessa löytyy. Nuoria ryhmäohjaajia on ohjeistettu, että mikäli ryhmässä koloillan aikaan tulee joku akuutti tilanne, kutsutaan aikuinen välittömästi paikanpäälle. Nuorten tulevien ryhmäohjaajien koulutus on käynnissä ja jatkuu ”pieninä annoksina” koko ajan syksyn mittaan pitäen sisällään sekä käytäntöä että teoriaa.

”JATKOT” – RYHMÄOHJAAJIEN PAIKALLINEN

TAUSTAA LYHYESTI: Ryhmäohjaajakoulutus on osa samoajien partio-ohjelmaa, pakollinen siis. On monta eri tapaa järjestää ROK. Lippukunnassamme se järjestetään nyt tavalla, jolloin se on mahdollista järjestää myös korona-aikaan, koronarajoitteet huomioiden. Lippukunnassamme ryhmäohjaajakoulutus oli mahdollista järjestää siten, että kokoontumisrajoite pystytään pitämään alle kymmenessä (tarvittaessa ryhmänohjaajien kouluttaminen ja tukeminen etäpartion aikana), eikä alueiden välistä (eri lippukuntien välistä) altistumisriskiä ole. ROK:n aktiviteettien jakautuminen tai tarkemmin koulutuksen täyttymisen ehdot löytyvät suoraan netistä (katso linkki tämän kirjallisen työn lopusta).

Ryhmäohjaajakoulutuksen laskennallinen kesto on 27 tuntia. Tämä katsotaan lippukunnassamme täyttyneeksi partion kevätkauden 2020 sekä partiovuoden 2020-2021 aikana, sillä koulutettavat ryhmäohjaajat ovat saaneet koulutusta sekä koloilloissa että tukea ja neuvoja/keskustelua luomassamme WhatsApp-ryhmässä niin etä- kuin lähipartion osalta. Koulutettavat ryhmäohjaajat osallistuvat lisäksi kerran kuukaudessa lippukunnassamme järjestettävään Johtajaneuvostoon (kesto noin 1,5 -2h), osana ROK-koulutusta (täällä käydään paljon läpi nimenomaan oman lippukuntamme asioita). Lisäksi ROK pitää sisällään johtamisharjoittelu (minimi puoli vuotta), jossa aikuisen tuki ehdoton. Tämä katsotaan koulutettavilalmme täyttyneeksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

ROKIN TAVOITTEET ( https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/samoajat/ryhmanohjaajakoulutus/) sekä toimintamalli näiden toteuttamiseen

 1. Samoaja tietää partiotoiminnan lähtökohdat ja tavoitteet sekä samoajaihanteiden ja -lupauksen merkityksen ja pyrkii ottamaan ne huomioon toiminnassaan.

Koulutettavien nuorten kanssa on käyty läpi partion arvopohjaa. Erityishuomio kiinnitettiin myös Partion peruskirjan ja sen myötä myös partiolupauksen uudistukseen (jäsenkokous hyväksyi) 14.11.2020. Tämä käydään läpi nuorten kanssa, sen sisältö ja merkitys käytännön kannalta.

Voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäpartiossa.

 1. Samoaja osaa hyödyntää partiomenetelmää partiotoiminnassa.

Partiomenetelmässä kysytään: miten päästään päämäärään. Käydään läpi pääpiirteet ja pohja, mihin nojaa (WAGGGS ja WOSM partiomenetelmät). Kahdeksan osa-aluetta (nousujohteisuus – vastuu kasvaa asteittain, päivän hyvä työ - talkootyö, aikuinen tuki – back up on aina saatavilla, symboliikka – kurssivartion nimi, huuto ja tunnus sekä lippukunnan oma että samoajien symboliikka (vihreä), vartiojärjestelmä – samoaja toimii vartiossa, kukin vuorollaan vartionjohtaja, toiminta luonnossa – koulutus maastossa, tekemällä oppiminen - toiminnallisuus sekä sitoutuminen partion arvoihin – lipunnosto, partiohuivi, ruokalaulut, iltanuotio.

Voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäpartiossa.

 1. Samoaja tietää ryhmänjohtajan tehtävät johtamassaan ryhmässä, ymmärtää ryhmän toiminnan tavoitteet sekä johtajan vastuun ja oikeudet.

Käydään ryhmänohjaajan tehtävät läpi nuorten kanssa. Tätä painotetaan jokaisella kokoontumiskerralla – johtajuus tuo vastuuta (kuitenkin muistaen, että nuorilla on KOKO AJAN LÄSNÄ aikuinen taustatuki). Nuoria kannustetaan johtajuuteen, ja positiivisella palautteella innostetaan tekemään. Tarvittaessa toimintaa ohjataan, suuntaan tai toiseen, opastus ja palaute on oltava aina rakentavaa ja kannustavaa. Näin saadaan luotua onnistumisen tunnetta, joka välittyy positiivisesti myös eteenpäin, nuorten koulutettavien ROK:ten vetämiin ryhmiin.

Voidaan toteuttaa hyvin lähipartiossa. Etäpartiossa haastetta tuo ”kasvottomuus”. Tällöin aikuisten back uppien on seurattava tarkkaan ryhmien toimintaa Whatsappissa (ikäkausiryhmien omat ryhmät) sekä kannustettava ja ohjattava etäpartion viikkotoimintaa. Palaute annetaan kirjallisesti WhatsApp-ryhmään (ROK koulutusryhmä, jossa ROKilaiset ja aikuinen taustatuki) tai soittamalla.

 1. Samoaja hallitsee ryhmän toimintaan liittyvät rutiinit lippukunnassaan.

Erittäin tärkeä kohta, jossa back uppien tulee ensin jäsentää lippukuntansa rutiinit itselleen, jotta hän voi ohjeistaa ne eteenpäin koulutettaville ryhmäohjaajille. ROK:ten kanssa käydään läpi käytänteitä, kuten retkien suunnittelu, leirikirjeen tekeminen, lippukunnan varastosta löytyvä tarpeisto, lippukunnan omat perinteet, raha-asioiden hoitaminen (miten ja kenen kautta) sekä lippukunnan hierargiaa  ja toimintaa (hallitus, johtokolmikko, johtajaneuvosto jne.)

Voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäpartiossa.

 1. Samoaja tietää, että eri johtamistyylit sopivat eri johtamistilanteisiin

Aikuinen back up on esimerkkinä koulutettaville ryhmäohjaajille. Koko ROK-koulutuksen ajan on oltava läsnä positiivinen ilmapiiri, jossa on halu oppia. Erityisen tärkeää on käytännössä oppiminen ryhmää vetäen (huom! minimi puolen vuoden ajan). ROK:lla on saatavilla aikuisen back upin tuki koko harjoittelujakson ajan. Kannustetaan nuoria pistämään peliin omaa persoonaansa. Jokaisella meillä on oma tyylimme johtaa – monipuolisuus on vain rikkautta. Partio kuuluu jokaiselle – ja se pätee myös johtajistoon!

Helppo toteuttaa lähipartiossa – haaste etäpartioon.

 1. Samoaja kykenee johtamaan ryhmää koloilloissa ja retkillä.

Ryhmäohjaajakoulutettavia kannustetaan johtajuuteen omassa vetämässään ryhmässä. Heitä kannustetaan siihen, että heidän vetämissään ryhmissä HE OVAT JOHTAJIA…eivät back upit. Tässä aikuistuella on tärkeä rooli. Aikuisen on ”haisteltava” tilanteen kehittymistä herkällä korvalla. Aikuinen taustatuki ”häviää taustalle”, kun hän näkee, että tyhmäohjaajakoulutettava ottaa ryhmää johtaakseen. Tarvittaessa hän on nopeasti kuitenkin nuoren saatavilla. Vaikka aikuinen onkin pohjimmiltaan vastuussa ROK-koulutettavan nuoren vetämästä ryhmästä, antaa aikuinen tilaa nuorelle vetää ja kehittyä ryhmänohjaajana. Aikuiselle tärkeää, ja ehkä jopa haastavaakin, on ohjata nuorta ryhmäohjaajakoulutettavaa hänen vetämiensä ikäkausien edessä siten, että johtajuus säilyy ryhmäläisten silmissä koulutettavalla ryhmäohjaajalla. Tässä on oltava toisaalta määrätietoinen mutta myös hienotunteinen – haastava paikka aikuiselle back up -tuelle siis.

Helppo toteuttaa lähipartiossa – haaste etäpartioon.

 1. Samoaja osaa käyttää johtamansa ikäkauden ohjelmaa ja sen avulla järjestää laadukasta, turvallista ja mielekästä toimintaa ryhmälleen.

Ryhmäohjaajakoulutettavien kanssa käydään heti koulutuksen alussa läpi paikat, mistä tietoa löytyy (partion nettisivut, ikäkausien ohjelmat). Opastetaan nuoria sivuston käyttöön. Keskustellaan siitä, miten ohjeita voi soveltaa – luovuus kunniaan. Kannustetaan nuoria keksimään ryhmiin innostavaa, ajan sykkeessä olevaa toimintaa. Nuoret tekevät puolivuotiskauden (aina kevät/syksy) alussa kirjallisen koosteen partiolukukauden etenemisestä. Näin varmistetaan merkkisuoritteiden eteneminen, ja se että kaikki vaaditut kohdat tulee suoritettua.

 Voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäpartiossa.

8.Samoaja osaa suunnitella ajankäyttöään ja ymmärtää ajanhallinnan merkityksen.

ROK:lle painotetaan hyvän suunnittelun merkityksen tärkeys. Etenkin retki- ja leirisuunnitelmat on aloitettava riittävän ajoissa. Koulutuksessa olevien nuorten kanssa käydään läpi retkille ja leireille tehtäviä käytännön toimia kuten retki/leiripaikan valinta, ruokalistan suunnittelu (erikoisruokavalioiden huomioiminen retkellä), ohjelman suunnittelu, tarvikelistan tekeminen, turvallisuussuunnitelma, kipinävuorolista jne. Retkillä ja leireillä ROK:t vetävät ja ohjaavat, mutta aikuinen tuki on läsnä ja saatavilla koko ajan.

Voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäpartiossa (etäpartiossa tosin jää toteuttamatta).

9.Samoaja tuntee ryhmän toimintaa sen eri vaiheissa.

Ryhmäohjaajakoulutettava tunnustaa ja tunnistaa ryhmäytymisen merkityksen. Ryhmänohjaaja on merkittävässä roolissa siinä, että jokainen ryhmän jäsen tuntee itsensä merkitykselliseksi – osaksi ryhmää- koulutettavia nuoria kannustetaan huomioimaan ryhmänsä jokainen jäsen. Törkeää on myös ohjeistaa ääripäiden ohjaamisessa (miten se ryhmän hiljaisinkin saisi äänensä kuuluviin ja se äänekkäin olisi hetken myös kuuntelukannalla).

Voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäpartiossa. Etäpartiossa haasteena on ”kasvottomuus”. Ryhmäohjaajien on luettava esim. WhatsApp-ryhmissä vain sanallista viestintää. Aikuisen tuki tässä kohtaa erityisen tärkeä (esim. mitä tarkoittaa ”somehiljaisuus” ja mitä sille pitäisi tehdä? Joskus somessa viestiminen, ”sanominen”, voikin olla hankalaa).

 1. Samoaja luottaa omiin kykyihinsä ja osaa arvioida toimintaansa johtajana.

Koulutettavia samoajia kannustetaan johtajuuteen. Heidän kanssaan käydään ”kehityskeskusteluja” koko ROKin keston ajan. Näiden ei tarvitse olla kalenteriin lyötyjä tapaamisia, vaan ne voivat olla spontaanisti koloillan jälkeen annettua palautetta – ”tänään onnistuit hyvin…!”, ”ensi kerralla voisit vielä miettiä, että…” -tyylisiä keskusteluja. Nämä välittömät feedbackit jäävät myös hyvin mieleen, kun ne kytkeytyvät lähihetkeen. Tällä tavoin kasvatetaan myös näkemystä hyvästä johtajuudesta. Hyvä johtaja antaa palautetta ja jakaa kiitosta, kun siihen aihetta on.

Voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäpartiossa.

ROK-merkki – sen suorittaminen

HUOM! ROK on partiotapahtuma, joten se toteutetaan partiomenetelmää käyttäen. Linkki, mistä pakolliset suoritteet kokonaisuudessaan löytyvät: https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/ryhmanohjaajakoulutus/). Nämä ovat: ajanhallinta, hartaudet ja paussit, ikäkausien ominaispiirteet, johtaminen eri tilanteissa, johtamisen haasteet, koloillan suunnittelu, leikkilippukunnan käytännöt, partiomenetelmät- ja ihanteet, partio-ohjelma, pestikeskustelu, retken järjestäminen, retkitaitojen tarkastus, ryhmähenki, ryhmän vaiheet, ryhmäytyminen, samoajajohtajan oikeudet ja velvollisuudet, toimintasuunnitelman tekeminen, turvallisuusuusohjeet, johtamisharjoittelu, palautekeskustelu johtamisharjoittelusta. ROK-merkin merkkisuoritteiden suorituksesta vastaavat back upit.

Tässä mallissa ROK:n kouluttajille, tässä kohtaa siis ROKilaisten back upit, jää vastuu huolehtia siitä, että kaikki ROK:n vaaditut koulutusaktiviteetin on tehty. Koulutus tapahtuu (lähipartiossa) ylimääräisin palaverein ennen/jälkeen koloillan. Lisäksi järjestetään tarvittaessa ylimääräisiä tapaamisia sekä viestitellään WhatsApp-ryhmässä. Säännöllisesti annettu palaute on tärkeää. Edustustilaisuuksissa (kuten esim. partiomessu, itsenäisyyspäivän perinteet käydään läpi ryhmänohjaajan merkitys esimerkkinä ryhmäläisille. ROK on suoritettu vasta silloin kun back upit katsovat, että kaikki vaadittu on tehty. Tämän jälkeen koulutettavialta nuoritlta kerätään palaute, joka käydään yhdessä läpi back uppien ja Rryhmäohjaajakoulutettavien kesken:

 1. Mikä oli mielestäsi kaikkein oleellisinta äskeisessä koulutuksessa tai mitä opit?
 2. Kuinka helppona tai vaikeana uskoisit näiden asioiden soveltamisen käytännössä olevan?
 3. Tuntuuko tällä hetkellä, että sait riittävästi tietoa/oppia tästä aiheesta?
 4. Miten, missä ja koska toivoisit jatkossa samaa asiaa käsiteltävän?
 5. Luuletko, että koulutustuokiossa olleita leikkejä, aloitusta tai lopetusta pystyisi hyödyntämään oman ryhmän partioillassa?
 6. Oliko koulutus sopivan vaikea?

Vasta tämän jälkeen voidaan antaa ROK suorittajien nimet piirille, joka hakee heille todistukset ROK:n suorittamisesta.

ROK:n KOULUTTAJAT

ROK:n kouluttajana voi toimia laaja-alainen partiojohtajakunta, joskin toiveena, että he olisivat  PJPK:n käyneitä. Ryhmäohjaajakoulutuksen kurssinjohtajan tulee olla PJPK:n käynyt.

HUOM! JOKAISELLA ROK:n kouluttajalla tulee olla suoritettuna ”Turvallisesti yhdessä” -koulutus. Koulutettavalla ryhmänohjaajalla tulee olla suoritettuna hyväksytysti ”Turvallisesti yhdessä” koulutus ennen kuin he voivat saada todistuksen suoritetusta ROK:sta.

HUOM!!! Tässä johtamistehtävässä paneudun ROK-kouluttamiseen PAIKALLIESTI. ROK:n voi tehdä monella tapaa, mutta nyt luotu toimintamalli mahdollistaa sen paikallisen järjestämisen helposti sekä myös erikoisaikoina (esim. korona, pienessä lippukunnassa jonkun johtajan pitkäaikainen sairastuminen/tapaturma, jolloin samoajista tarvitsee nopeasti kouluttaa uusia ryhmäohjaajia tai kun vain halutaan järjestää samoajien ROK paikalisiesti). Tässä on nostettu esiin keskeisiä seikkoja ROK koulutuksen vaatimusten täyttämiseen.

ROK:n ja Turvallisesti yhdessä koulutuksen suoritettuaan saavat kurssitettavat nuoret Suomen partiolaisten ja Opintokeskus Siviksen myöntämän opintopisteytetyn todistuksen. Suoritetun ROK:n tunnuksena on lisäksi saatu ROK-merkki. Ryhmäohjaajakoulutuksesta saatava todistus on laajuudeltaan 10 opintopistettä (vastaten toisen asteen opintojen tasoa). ROK-kurssin johtaja ilmoittaa ROKin käyneiden nuorten nimet Piiritoimistoon, joka syöttää tiedot Sivistysverkkoon ja hakee todistukset keskitetysti.

BUDJETTI

Kevään 2020 etäpartio-osuudesta ei kuluja syntynyt, sillä kaikki etäpartiotehtävät toteutettiin etänä, lapset siis kotona tai omassa lähiluonnossaan itsenäisesti.

Syksyn koloilloissa syntyvät materiaalikustannukset on budjetoitu Kinahmin Kiipijöiden viikkotoimintaan.

 1. Kolon vuokra: Nilsiän seurakuntakoti (ilmainen)
 2. Materiaalikustannukset (jaettava materiaali, monistus ja askartelutarvikkeet) 5 x 5euroa   25 e
 3. Kurssimerkit ja todistus ja mahdolliset postitus- ym. kulut 5 x 8 euroa   40 e
 4. Tarjoilut todistustenjakotilaisuuteen (pizzat, limpparit, herkut) 10 hlöä x 15 euroa                      150 e

215e

RYHMÄOHJAAJIEN PAIKALLINEN KOULUTTAMINEN KORONA-AIKAAN ”TO DO”:

Ja vielä ”to do” ja/tai tarkistuslista oleellisista asioista:

 1. Nimeä koulutettavat nuoret
 2. Nimeä koulutettavien nuorten aikuinen taustatuki, back up
 3. Ole mukana, läsnä, kiinnostunut ja kannustava. Luo ilmapiiriä TEHDÄÄN YHDESSÄ!
 4. Koulutettavat ryhmäohjaajat ryhtyvät vetämään partiotoimintaa ryhmissä (huom! back up tuki!)
 5. Koulutettavat ryhmäohjaajat suorittavat ”Turvallisesti yhdessä” -koulutuksen
 6. Koulutettavat tutustuvat ”ROK:n turvallisuussuunnitelmaan” (liite 1) ja sitoutuvat toimimaan sen mukaisesti.
 7. Koulutettavat nuoret tutustuvat kolon pelastautumisohjeisiin. Näiden pohjalta pitävät ryhmissään pelastautumisharjoituksen.
 8. Tietävät, mitä alkusammutusvälineitä kololla on ja miten niitä käytetään.
 9. Ryhmähjaajakoulutettavat tietävät, missä ea-laukku sijaitsee ja mitä se sisältää. Osaavat perusensiavut. Hakevat aina aikuisen paikalle onnettomuustilanteessa
 10. Tietävät, mistä löytyy tarvittavat numerot (yleinen hätänumero 112, sosiaalitoimi, sosiaalipäivystys, koulukuraattori, piiri, lippukunnan turva-aikuinen).
 11. Ennen kaikkea tehdään partiota yhdessä, tehdään siitä kivaa! Luodaan tätä henkeä nuoriin sekä yhteistä me henkeä. Luodaan ilmapiiri, jossa nuoret kokevat, että heidät otetaan johtajistoon mukaan tasavertaisina, tervetulleina jäseninä.
 12. Kun ROK:ssa vaaditut asiat on käyty hyväksytysti läpi, ilmoittaa ROK:n kurssijohtaja nuorten nimet piiriin.
 13. Joni Heikkinen hakee todistukset.
 14. Todistustenjako tilaisuus: Juhli ja nauti yhdessä nuorten kanssa heidän valmistumista! Tämä on suuri etappi nuorten elämässä. Tee tästä ”HEIDÄN PÄIVÄNSÄ!”

”CHECK” ELI VARMISTA, ETTÄ NÄMÄ ROKIN AKTIVITEETIT TÄYTTYVÄT

1. Samoajajohtajan oik. ja velvoll.

 

Johtaminen

2. Ikäkausien ominaispiirteet

 

Partiokasvatus

3. Ryhmän vaiheet

 

Ryhmä

4. Ryhmäytyminen

 

Ryhmä

5. Ryhmähenki

 

Ryhmä

6. Partiomenetelmä ja -ihanteet

 

Partiokasvatus

7. Partio-ohjelma

 

Partiokasvatus

8. Toimintasuunnitelman tekeminen

Partiomenetelmä- ja ihanteet, partio-ohjelma

Partioilta

9. Koloillan suunnittelu

Partiomenetelmä- ja ihanteet, partio-ohjelma

Partioilta

10. Pestikeskustelu

 

Johtaminen

11. Johtamisharjoittelu

Pestikeskustelu

Johtaminen

12. Johtaminen eri tilanteissa

 

Johtaminen

13. Leikki

 

Partioilta

14. Lippukunnan käytännöt

 

Partioilta/retki

15. Ajanhallinta

 

Johtaminen

16. Paussit

 

Partioilta

17. Retkitaitojen tarkistus

 

Retki

18. Turvallisuusohjeet

 

Partioilta/retki

19. Retken järjestäminen

Turvallisuusohjeet, retkitaitojen tarkistus

Retki

20. Johtamisen haasteet

 

Johtaminen

21. Palautekeskustelu johtamisharjoittelusta

Pestikeskustelu, johtamisharjoittelu

Johtaminen

POHDINTAA

Globaalisti haastavina aikoina, kuten koronapandemian vallitessa voi mennä määrätietoisesti eteenpäin. Ryhmäohjaajien paikallinen kouluttaminen korona-aikaan opetti sekä koulutettaville nuorillemme että aikuisille sen, että käsillä olevaa tietoa vallitsevaan käytäntöön soveltamalla pääsemme haluttuun lopputulokseen.

Tätä toimintamallia, ”Ryhmäohjaajien paikallinen kouluttaminen korona-aikaan”, voidaan toteuttaa sovelletusti partiolippukunnissa korona-aikaan tai vastaavasti muina erikoisaikoina, kuten esimerkiksi tilanteissa, joissa Ryhmäohjaajakoulutuksia (ROK) joudutaan perumaan, ja näin ollen tulevien ryhmänohjaajien omien ryhmien vetäminen viivästyisi. Tällä pyritään siihen, että nuoret saisivat partiopolullaan uusia haasteita, joihin tarttua, ja partio pysyisi pitkään partiota harrastaneilla nuorilla mielekkäänä ja pääsisivät etenemään omalla partiourallaan. Tätä toimintamallia voidaan käyttää myös yleisesti, kun ROK halutaan järjestää paikallisesti, omassa lippukunnassa. Tätä toimintamallia käytettäessä on ensiarvoisen tärkeää, että aikuistuki sitoutuu pestiinsä antaumuksella ja toimii nuorten koulutettavien ROK:sten tukena.

”Olemme kuin suuri sinfoniaorkesteri. Yhdessä tehden soittomme kuulostaa harmoniselta – kun luotamme siihen, että kaveri vieressä tekee oman osuutensa kokonaisuuden eteen.”

LÄHTEET

Perustiedot: www.partio.fi

ROK-koulutuksen linkki, mistä löytyy lisätietoe ROK-koulutuksesta ja sen järjestämisestä:

https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/samoajat/ryhmanohjaajakoulutus/

LIITE

 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Tiia Kampmanin lopputyö (pdf)