Leirit ja retket

Ilmoitus piirille leiristä ja retkestä

Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet edellyttävät ilmoittamaan leireistä ja vaelluksista etukäteen piiritoimistolle. Ilmoituksen voit tehdä alla olevalla verkkolomakkeella. Ilmoitus menee piiritoimistolle.

Lainaus turvallisuusohjeista:

”Ilmoitus toiminnasta: Lippukunnanjohtajan tiedossa tulee olla kaikki lippukunnan toimintaan kuuluvat retket, leirit, purjehdukset, vaellukset ja ulkomaanmatkat. Johtaja ilmoittaa tapahtumasta lippukunnanjohtajalle ennen tapahtumaa, tai vaihtoehtoisesti tapahtuman järjestämisestä tulee olla päätös johtajaneuvoston tai hallituksen pöytäkirjassa tai lippukunnan toimintasuunnitelmassa. Lippukunnanjohtajan tulee tietää vähintään tapahtuman johtaja, ajankohta ja kohde sekä  suunniteltu reitti ja vaihtoehtoinen reitti. Leireistä ja vaativista vaelluksista on hyvä ilmoittaa partiopiirin toimistoon.

Tapahtumailmoitus piirin viestintään markkinointitarkoituksessa

Alla olevalla verkkolomakkeella ilmoitat samalla tapahtumastasi myös piirin viestintään. Erillistä ilmoitusta ei silloin tarvitse tehdä.

Mikäli haluat näkyvyyttä piirin medioissa, voit lomakkeella ilmoittaa muitakin lippukuntasi tapahtumia. Lähetä tapahtumakuva tai -mainos erikseen piirin viestintään sähköpostilla jarvisuomi@partio.fi. Muussa tapauksessa käytämme yleisiä partion kuvituskuvia. Piirin viestinnän tarkoituksena on tukea lippukuntia saamaan laajempaa näkyvyyttä toiminnastaan sekä tuoda partio näkyväksi valtakunnallisesti.

Tapahtumista toivotaan ilmoitettavan etenkin sellaiset tapahtumat, jotka ovat avoimia kaikille, tapahtuvat toreilla ja turuilla, sellaiset joihin ei-vielä-partiolaiset voivat tulla tutustumaan partioon. Voit ilmoittaa myös sellaisen lippukunnan sisäisen tapahtuman, esim. leirin, jossa on jotain erityistä tai muillekin partiolaisille tarkoitettua toimintaa. Tapahtumailmoitus on hyvä tehdä ajoissa, että ehdimme jakaa tietoa eri medioihin.

Piirin viestintä kiittää kaikista tapahtumailmoituksista, mutta pidättää itsellään oikeuden valita piirin medioissa julkaistavat tapahtumat.

Täytä tapahtumailmoitus