Järvi-Suomen Partiolaiset

Piirihuuto

Viesti vierii vetten viertä, kaiku vastaa hongikosta – Järvi-Suomi, Järvi-Suomi kehumatta paras!

Näin kajahtaa ilmoille Järvi-Suomen Partiolaisten piirin huuto.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry on yli 140 partiolippukunnan muodostama partiopiiri, jonka toiminta-alue ulottuu Etelä-Savosta Pohjois-Savon kautta Kainuuseen ja Pohjois-Karjalasta Keski-Suomeen.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomessa olevien partiopiirien kattojärjestö. Partiota ohjaavat dokumentit partio.fi-sivulla.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry on toiminnanaloineen alueensa lippukuntien tuki. Piiri toimii tiiviissä yhteydessä Suomen Partiolaisten kanssa kaikkien partiolaisten harrastamisen mahdollistamiseksi.

Järvi-Suomen Partiolaisten hallitus koostuu lippukuntien edustuksen valitsemista vapaaehtoisista partiolaisista. Hallitukseen kuuluu piirinjohtajan ja piirin varajohtajan lisäksi eri toiminnanalojen ministerit. Toiminnanaloilla on omat erityispiirteet ja aihealueensa, joiden mukaan partiotoimintaa lippukunnissa tuetaan. Järvi-Suomen Partiolaisilla on kolme työntekijää, jotka tukevat sekä lippukuntia että piirin luottiksia tehtävissään.