Järvi-Suomen Partiolaiset

Viesti vierii vetten viertä, kaiku vastaa hongikosta – Järvi-Suomi, Järvi-Suomi kehumatta paras!

Järvi-Suomen Partiolaiset ry on yli 140 partiolippukunnan muodostama piirijärjestö, jonka toiminta-alue ulottuu Etelä-Savosta Pohjois-Savon kautta Kainuuseen ja Pohjois-Karjalasta Keski-Suomeen.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomessa olevien piirijärjestöjen kattojärjestö. Partiota ohjaavat dokumentit partio.fi-sivulla.

Mukaan partioon voit tulla milloin vain ja minkä ikäisenä tahansa – myös aikuisena, sillä partio on avointa kaikille! Tutustu järvisuomalaiseen partiotoimintaan ja tule osaksi 36 miljoonan partiolaisen maailmanlaajuista kaveripiiriä! Partio on Suomen suurin lasten- ja nuortenjärjestö, jonka jäsenenä pääset tekemään maailmasta vähän paremman.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry on toiminnanaloineen alueensa lippukuntien tuki. Piiri toimii tiiviissä yhteydessä Suomen Partiolaisten kanssa kaikkien partiolaisten harrastamisen mahdollistamiseksi.

Järvi-Suomen Partiolaisten hallitus koostuu lippukuntien edustuksen valitsemista vapaaehtoisista partiolaisista. Hallitukseen kuuluu piirinjohtajan ja piirin varajohtajan lisäksi eri toiminnanalojen ministerit. Toiminnanaloilla on omat erityispiirteet ja aihealueensa, joiden mukaan partiotoimintaa lippukunnissa tuetaan. Järvi-Suomen Partiolaisilla on neljä työntekijää, jotka tukevat sekä lippukuntia että piirin luottiksia tehtävissään.

Piirijärjestön johtaminen

Järvi-Suomen Partiolaisten säännöt (tulee tähän myöhemmin)

Järvi-Suomen Partiolaisten toimintatapasääntö (tulee tähän myöhemmin)

Äänimäärät sääntömääräisissä kokouksissa (tulee tähän myöhemmin)

Erilliset mallit ja oppaat

Järvi-Suomen Partiolaisten ansiomerkkisäännöt.

Toiminnan ja talouden suunnitteleminen

Tapahtumakalenteri 2019

Tapahtumakalenteri 2019 (Excel)

Kevätkokous

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 24.3.2019 klo 12.00 alkaen Pieksämäen seurakuntaopistolla, Huvilakatu 31, Pieksämäki. Valtakirjojen tarkistus on klo 11-11.45.

KEVÄTKOKOUSKUTSU 2019

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kevätkokous järjestetään sunnuntaina 24.03.2019 klo 12.00 alkaen Pieksämäen seurakuntaopistolla. Valtakirjojen tarkastus on klo 11.00-11.45.

Ennen kokousta tarjotaan lounas, joten tarjoilujen varmistamiseksi ennakkoilmoittautuminen Kuksaan.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntöjen 4 § mukaan kevätkokouksen tehtävänä on:

  1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  4. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta vuodelta 2018
  5. Päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille kuluneelta tilikaudelta 2018
  6. Päättää seuraavan vuoden 2020 jäsenmaksusta
  7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin
  8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat
  • Hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin
  • Kolkan myyntivoittoon kohdistuvan, vuoden 2017 syyskokouksessa tehdyn päätöksen avaaminen vastaamaan vallitsevia olosuhteita.

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun 31. päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Tervetuloa!

Hallitus

 

Vapaaehtoiseksi piiriin

Pestit – pestaaminen

Suomen Partiolaiset tuottavat laadukasta materiaalia pestien ohjeistukseksi ja tueksi. Tutustu pestien tukeen partio.fi-sivustolla.

Pestikeskustelu

Pestisopimuksen laatimisen yhteydessä käytävän pestikeskustelun tarkoitus on helpottaa ja selkeyttää pestin sisältämiä vastuualueita ja tehtäviä sekä pestattavalle että pestaajalle.
Pestisopimukseen kootaan pestin kannalta tärkeimmät asiat. Pestikeskustelun aikana pestisopimus on työkalu. Pestisopimusta yhdessä tarkastellen on helpompi varmistaa, että muodostuu yhteinen kuva pestin liittyvistä asioista ja molemmat voivat sitoutua pestin kokonaisuuteen.
Tavoitteena on, että pestikeskustelun jälkeen pestaajalle ja pestattavalle jäävät samat tiedot.

J-SP Pestisopimus

Pestihaku