Ansiomerkit

Partion ansiomerkit ovat osa partiomenetelmää ja partion symboliikkaa. Jokaisesta lippukunnasta löytyy vuosittain varmasti ainakin yksi partiolainen, joka ansaitsee kiitoksen.  Ansiomerkkejä jaetaan kiitoksena ja tunnustuksena aktiivisesta ja ansiokkaasta partiotoiminnasta.

Ansiomerkkiehdotukset Kuksaan

Ansiomerkkiehdotukset tehdään SP:n jäsenrekisteri Kuksaan, ansiomerkkiehdotukset välilehden kautta. Huomioitavaa on, että ansiomerkkiehdotukseen tarvitaan kaksi henkilöä, toinen on anoja ja toinen vahvistaja. Lähisukulainen (esim. vanhempi, lapsi, puoliso) ei voi tehdä ansiomerkkiehdotusta, sillä hän on asiassa ns. jäävi.

Jos lippukunta ei pysty tekemään ansiomerkkiehdotusta sähköisenä Kuksaan, siitä pitää olla yhteydessä hyvissä ajoin ansiomerkkiehdotuksen määräaikaa kasvatuskoordinaattori Joni Heikkiseen, joka neuvoo ja ohjeistaa sähköisen ansiomerkkiehdotuksen tekemisessä.

Ansiomerkkiehdotuksen tekeminen

Ansiomerkkejä haetaan neljä kertaa vuodessa.

15.1.  haku – ansiomerkit jaetaan Yrjönpäivänä tai alkukesästä
15.4.  haku – ansiomerkit jaetaan esim. kesäleirillä tai alkusyksystä
15.9.  haku – ansiomerkit jaetaan itsenäisyyspäivänä
15.11. haku – ansiomerkit jaetaan muistelemispäivänä
15.11. haku – Mannerheim-solkia voidaan hakea vain kerran vuodessa ja ne luovutetaan Yrjönpäivänä

17–19 vuotiaille II luokka ja enintään 23-vuotias I luokka (ikä hakuaikana).

Tutustu SP:n ja piirin ansiomerkkiohjeeseen, jossa on esiteltynä ansiomerkit ja niiden myöntämisperusteet, joiden mukaan voitte arvioida, mikä merkki kenellekin olisi sopiva.

Hyvä ansiomerkkiehdotus on tehty huolellisesti ja siinä on vastattu kaikkiin kysymyksiin. Kuksan tiedot on päivitetty vastaamaan ansiomerkkiehdotuksessa mainittuja tehtäviä.

Millaisia ansiomerkkejä on olemassa?

Suomen Partiolaisilla ja piireillä on omat ansiomerkkinsä, ja lisäksi joillakin lippukunnilla on vielä omansa. Ansiomerkkejä voidaan myöntää partioaatteen sisäistämisestä, ansioitumisesta partiopesteissä tai erityisestä teosta.
Suomen Partiolaisten ansiomerkit ja niiden myöntökriteerit löydät Suomen Partiolaisten sivuilta. Järvi-Suomen Partiolaisten ansiomerkit ja niiden myöntökriteerit löydät puolestaan täältä.

Mistä tiedän mitä merkkiä kannattaa hakea?

Kenelle merkkiä ollaan hakemassa ja miksi? Halutaanko kannustaa nuorta jatkamaan samaan malliin, kiittää innokasta akelaa vai muistaa vuosia johtajapestissä toiminutta lippukunnanjohtajaa? Mieti siis kenelle merkkiä haetaan ja miksi, ja tutustu eri ansiomerkkien myöntökriteereihin. Tarkista, että vaaditut kriteerit täyttyvät (ikä, kokemusvuodet yms.).
Mikäli kaipaat apua sopivan merkin valitsemisessa, ota yhteyttä ansiomerkkitoimikuntaan.

Miten ansiomerkkejä haetaan?

Ansiomerkkejä haetaan Kuksan kautta. Hakemus tehdään Kuksassa ja hakijan lisäksi toisen henkilön tulee se siellä vahvistaa. Hakemuksia käsitellään neljä kertaa vuodessa 15.1., 15.4., 15.9. ja 15.11. Mannerheim-solkia voi hakea vain marraskuun haussa, muita merkkejä voi hakea kaikissa hauissa.

Kuka voi saada ansiomerkin?

Ansiomerkin voi saada kuka vaan, jolle merkkiä haetaan ja joka täyttää haetun merkin myöntökriteerit. Ansiomerkkejä löytyy kaikenikäisille partiolaisille.

Voiko ansiomerkkitoimikunta korottaa tai madaltaa haettua merkkiä?

Voi, mutta emme tee tätä neuvottelematta hakijan kanssa. Mikäli ansiomerkkitoimikunta katsoo, että haettu merkki ei ole sopivin, otamme yhteyttä hakijaan ja keskustelemme miten toimitaan.

Mitä jos partiolainen toimii yhtä aikaa useammassa lippukunnassa?

Kannattaa olla yhteydessä toiseen lippukuntaan ja tiedustella ovatko he ajatelleet hakevansa ansiomerkkiä. Ansiomerkkiä voi hakea kumpi vaan.

Jaetaanko ansiomerkkejä reiluin perustein?

Kyllä ja ei. On varmasti monia, jotka ansaisivat ansiomerkin, mutta joille ei sitä syystä tai toisesta ole haettu. Lippukunnassa ei välttämättä ole ollut tapana hakea merkkejä tms. tai kenellekään ei vaan ole tullut mieleen ehdottaa merkkiä. Tästä syystä olisikin hyvä, että ansiomerkit olisi nimetty jonkun vastuulle lippukunnassa. Lippukuntaan voidaan nimetä oma ansiomerkkitoimikunta tai ansiomerkkivastaava tai tehtävä voi olla osa pestijohtajan pestiä.
Mikäli teillä on käytössä ansiomerkkivastaava, kannattaa pesti merkitä myös Kuksaan. Näin vastaava pääsee näkemään lippukunnan jäsenten tietoja laajemmin.

Kuinka voi perustaa oman ansiomerkin?

Lippukunta voi perustaa oman ansiomerkin omalla päätöksellään. Huomiota kannattaa kiinnittää myöntökriteereihin, jotta ne ovat selkeät ja jotta merkin myöntölinja ei muutu, vaikka henkilöt vaihtuisivatkin.

Mistä ansiomerkkien hakemiseen saa apua?

Ansiomerkkeihin saa apua ansiomerkkitoimikunnalta. Mikäli kysymyksesi koskevat Kuksaa ja hakemuksen tekoa siellä, ole yhteydessä partiotoimistoon.

Muuta huomioitavaa:

  • Tarkista, että ansiomerkkihakemuksesta löytyy kaikki olennainen tieto. Täyttyväthän myöntökriteerit ja löytyväthän näistä kaikista tiedot hakemuksesta? Ansiomerkkitoimikunta tekee päätöksen merkin saamisesta hakemuksen pohjalta, joten siitä tulee käydä kaikki tiedot ilmi. Tarvittaessa ansiomerkkitoimikunta saattaa pyytää lisätietoja merkin hakijalta.
  • Ansiomerkkihakemus tulee aina vahvistaa. Hakemuksen tekemiseen tarvitaan siis kaksi ihmistä.
  • Hakemukseen merkitään luovutuspäivämäärä. Jollet tiedä milloin merkki aiotaan jakaa, laita päivämäärä riittävän kauas. Kun luovutuspäivämäärä koittaa, tule merkki näkyviin merkin saajan Kuksan tietoihin. Jollei merkkiä ole ehditty jakaa ennen tätä, voi pahimmassa tapauksessa merkin saaja lukea itse Kuksasta saamastaan merkistä. Jos jakohetki jostain syystä viivästyy, ole yhteydessä toimistolle, jotta päivämäärää voidaan muuttaa.
  • Ansiomerkin saaminen on hieno tilaisuus. Jos toimit merkin jakajana, mieti ennakkoon missä ja milloin merkki jaetaan. Valmistaudu jakamisen yhteydessä kertomaan miksi kyseinen henkilö on ansainnut ansiomerkin.
  • Ansiomerkit ovat tapa kiittää ja kannustaa ja kertoa, että merkin saaja on toiminut esimerkillisesti tai tehnyt merkittävää työtä. Ansiomerkkien lisäksi lippukunnassa kannattaa miettiä myös muita kiittämisen tapoja.

Lisätietoja:

Apua ansiomerkkiehdotuksen tekemiseen:

Ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja
Tuija Kautto
040 503 2953

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi

Järvi-Suomen Partiolaiset ry – ansiomerkkisäännöt

Partiolaisten ansiomerkkiopas