Moninaisuus

Moninaisuusryhmä on osa piirin lippukuntatukea. Ryhmä toimii avoimuuden ja erilaisuusosaamisen lähettiläänä muun muassa erityistä tukea tarvitsevien, monikulttuurisuuden sekä seksuaalisen tasavertaisuuden osalta. Moninaisuutta on myös se, että partioon on mahdollista osallistua sosiaalisesta perhetaustasta riippumatta. Moninaisuusryhmä on vastavoima kiusaamiselle ja syrjinnälle.

Moninaisuusryhmään saat helpoiten yhteyden sähköpostitse jarvisuomi@partio.fi tai järjestökoordinaattoirien kautta.

Partion saavutettavuus

Helposti saavutettavaan lippukuntaan jokaisen on helppo ja mukava tulla! Lippukunnan saavutettavuutta voidaan lisätä monin yksinkertaisin keinoin, kuten turvallisemman tilan periaatteilla ja kolojen esteettömyydellä. 

Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet tekevät toiminnasta saavutettavampaa kaikille, sillä niiden myötä jokaisen on turvallista ja hyvä olla mukana toiminnassa. Tarkoituksena on, että turvallisemman tilan periaatteet ovat yhdessä luotuja, jotta osallistujat saavat vaikuttaa siihen, mitä periaatteisiin kirjataan. Periaatteet käydään yhdessä läpi tapahtuman alussa tai jo ennen tapahtuman alkua ja ovat saatavilla koko loppu tapahtuman ajan, jotta niihin voidaan tarvittaessa palata. 

Tapahtumassamme jokainen saa olla ja tulla kuulluksi omana itsenään. Siksi: 

 • Tapahtumassamme ei ole tilaa väkivallalle tai suvaitsemattomuudelle 
 • Olen avoin ja kuunteleva 
 • En oleta. En tee oletuksia identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, partio-tai muusta taustasta, elämäntilanteesta tai perhesuhteista. En oleta että kaikki ajattelevat samoin tai pystyvät samaan kuin minä 
 • Arvostan moninaisuuttamme ja annan muille tilaa ilmaista itseään 
 • Kunnioitan toisten henkilökohtaista tilaa ja rajoja, niin fyysisiä kuin muunlaisiakin 
 • Välitän ja pidän huolta. Itsestäni, muista ja ympäristöstä 
 • Myötävaikutan ja levitän positiivista ilmapiiriä 
 • Olen luottamuksen arvoinen 

Paikka, aika ja osallistujan nimikirjoitukset 

Kolojen esteettömyys

Kolojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä pyritään Suomen Partiolaisten toimesta lisäämään vuosina 2020-2021. Mikäli lippukunnan kolotila on fyysisesti esteellinen, tulisi lippukunnan miettiä, voisiko toimintaa järjestää jossain muissa tiloissa, mikäli tilanne sitä vaatisi. Kolotilan esteellisyyden voi myös kirjata lippukuntahakuun tulevaan mainostekstiin, jotta tämä ei varmasti tule kellekään yllätyksenä. 

Parempi lippukunta: Miten teemme lippukunnasta paikan, jossa jokainen saa olla oma itsensä?

 • Tallennettu verkkokoulutus, jonka voi katsoa milloin itselle parhaiten sopii. Koulutuksessa käsitellään normeja ja normikriittisyyttä partiotoiminnassa. 

100 tapaa tehdä avoimempaa partiota -opas

 • Opas sisältää vinkkejä, joiden avulla partiosta saadaan entistä saavutettavampaa. 

Harrastaen tutuksi –hankkeen materiaalit 

 • Materiaalien tarkoituksena on auttaa kehittämään vapaa-ajantoimintaa yhä saavutettavammaksi. Materiaaleista löytyy esimerkiksi saavutettavuustesti,  jonka avulla lippukunnat voivat pohtia oman toiminnan saavutettavuutta. 

Saavutettavuuden ja esteettömyyden huomiointi retkillä 

 • Suomen Partiolaisten nettisivuilta löytyy ohjeistusta lippukunnille, miten  saavutettavuutta ja esteettömyyttä voidaan lippukunnan erilaisissa tapahtumissa  lisätä. 

Erityistä tukea tarvitsevat partiolaiset 

Partio on hyvä harrastus myös monelle erityistä tukea tarvitsevalle. Esimerkiksi vamman aiheuttamat rajoitteet tai erityisominaisuudet liikkumisessa, kyvyissä kuulla, nähdä tai muuten havainnoida ympäristöä sekä kyvyssä ymmärtää kirjallisia tai sanallisia ohjeita, eivät yleensä ole este partioharrastukselle.  

Henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia, kutsutaan partiossa sisupartiolaisiksi. Partio-ohjelmaa sovelletaan sisupartiolaisten tarpeiden mukaan. 

Kaikki mukaan –koulutus 

Kaikki mukaan -koulutus on suunnattu kaikille ryhmänjohtajina toimiville nuorille ja aikuisille. Koulutus antaa keinoja haastavien ja vauhdikkaiden ryhmien tai ryhmän jäsenten kanssa toimimiseen, mutta antaa konkreettisia toimintatapoja ja ajateltavaa ihan jokaiselle ryhmää johtavalle. 

Koulutuksen tavoitteena on madaltaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kynnystä aloittaa partioharrastus, tukea partion moninaisuutta, tehdä partiosta mielekäs ja pysyvä harrastus ihan kaikille sekä lisätä tietoutta erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tarpeista. 

Koulutus toimii parhaiten kasvokkain tapahtuvana kokonaisuutena, mutta siitä on katsottavissa myös tallenne verkkokoulutuksesta.

Sisureppu

Kuva Sisurepun sisältö

Sisurepun ajatuksena on esitellä sisupartiotoimintaa helposti lähestyttävin keinoin. Reppu sisältää erilaisia toimintavinkkejä, materiaaleja ja niihin liittyviä tarvikkeita sekä kirjallisuutta. Saat vinkkejä ikäkausiohjelman mukaiseen toimintaan tai voit hyödyntää valmiita aktiviteettikortteja vaikka lippukunnan järjestämillä kursseilla tai kokouksissa. Tavoitteena on haastaa jokaista miettimään omaa suhtautumistaan yksilöiden monimuotoisuuteen ja erilaisuuden kohtaamiseen. Sisurepun saat käyttöösi partiotoimistolta.

Opas sisurepun käyttäjälle

Sisurepun aktiviteetit

Sisurepun käyttöohje

Sisurepun leikit

Sisuvideot 

Järvi-Suomen Partiolaiset ovat tuottaneet kolme sisupartiovideotaEnsimmäinen video esittelee yleisesti sisupartiotoimintaa, toinen video sisupartion johtamista ja kolmas video piirileiri Ryskettä sisupartiolaisten kertomana. Videoista saa selkeän kuvan, millaista sisupartiotoiminta voi esimerkiksi olla. Videoita voi hyödyntää kertoessa sisupartiotoiminnasta partiolaisille tai ei-vielä-partiolaisille! 

Lippukunnat joissa sisupartiotoimintaa 

Sisupartiotoimintaa on Järvi-Suomen Partiolaissa ympäri piiriä! Varsinaisia sisupartioryhmiä löytyy seuraavista lippukunnista: 

 • Reippaat Pojat ry, Jyväskylä 
 • Joensuun Eräsissit ja Karjalan tytöt ry, Joensuu 
 • Pielisen Partiolaiset ry, Lieksa 
 • Puijon Pakertajat ry, Kuopio
 • Soisalon Samoilijat ry, Leppävirta 

Parempi lippukunta: Miten otan ryhmään mukaan tukea tarvitsevan?

 • Tallennettu verkkokoulutus, jonka voi katsoa milloin itselle parhaiten sopii. Koulutuksessa annetaan vinkkejä toimintaan tukea tarvitsevien partiolaisten kanssa. 

Sisuopas

 • Opas on avuksi, kun tutustutaan sisupartiointiin ja toteutetaan sitä lippukunnassa. Oppaassa on vihjeitä käytännön sisupartiointiin ja toiminnan aloittamiseen lippukunnassa. 

Kaikki mukaan –materiaalikassin tilausohjeet

 • Lippukunnat voivat halutessaan tilata Kaikki mukaan –koulutuksessa käytettyjä ja esiteltyjä materiaaleja sisältävän kassin. Kassin sisällöstä on hyötyä viikkotoiminnassa ihan kaikenlaisten ryhmien kanssa! Kassi tilataan sähköpostiste ja on saatavilla myös ruotsinkielisenä. 

Sisujohtajien ryhmä Facebookissa

Helppo tulla

Helppo tulla -tunnus on luotu helpottamaan tapahtumaan osallistujia arvioimaan, onko tapahtuma juuri hänelle saavutettava ja tapahtuman järjestäjiä huomioimaan erilaisia osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Moninaisuusryhmä tukee lippukuntia ja piiriluottiksia Helppo tulla –tunnuksen käytössä. 

Tunnus pitää sisällään 16 erilaista osa-aluetta, kuten liikkuminen, hygienia, raha, lepo ja eri aistit. Tapahtuman järjestäjä käy osa-alueet sekä niiden sisältämät kriteerit läpi ja valitsee ne, joiden näkökulmasta tapahtumaan on helppo tulla. Osa-alueet, joiden kaikki kriteerit täyttyvät, kirjataan ylös tapahtuman tietoihin.  

 Monikulttuurisuus

Partiotoiminta on avointa kaikille, jotka haluavat olla mukana toiminnassa. Maahanmuuttajia on partiossa mukana kaikenikäisiä, erilaisista taustoista ja erilaisilla vakaumuksilla. Partiotoimintaa pyritään kehittämään siten, että yhä useampi maahanmuuttajataustainen lapsi ja nuori innostuisi lähtemään mukaan. Tärkeintä on avoin ilmapiiri ja halu tarjota partiota uusille jäsenille.  

Kerro partiosta ymmärrettävästi

 •  100 tapaa tehdä avoimempaa partiota –oppaasta Kerro partiosta ymmärrettävästi -luvusta löytää ohjeita monikulttuuriseen partioon. 

Tuut  mun kaa -opas 

 • Opas sisältää vinkkejä monikulttuurisen näkökulman tuomiseksi partiotoimintaan

Monikielinen partioesite

Partio-ohjelma englanniksi

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Partio on tasa-arvoinen harrastus, johon jokaisella on oikeus osallistua taustasta riippumatta huolimatta. Jokaisella on oikeus harrastaa partiota turvallisesti. Partiossa tehdään työtä tasa-arvon ja saadakseen seksuaali- ja sukupuoli vähemmistöjen asemaa paremmaksi yhteiskunnassa ja partioliikkeen sisällä. 

Näiden asioiden kohtaaminen ja käsittely partiossa voivat aiheuttaa hämmennystä. Näitä asioita ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan. Apua voi mm. pyytää piiristä, Pinkkipartiolta, Setalta taiTrasekiltä. 

Pinkkipartio ry 

 • Pinkkipartio ry on yhdistys, jonka tarkoitus edistää seksuaali-sukupuoli vähemmistöjen oikeuksia partiossa. 

Seta ry 

 • Seta ry on yhdistys, jonka tarkoituksena edistää seksuaali- ja sukupuoli vähemmistöjen ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. 

Trasek ry 

 • Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena lisätä sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. 

Kommunikointi

Partiossa voidaan käyttää tukikuvia sanallisen ohjeistuksen tukena. Kuvat tukevat mm. niitä, joilla on vaikeuksia kielen, kuulon tai keskittymisen kanssa. Kommunikoinnin tukena voi käyttää myös tunnekortteja, jotka helpottavat tunteiden nimeämistä ja ilmaisua. Sudenpentujen ja seikkailijoiden partio-ohjelman mukaisesta taitokirjasta, Repusta, on olemassa selkosuomella kirjoitettu Oma Reppu. 

Papunet

 • Sivustolle on kerätty kommunikointia tukevaa materiaalia, jota voi hyödyntää toiminnassa. Materiaaleista löytyy mm. pohjat itse tehtäville kuvakorteille.

Tukiliiton Mahti-tunnekortit 

Selkokielinen malli retkikirjeestä

Kiusaamiseen puuttuminen

Partiossa kukaan ei kiusaa ketään. Kaikkeen kiusaamiseen tulee puuttua heti, riippumatta siitä onko kyseessä yksittäinen vai toistuva tilanne.

Suomen Partiolaisten ohjeistus

Puuttumisen portaat

 • Pohjan Veikkojen lippukunnassa tuotettu porrastettu toimintaohje siihen, miten puuttua lippukunnassa ilmenneisiin ongelmatilanteisiin.

Mukavasti yhdessä

 • Vinkkejä ja keinoja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Yläkuva ja kuvitus Meeri Rasivirta