Valmentajat ja valmentaminen

Valmentajat toimivat tärkeänä osana lippukuntatukea. Valmentajat auttavat lippukunnan toimijoita kehittämään lippukunnan toimintaa ja laatua, hyödyntäen esimerkiksi Laadun portaat menetelmää. Valmentaminen partiossa on yksittäisten lippukuntien auttamista kohti heidän kehittymistavoitteitaan tai erilaisiin yhteisiin valmennusohjelmiin osallistumista. Valmentaminen on projekti, jossa valmentajan rooli on neutraali ja keskittyy projektin eteenpäinviemiseen. Valmentaminen perustuu dialogiin, kohtaamiseen ja vapaaehtoisuuteen. Valmentajat toimivat myös linkkinä piirin ja lippukuntien välisessä yhteistyössä yhdessä järjestökoordinaattorien kanssa.

Valmennusprosessin eteneminen

  1. Aloita olemalla yhteydessä aluetyötä tekevään oman alueesi järjestökoordinaattoriin Nalleen, Niinaan tai Piaan. Työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä. Työntekijöiden tehtävänä on arvioida ja pohtia yhdessä valmentajan ja lippukunnan kanssa onko kyseessä valmennus, vai sellainen perustuki, jossa työntekijä auttaa lippukuntaa.
  2. Kun kyseessä on teema tai tilanne, jossa valmennus olisi paikallaan, vie työntekijä tästä tarpeesta tiedon valmentajille.
  3. Valmentaja on teihin yhteydessä ja voitte yhdessä miettiä valmennuksen yksityiskohtia tarkemmin ja sopia aikataulusta.
  4. Valmennuksessa lippukunta sitoutuu työstämään valmentajan kanssa yhdessä asetettuja tavoitteita ja etsimään niihin ratkaisuja. Valmentaja ei anna valmiita vastauksia, vaan on lippukunnan tukena ja apuna lippukunnan omassa pohdinnassa ja keskustelussa.
  5. Valmennuksen loppuvaiheessa arvioidaan yhdessä kuljettua matkaa ja katsotaan eteenpäin.

Tilatkaa lippukuntaanne Laadun Portaat! Tämän työkalun ja valmentajan avulla voitte huomata lippukuntanne onnistumiset, tehostaa toiminnan suunnittelua ja asettaa tavoitteita tulevaisuudelle.

Ole rohkeasti ja aktiivisesti yhteydessä järjestökoordinaattoreihin pohtiessasi lippukuntanne valmennustarpeita. Tapaat valmentajia myös parveiluissa livenä tai liitäen hybridinä. Piirien tapahtumissa kannattaa bongata valmentaja ja nykäistä siivestä. Ilolla tervehdimme kaikkia.

Piirimme valmentajina toimivat Milka Honkakoski, Atte Kesti ja Leena Ohtonen.
Valmentajavastaava on Heidi Vallius.

Yhdessä olemme enemmän!

Valmentajiin voi ottaa myös suoraan yhteyttä viestillä: etunimi.sukunimi@partio.fi

Jos kiinnostuit valmentajapestistä, ota yhteyttä valmentajavastaaviin! Voit tutustua pestiin pestihaku-sivulla.