Mentorointi

Mentorointi on hyväksi koettu tapa antaa vapaaehtoiselle mahdollisuus keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Mentori ohjaa toista henkilöä osaamisellaan ja kokemuksellaan. Aktori saa ohjausta pestiinsä toiselta henkilöltä eli mentorilta. Hyvä mentorisuhde voi auttaa aktoria oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja toimintatavoistaan.

Mentori = ohjaaja

Aktori = ohjattava, tekijä

Kenelle?

Mentori voidaan pestata kenelle tahansa lippukunnan pestissä toimivalle. Lippukunnan kärkikolmikolla mentorin ohjaus olisi suositeltavaa. Onko ensimmäisen leirinjohtamisoperaatio edessä? Olisiko kokeneella leirejä järjestäneellä antaa sinulle tukea pestissäsi? Myös mentori hyötyy mentorina toimimisesta. Hän saa kokemusta ohjaamisesta ja aktorilta saamansa palautteen avulla mentori voi uudistaa omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan.

Kuinka kauan?

Mentori-aktorisuhde voi kestää koko partio pestin ajan. Tämä on täysin sovittavissa suhteen muodostamisen alussa, mutta kuitenkin niin, että aktori saa kiinni käsillä olevasta asiasta. Sopiva kesto voi olla esim. puolesta vuodesta vuoteen, jopa pidempäänkin.

Minustako mentori?

Omaatko jonkin vahvan kokemuspohjan? Onko lippukunnan johtamista vuosienkin ajalta? Oletko velho lippukunnan talousasioissa? Onko sinulla vankka tietopohja kämppien ylläpidosta? Haluatko tukea partiopestissä olevaa omalla osaamisellasi löytämään hyviä tapoja tehdä partiota? Sinusta voi siis tulla mentori.

Olenko aktori?

Kuulutko lippukunnan johtokolmikkoon? Onko edessä iso pesti, vaikka piirileirillä tai lippukunnan hallituksessa? Emmitkö vielä erilaisten toteutustapojen kanssa? Kaipaisitko vahvistusta ajatuksillesi tai toisenlaisia näkökulmia, joita vertailla? Sinä voit olla siis etsimämme aktori, eli tekijä.

Miksi mentorointi?

Mentoroinnin tarkoitus on jakaa mentorin kokemusperäistä, sekä hiljasista tietoa kehittymishaluiselle aktorille. Tavoitteena on saada aktori oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja kehittymään johtajana. Tämä vahvistaa myös lippukunnan toimintaa.

Mentorointisuhteessa on kyse luottamuksellisesta ja avoimesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan. Kehittyminen tapahtuu aktorin ja mentorin välisen keskustelun ja asetettujen tavoitteiden avulla. Mentoroinnille onkin tärkeää asettaa selkeitä tavoitteita, jotka aktori ja mentori yhdessä sopivat.

Aktori ja mentori, mikä meitä ohjaa?

Mentorointi vahvistaa aktorin johtamistaitoja ja uskoa omaan osaamiseen ja kehitykseen. Mentorin kanssa työskentely auttaa aktoria havaitsemaan, mihin hänen kannattaa pestissään keskittyä ja mikä on oleellista tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Mentorin kokemuspohjainen tieto voi auttaa aktoria välttämään mahdolliset sudenkuopat.
Aktori voi kasvattaa verkostoaan mentorin kontaktien avulla.

Aktorin on oltava valmis ottamaan vastuu henkilökohtaisesta kehityksestään, sitoutuu tietoisesti panostamaan siihen, haluaa kokeilla uusia asioita, uskaltaa kyseenalaistaa omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan sekä uskaltaa kysyä neuvoa ja osaa vastaanottaa palautetta.

Mentorin on oltava halukas tukemaan aktoria kokonaisvaltaisesti. Mentori tarjoaa ohjausta ja tukee päätöksenteossa. Antaa palautetta rohkeasti ja innostaa. Mentori on taitava vuorovaikuttaja, aito ihminen ja hyvä kuuntelija. Neuvojen, tietojen ja kontaktien tarjoaminen kuuluu olennaisesti mentorin tehtäviin.

Löydetään sinulle pari ja tehdään partiosta paras paikka tehdä vapaehtoistyötä. Yhdessä.