Piirin syyskokouksessa 31.10.2021 valitaan viisi uutta hallituksen jäsentä vuosille 2022-2023. Olisiko joku avoimista pesteistä sopiva juuri sinulle? 

Piirihallituksen tehtävät ovat ajankäytöllisesti tiiviitä pestejä. Pestit ovat viikoittain työtä vaativia, välillä myös päivittäin. Pestit on kuitenkin tarkoitettu opiskelun tai työn ohessa tehtäviksi. Tehtävä ei ole päätoimi, mutta jotta tehtävä tulisi hoidettua hyvin, tulee sen olla ensisijainen pesti partiossa. Muiden pestien samanaikaisuus voi olla haaste, mutta kukin tuntee itsensä ja jaksamisensa parhaiten. 

Piirihallituksella on yli 10 omaa kokousta vuodessa. Lisäksi kukin toiminnanala kokoustaa toiminnanalasta vastaavan jäsenen johdolla säännöllisesti useita kertoja vuodessa. Päälle tulevat Suomen Partiolaisten laajennettujen valiokuntien kokoukset, piirin vuosikokoukset ja luottamushenkilöiden seminaarit, mahdolliset muut kokoukset ja projektit, joita on vaikea ennustaa etukäteen. 

Pesteihin on tarjolla sitä tukevaa koulutusta ja tukea. Pestikeskustelut pidetään vuosittain. Perehdytystä pestiin saa piirinjohtajilta, omalta ryhmältä, toimihenkilöiltä ja usein myös tehtävän edelliseltä haltijalta. 

Kasvatus 

 • Johtaa kasvatusryhmää, vastaa ryhmän toiminnan suunnittelusta ja sen toteutumisen seurannasta. 
 • Pestaa piirin ohjelmatapahtumien ja taitokoulutusten johtajat. 
 • Pestaa työparikseen kasvatusryhmän puheenjohtajan ja saa tuekseen kasvatuskoordinaattorin. 
 • Osallistuu laajennettun kasvatusvaliokunnan toimintaan. 

Lippukuntatuki 

 • Tukee lippukuntia yhdessä lippukuntakoordinaattorin kanssa ja vastaa lippukuntatuen kehittämisestä sekä koordinoi tarvittaessa lippukuntatuen piiriin kuuluvia projekteja. 
 • Seuraa alue- ja moninaisuusryhmien toimintaa. 
 • Vastaa toiminnanalan toimintasuunnitelman laadinnasta sekä sen toteutumisen seurannasta. 
 • Osallistuu laajennettun aluevaliokunnan toimintaan. 

Vapaaehtoistuki 

 • Vastaa vapaaehtoistuen turvallisuus-, koulutus- ja mentorointijaostoista sekä huolehtii toiminnan suunnittelusta ja sen toteutumisen seurannasta. 
 • Pestaa vapaaehtoistuen puheenjohtajat . 
 • Varmistaa koulutusjärjestelmän mukaisien koulutuksien toteutumisesta. 
 • Osallistuu laajennetus vapaaehtoistuen valiokunnan toimintaan. 

Yhteiskuntasuhteet ja talous 

 • Johtaa ryhmän puheenjohtajan kanssa y-suhteiden ja talouden toimintaa. 
 • Tukee piirinjohtajaa talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä kehittää varainhankintaa ja laatii pitkän tähtäimen taloussuunnitelman. 
 • Turvaa partion aseman merkittävänä toimijana piirin alueella ja tukee yhä parempien yhteistyösuhteiden kehittämistä piirin ja lippukuntien tasolla. 
 • Osallistuu y-valiokunnan toimintaan. 

Uutta piirissä

Kasvu 

 • Luo piirille kasvatussuunnitelman ja visioi piirin tulevaisuutta. 
 • Seuraa piirin kasvutoimenpiteitä sekä hyödyntää tilastoja kasvun kehitystyöskentelyssä. 

Mikäli hallituspesti kiinnostaa sinua tai haluat ilmiantaa hyvän tyypin, olethan yhteydessä piirinjohtajaan, siiri.niinivirta(a)partio.fi.