Erilaiset koulutukset ja kurssit voivat mietityttää kokenuttakin partiolaista. Pahimmassa tapauksessa vastaamattomat kysymykset voivat johtaa siihen, että koulutusmahdollisuudet jäävät käyttämättä. Tutustu alla oleviin yleisiin koulutusmyytteihin, niiden ratkaisuihin ja lähde rohkeasti mukaan koulutuksiin!

En tiedä mitä koulutuksia partiossa on tarjolla.

Helpoin tapa tutustua partion koulutuksiin on kirjoittaa Googleen ”koulutus partio” ja menemällä tätä kautta partiolaisten koulutussivustolle, josta löytyy ajankohtainen koulutustarjonta ja koulutuksien sisältö. Lisäksi tietoa J-SP:n järjestämistä koulutuksista löytyy piirin omilta kotisivuilta. Voit kysellä partiokoulutuksista myös lippukuntasi johtajistolta ja partion työntekijöiltä. 

Miksi kaikki koulutukset ovat viikonloppuisin?

Partiokoulutukset ovat lähtökohtaisesti viikonloppuisin, koska koulutuskokonaisuudet on mitoitettu yhden tai kahden viikonlopun mittaisiksi. Järjestämme myös yhä enenemissä määrin lyhytkoulutuksia verkon kautta myös arki-iltoina.  

Partiokoulutukset ovat kalliita.

Partiokoulutukset on hinnoiteltu yleensä ± periaatteen mukaan. Koulutuksiin on tarjolla myös tukea useimmilla lippukunnilla ja piiriltä voi hakea myös koulutus voucheria koulutuksen kuluihin. 

J-SP:n kursseille on liian pitkä matka.

On totta, että piirimme on iso. Tämän takia piirin koulutukset on pyritty keskittämään muutamiin viikonloppuihin, jotta niihin voisi tulla kimppakyydeillä. Partiokoulutuksia on mahdollista suorittaa myös oman partioiirin ulkopuolella. 

Olen käynyt Akela-kurssin jo 1990-luvulla.

Partio-ohjelma ja johtamiskäsitykset ovat vuosien varrella päivittyneet. Vaikka sinulla olisi perus asiat kunnossa, niin me koulutusohjaajat suosittelemme, että päivität osaamisesi tälle vuosikymmenelle käymälä uudelleen esim. Akela-kurssin tai jonkin vastaavan pestiä tukevan partiokurssin. 

Partiokursseilla ei opi mitään.

Monesti heti kurssin jälkeen tuntuu, että kurssilta ei ole oppinut uutta, mutta ajan myötä, kun ihmisen alitajunta työstää kuultua asiaa, huomaa oppineensakin uutta. Monet partiokurssien asiat rakentuvat vanhojen asioiden päälle tuomalla niihin uusia näkökulmia tai uutta päivitettyä tietoa. Oppiminen kurssin jälkeen prosessoituu kunnolla vasta, kun asioita pääsee viemään käytäntöön esimerkiksi viikko-illoissa. 

Partion johtamisesta voi lukea verkkojulkaisuista.

On täysin totta, että partiosta ja sen johtamisesta löytyy paljon tietoa verkkojulkaisuista, mutta partiokursseilla mm. johtamiseen syvennytään teorian lisäksi myös vertaiskeskusteluiden kautta. Kun asioista keskustellaan pienryhmissä tai koko kurssin voimin, niin voidaan jakaa kouluttajien ja kurssilaisten omia kokemuksia esimerkiksi johtamisesta. Tällöin joku toinen kurssilainen voi oppia tätä kautta uutta partionjohtamisesta tai jonkun johtamisopin hyödyntämisestä omassa elinympäristössään.  

Olen käynyt x kurssin/koulutuksen, mutta en hyödy kurssista mitään.

Tätä olen miettinyt itsekkin joskus yliopiston luennolla x.  Voisin sanoa samaa kuin lehtorit: et välttämättä vielä tiedä missä tarviit tätä menetelmää, mutta aikanaan  ajattelusi kehittyy. Eli varmasti hyödyit, vaikka et välttämättä sitä vielä ymmärrä.  Joskus prosessointi ottaa aikansa.  Vertaistukiverkosto ainakin kasvaa ja  uusia tietoja ja taitoja saatat hyödyntää tiedostamattakin 

Piirin koulutukset eivät ole laadukkaita.

Hhm, miksi ei?  Jokainen esim. akela-sampokurssi on sisällöltään sama, mutta  toki kulloinenkin  staabi, puitteet ja kurssi  maustaa sen mieleisekseen. Joskus joku menetelmä ei toimi, niin  sille ei voi mitään. Kurssit  ja niiden  sisällöt ovat SP:n määräämiä ja valvomia. Piirin koulutusohjaat ja koulutusjaosto kehittävät koulutuksia ja valvovat laatua. Kursseista saa ja pitää antaa palautetta myös jälkikäteen. 

Eikö lippukunta voi järjestää omaa Akela-Sampo koulutusta? Miksi kurssin järjestäjänä täytyy olla partiopiiri tai SP?

Partio® tavaramerkin suomessa omistaa SP-FS eli keskusjärjestö. Jotta partiokoulutus olisi tasalaatuista eri puolella suomea, on SP-FS:n tehtävä ylläpitää partion koulutusjärjestelmää. Koulutusjärjestämä pohjautuu sekä WOSM:n että WAGGGS:n hyväksymiin koulutusjärjestelmiin.  Nykyään moni partiokurssi on opintopisteytetty, joten  kurssien pitää olla vaativuudeltaan tasalaatuisia.  SP:n on helpompi varmistaa tasalaatuisiin yhdessä 11 a-jäsenen kuin 750 lippukunnan kanssa.  

Partio-ohjelman puolella on ryhmänohjaaja koulutus (RÓK -koulutus),  jonka pääasiallinen järjestäjä on lippukunta / lippukuntaryhmittymä. ROK koulutus ei kuulu partion koulutusjärjestelmään, jonka vuoksi sen järjestäjänä voi toimia myös lippukunta /lippukuntaryhmittymäTämä koulutus on myös opintopisteytetty, mutta opintopisteytetyt todistukset haetaan partiotoimiston kautta, jolloin varmistetaan myös laatu.

SP_koulutuskartta_2021_fi

Jäikö joku myytti murtamatta? Askarruttaako koulutuksen tiimoilta vielä joku asia? Ole yhteydessä piirinkoulutusohjaajiin.