Pinnalla

Mikä korvaa Jumalani partiolupauksessa?

Partiolupaus herättää toisinaan voimakastakin keskustelua ja peruskirjamuutoksen myötä se on nyt ajankohtaistakin. Yhtenä peruskirjamuutoksen tavoitteena on partiolupauksen tai –lupauksien valmisteleminen niin, että partiossa on tilaa uskonnollisille ja uskonnottomille. Asia on mielenkiintoinen, muttei lainkaan helposti ratkaistavissa. Seuraavaksi esittelen omia pohdintojani tästä aiheesta.

Jäsenkokouksen pöytäkirjassa puhutaan joko yhden tai useamman lupauksen muotoilusta. Mielestäni on hyvä, että valmistelulle pidetään tarpeeksi avoimet raamit, mutta itse kannatan yhtä kaikille yhteistä lupausta. Sama lupaus kaikille luo yhteenkuuluvuudentunnetta, mikä on mielestäni yksi partion tärkeimmistä asioista. Se helpottaa myös lupauksenantoa lippukunnissa, kun kaikki antavat edessä saman lupauksen, eikä näkemyksiltään erilaisen partiolaisen tarvitse kokea ahdistusta lupauksen antamisesta yksin, erillään muista.

Nykyisen lupauksen kohta rakastaa Jumalaani on ongelmallinen osalle partiolaisista. Lupauksen muotoileminen ei kuitenkaan ratkea vain poistamalla sitä lupauksesta, sillä osalle partiolaisista Jumala on tärkeä. Toimintaperiaatteita ohjaavat myös maailmanjärjestöt, joille alkuperäisen partiolupauksen ajatus Duty to God on tärkeä. Voidaanko siis löytää lupaukseen jokin ilmaus, joka sopii uskonnottomille ja uskonnollisille?

Oma ehdotukseni tällaisesta ilmaisusta on “kunnioittaa sitä, mikä on minulle pyhää”. Pyhä mielletään usein uskonnolliseksi termiksi, mutta se ei ole sen ainoa puoli. Pyhällä tarkoitetaan useimmiten jotain erilleen asetettua, arvostettua ja tärkeää. Filosofi William James kuvaa pyhyyden ajatuksen käsittävän tunteen avarammasta elämästä ja äärettömän haltioituneen vapauden tunteen. Pyhä ilmaisee usein myös uskonnollisuuden tärkeitä ja arvostettuja asioita.

Jokainen voi siis itse miettiä, mikä itselleen on pyhää. Jollekin se voi olla yksi jumala, määrittelemätön korkeampi voima tai monta jumalaa, jollekin toiselle luonto tai toisten auttaminen. Ajatus pyhästä voi olla vahvaa luottamusta ja arvostusta tiedettä kohtaan. Pyhä voi tarkoittaa jollekin rauhaa ja sen tavoittelua, maailmanrauhaa tai omaa sisäistä rauhaa.

Tämä oli vain yksi ehdotus lupauksen muotoiluun. Lupauksen muotoileminen on aikamoinen prosessi. Jokaisella partiolaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin peruskirjamuutoksessa. Ota rohkeasti yhteyttä, vaikka katsomusjaostoon, jos sinulla on idea partiolupauksen muotoiluun tai muuten peruskirjauudistukseen liittyen.

Veera “Pappa” Nousiainen

Kirjoittaja on kolmannen vuoden läntisen teologian opiskelija ja piirin katsomusjaoston jäsen.

 

Katsomusryhmän yhteystiedot löytyvät täältä.

Lue lisää peruskirjaprosessista SP:n verkkosivuilta.