Piirin avoin työpaja tulossa – partion peruskirjan päivittäminen

Partiossa on käyty vuosien 2017-2018 aikana arvokeskustelua, jonka pohjalta on syntynyt tarve uudelleensanoittaa partion arvopohjaa. Syksyn 2018 Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti, että vuosina 2019-2020 partion peruskirja päivitetään. Peruskirjatyössä osallistetaan partiolaisia valtakunnallisesti kevään 2019 aikana järjestettävissä työpajoissa. Varsinainen kirjoitustyö tehdään kesän 2019 aikana.

J-SP:n alueella järjestetään työpaja Pieksämäellä 24.3. Kolina 2 koulutusviikonlopun, Lippukuntapäivän ja piirin kevätkokouksen yhteydessä. Työpajaan toivotetaan tervetulleeksi kaikki piirin partiolaiset ja osallistumisesta toivotaan mahdollisimman laajaa.

Peruskirjaprosessia ohjaava jäsenkokouksen päätös, prosessin tavoitteet ja esimerkiksi muiden piirien työpajojen ajankohdat löytyvät SP:n verkkosivuilta.

Mikäli et pääse Pieksämäellä pidettävään työpajaan, mutta haluat silti saada äänesi kuuluviin, piirin katsomusryhmä kerää kootusti tietoa piirissä vallitsevista näkemyksistä prosessin kysymyksiin. Voit ottaa yhteyttä katsomusryhmän jäseniin, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi

Alisa Taskinen
Malla Eira
Veera Nousiainen