Tänään 10.10. vietetään Maailman Mielenterveyspäivää, ja myös partiolaiset ovat mukana eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Leppävirran Soisalon Samoilijat ovat mukana Maailman Mielenterveyspäivässä. Heidän turva-aikuisensa kertovat pestistään ja mielenterveydestä.

Olen Minna Vehviläinen Soisalon Samoilijoista. Toimin lippukunnassamme laumanjohtajan roolin lisäksi sihteerinä, taloudenhoitajana, sekä turva-aikuisena. Turva-aikuisen pestiin kuuluu mm. se, että kerron kaikille lippukunnassa, että olen turva-aikuinen, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta. Tarvittaessa olen mukana selvittämässä, jos laumoissa ja vartioissa on kiusaamista tai häirintää. Olen johtajien tukena lastensuojelua vaatisivat tilanteisssa ja olen tarvittaessa yhdessä mukana tekemässä lastensuojeluilmoitusta. Vastaan myös johtajien rikostaustojen selvityksestä, meidän kunnassa vaaditaan kaikilta lapsia ja nuoria ohjaavilta aikuisilta sen selvittämistä.”, Minna kuvailee pestiään.

Koen, että turva-aikuisen pesti on minulle sopiva, koska haluan edistää lippukunnassa henkistä ja fyysistä turvallisuutta sekä esteettömyyyttä ja huomioida moninaisuutta. Työskenten itse lastensuojelun alalla sekä olen aikanaan opiskellut lähihoitajaksi mielenterveyteen ja päihteisiin erikoistuen, joten on minulle luontevinta olla juuri turva-aikuisen pestissä. Turva-aikuinen voi kertoa ja viestittää lippukunnan johtajille lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä sekä mielenterveyden haasteista. Turva-aikuinen voi olla mukana myös koloilloissa kertomassa esimerkiksi ”Mielenterveyden kädestä” lapsille ja nuorille.”, hän lisää.

Kaikilla on oikeus mielenterveyteen. Jokainen voi vaikuttaa esimerkiksi koloilloissa ja leireillä kysyä, mitä kuuluu, sekä kuunnella ja olla läsnä. Partionjohtaja voi olla yksi turvallinen aikuinen lapsen tai nuoren elämässä. Lippukuntien kolot tai kämpät olisi 10.10. mahtava valaista vihreällä valolla, jos mahdollista, koloilloissa voi pukeutua vihreään, tai esimerkiksi pitää vihreän teeman iltaa, jolloin näytetään kaikille tasa-arvoisesti vihreää valoa ja ollaan näin mukana edistämässä avoimempaa keskusteluympäristöä.”, hän painottaa lopuksi.

Partiossa jokainen saa olla sellainen, kuin on, eikä siellä syrjitä eikä kiusata ketään. Siksi turva-aikuisen pesti on tärkeä. Pidetään siis yhdessä huoli toisistamme ja kysellään toistemme kuulumisia.

Ollaksesi mukana Maailman Mielenterveyspäivässä voit kannustaa omaa lippukuntaasi valaisemaan kolonne vihreällä värillä tuona päivänä. Turvallista Mielenterveyspäivää kaikille, toivottavat partiolaiset!