Vaikka yleisin tapa aloittaa partio on sudenpentuna kouluun mentäessä, voi partion aloittaa huoltajan kanssa jo paljon aiemmin. Perhepartio on hyvä tapa tarjota perheille mahdollisuus yhteiseen harrastukseen luonnossa liikkuen. Yhteinen harrastus tutustuttaa koko perheen partioon ja tarjoaa luontokokemusten lisäksi yhteisöllisyyttä.

Perhepartio tarjoaa toimintaa alle kouluikäisille lapsille sekä heidän perheilleen. Parhaimmillaan perhepartio luo yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta perheiden välille sekä sytyttää kipinän koko loppu elämän harrastukseen.

Perhepartioryhmä on aloittanut toimistansa Kallan Tytöissä syyskuussa 2020 ja toiminut aktiivisesti kokoontuen kerran kuukaudessa siitä asti. ”Partio on koko perheen harrastus. Minkä nuorena oppii sen vanhempana taitaa!” kertoo perhepartiojohtaja Eveliina Koskimies Kallan Tytöistä. Koskimies toivottaakin uudet perheet tervetulleiksi tutustumaan lippukunnan perhepartioryhmään.

Parasta on ollut yhdessä tekemisen meininki

Lippukunnan perhepartioryhmässä viime vuoden aktiivisesti mukana olleet Nina Paunonen ja Anssi Asikainen lapsineen kertovat, että heidän perheelleen perhepartio on tarjonnut yhteisiä hetkiä koko perheen voimin luonnosta nauttien. ”Ollaan päästy tapaamaan muita perheitä. Parasta on ollut yhdessä tekemisen meininki. On päästy oppimaan myös uusia asioita, oivaltamisen ja erehtymisenkin kautta! Ollaan saatu nauttia Suomen vaihtelevista säistä vuoden aikana. Erityisesti mieleen on jäänyt, kun tehtiin koko perheellä pitsaa trangialla. Partion harrastamiseen perhepartion myötä on tullut lisäarvona tämä yhteisöllisyys mikä meidän ryhmässä on”, kertoo Paunonen. 

Tarvitseeko lippukuntanne tukea perhepartiotoiminnan käynnistämiseen? Apua ja tukea saa piirin perhepartiojaostolta anni.miettinen(a)partio.fi.

Miksi perhepartiota?

  • Lippukunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että joka syksy lippukunnassa alkaa vähintään yksi uusi sudenpentulauma. Perhepartiossa kasvaa jo tulevia sudenpentuja.
  • Perhepartiossa huoltajat ovat mukana partiotoiminnassa aktiivisesti. Perhepartio onkin oiva keino luoda yhteys pienten partiolaisten huoltajiin ja sitouttaa myös aikuiset lippukunnan toimintaan.