Jokainen partiolainen on erilainen. Suomen Partiolaiset listaa moninaisuuden sisältävän esimerkiksi alueellisen tasavertaisuuden, kielen, kulttuurin ja uskonnon. Tiedetään, että erilaisuutta on, mutta miten erilaisuus oikeasti huomioidaan lippukunnan arjessa.  

Piirin uusi moninaisuusryhmän puheenjohtaja Matilda Hamara uskoo, että lippukunnissa on tarvetta moninaisuustyölle, mutta tarvetta ei aina välttämättä osata tunnistaa. Tarpeet vaihtelevat lippukunnittain ja ryhmittäin: joidenkin tulee esimerkiksi huomioida diagnooseihin tai vammaisuuteen liittyviä seikkoja, osan miettiä erilaisten kulttuurien kunnioittamista ja toisten pohtia sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Matilda toivoo, että lippukunnat aktiivisesti miettisivät ja tunnistaisivat oman lippukuntansa tarpeitajotta kaikki pystyisivät tuntemaan itsensä yhdenvertaisiksi. 

“Varsinkin lapsi voi kokea helposti, että jää ryhmän ulkopuolelle“, Matilda toteaa. 

Matilda painottaa, että partio on tarkoitettu kaikille. “Yksikin pitää ottaa huomioon. Kaikki ovat tasavertaisia.”

 Piirissä toimii useita lippukuntia, joissa on aktiivista sisupartiotoimintaa. Yksi näistä on jyväskyläläinen lippukunta Reippaat Pojat. Lippukunnan sisuosastonjohtaja Malla Eira kertoo, että sisujohtajan tulee olla erityisen tietoinen moninaisuuteen liittyvistä asioista, sillä kaikki ryhmät ovat hyvin erilaisia. Erilaisuus tulee huomioida toiminnan suunnittelussa. Malla onkin lippukunnan edelliseltä sisuosaston johtajalta opittu viisaus jaettavana: 

“Älä ajattele, mitä ihmiset pystyy tekemään, vaan mieti, mitä haluat tehdä tän porukan kanssa. Sitten suunnittele, miten se onnistuu. “

Ajatusta voi soveltaa muihinkin kuin vain sisuryhmiin. Ryhmän moninaisuuden huomioiminen ei rajoita tekemistä, vaan ohjaa suunnittelua.Meillä on mahdollisuus tehdä tosi paljon asioita. Me ollaan mukana partiotoiminnassa ja tehdään samoja juttuja, mutta vähän eri tavalla “, Malla painottaa.

 Keväällä kaikki lippukunnat ovat olleet saman ongelman edessä: miten jatkaa partiota etänä. Mallan mielestä etäpartionkin suunnittelussa auttaa ryhmien tuntemus. Reippaissa Pojissa pyritään luomaan sisupartiolaisille etäpartiopassit siten, että jokaisen yksilölliset kiinnostuksenkohteet huomioidaan. Lisäksi lippukunnassa on yhteistä kaikille tarkoitettua etäpartio-ohjelmaa. 

 Malla haluaa kannustaa jokaista tutustumaan avoimin mielin uusiin ja erilaisiin ihmisiin, sillä moninaisuuden huomioiminen antaa toiminnalle uusia mahdollisuuksia. 

“Jokainen on ihana ainutlaatuinen persoona. “