Kuopioon on perustettu uusi lippukunta

Kuopioon perustettiin 8.9.2022 uusi lippukunta Tuluspartio ry. Uusi lippukunta hyväksyttiin piirin jäseneksi saman illan aikana järjestetyssä piirihallituksen kokouksessa.

Tuluspartion lippukunnanjohtajaksi valittiin Pinja Pasanen. Uuden lippukunnan perustaminen on osa partion strategian toteuttamista. Lippukunnalla ei ole tarkkaa toiminta-aluetta, vaan se toimii koko Kuopion alueella. Lippukunnalla ei ole taustayhteisöä.

Toiminta käynnistyy syksyn 2022 aikana

Lippukunta käynnistää toimintansa syksyllä 2022 ja järjestää ohjelmaa vaeltajille ja aikuisille. Syksyn 2022 aikana tavoitteena on kartuttaa lippukunnan jäsenmäärää markkinoimalla toimintaa erityisesti opiskelijoille ja nuorille aikuisille sekä käynnistää säännöllinen aikuispartiotoiminta.

Syksyllä 2022 kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia Kuopion muiden yhdistysten kanssa ja osallistutaan Kuopion seudun partiolippukuntien aluetyöhön. Lippukunnan hallitus suunnittelee ja edistää erilaisia yhteistyömahdollisuuksia lippukunnalle. Jäseniä kannustetaan osallistumaan lippukunnan oman toiminnan lisäksi keskusjärjestön sekä piirin järjestämiin tapahtumiin, koulutuksiin ja kilpailuihin.