Lippukunnassasi voi olla joku partiolainen, jolle voisi olla hyötyä kaverista. Silloin apuun voi tulla PartioKamu. PartioKamu on samoaikäinen tai siitä vanhempi, joka toimii tukea tarvitsevan partiolaisen kaverina.


PartioKamu toimii lippukunnassa ryhmän toiminnan mahdollistajana tai projektiluontoisena apuna. PartioKamu voi toimia yhden partiolaisen tai ryhmänkin Kamuna. PartioKamu ei kuitenkaan ole ryhmänjohtaja vaan mahdollistaa suunnitellun ohjelman toteutuksen.

Pestikeskustelussa molemmin puolin kirjataan mitä hommaan kuuluu ja pestin oikeudet ja velvollisuudet määritellään ryhmän tai lippukunnan osalta yhdessä. Partiossakin olemme ”kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia”. Siksi PartioKamu on tärkeä mahdollistaja!

Lue lisää partiokamusta.