LAP Ryhmänohjaajakurssi 1/2024

Ryhmänohjaajakoulutus on vähintään puolen vuoden mittainen kokonaisuus, jonka aikana samoaja saa taitoja pienryhmän ohjaamiseen.

Ryhmänohjaajakoulutus on osa jokaisen samoajan partiotaivalta. Koulutukseen sisältyy myös vähintään puolen vuoden mittainen johtamisharjoittelu, joka voidaan toteuttaa tarpojissa tai omassa samoajavartiossa, tarpeen mukaan myös nuoremmissa ikäkausissa yhdessä aikuisen kanssa. Samoajalla pitää olla aikuinen tuki koko johtamisharjoittelun ajan.

Yksi viikonloppu ei riitä koulutukseen liittyvien aktiviteettien toteuttamiseen, vaan ROK kestää johtamisharjoitteluineen vähintään puoli vuotta.  Koulutukseen voidaan yhdistää myös samoajien aktiviteetteja, etenkin silloin jos koulutus järjestetään retken muodossa. Samoaja saa harjoittelun ja ROK-aktiviteetit tehtyään oikeuden käyttää ROK-kurssimerkkiä. ROK on partiotapahtuma, joten se toteutetaan partiomenetelmää käyttäen.

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Koulutus, Digitaalinen saavutettavuus, Hajuaisti, Hygienia, Hyvä olla, Katsomus, Kieli, Kuuloaisti, Lääkitys ja ensiapu, Lepo ja yöpyminen, Näköaisti, Ohjelma, Raha, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa