L-SP Veneenohjaajakurssi aikuisille

Veneenohjaajakurssi aikuisille

6.3. Aloitusilta, VIP 31.1.
23.-25.8. Teoriaosa
20.-22.9. Käytännönosa

Piirin eteläosa

Veneenohjaajakurssin tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot ja taidot toimia partioaluksen vahtipäällikkönä/navigoijana koulutuspurjehduksella päivällä hyvän näkyvyyden vallitessa. Lisäksi veneenohjaajakurssi antaa valmiudet toimia partioaluksen päällikkönä harjoitusvesialueella päiväsaikaan hyvän näkyvyyden vallitessa.

Aikuisten veneenohjaajakurssilla lähestytään oppimistavoitteita erilaiset lähtökohdat huomioiden. Kurssille ovat tervetulleita kaikki partioaikuiset (yli 22-vuotiaat) meri- ja maapartiolippukunnista, joilla on kiinnostusta partiopurjehdusta kohtaan, ja joilla on hieman aiempaa veneilykokemusta. Voit olla tähän saakka toiminut maapartiolippukunnassa ja meripartiotoiminta on jäänyt vieraaksi, tai voit olla meripartiolippukunnan kasvatti, jolla meripartiokouluttautuminen on jäänyt vähemmälle ja esimerkiksi oma veneenohjaajakurssi aiemmin käymättä. Koulutus on sopiva myös aikuisille, jotka toimivat lippukunnissa, joilla on aikeissa aloittaa meripartiotoimintaa tai herätellä sitä uudelleen aktiiviseksi. Myös meripartiolippukuntien uudet aikuiset ovat tervetulleita kurssille. Huomaathan, että tälle veneenohjaajakurssille voit osallistua, vaikka merenkulkutaitojen osaamisen lähtötaso olisi lähellä nollaa! 
 
Kurssin toteutus
Kurssi koostuu yhteisestä aloitusillasta, teoriaosasta ja käytännönosasta. Lisäksi tarjolla on vapaaehtoisia valmistautumisiltoja.
 
Aloitusilta 6.3.: Aloitusillassa kartoitetaan itsearviointiin perustuen osallistujien veneenohjaajakurssin lähtötasoon liittyvää osaamista, sekä käydään läpi kurssin rakennetta. Aloitusillassa on mahdollista suorittaa myös vapaaehtoinen tasokoe, jossa arvioidaan veneenohjaajakurssin lähtötasovaatimusten mukaisia asioita (listattuna alempana).
 
Vapaaehtoiset valmistautumisillat: Valmistautumisiltojen tavoitteena on kouluttaa osallistujille ne taidot, jotka kuuluvat veneenohjaajakoulutuksen lähtötasovaatimuksiin ja jotka tulee osata kurssin alkaessa. Iltojen määrä ja ajankohdat sovitaan kurssin aloitusillassa. Kurssilaiset voivat itse valita mitkä kaikki valmistautumisillat ovat heille tarpeellisia, ja kouluttajat ohjata kurssilaisia osallistumaan sopiviin valmistautumisiltoihin. Valmistautumisiltojen välillä edellytetään myös omatoimista opiskelua annetuista aiheista. Mikäli veneenohjaajakurssin lähtötasovaatimukset ovat kurssin aloitusiltaan mennessä jo hallussa, voi osallistuja halutessaan jättää valmistautumisillat väliin ja tulla suoraan teoriaosalle. Huom! Valmistautumisilloissa ei tarjota mahdollisuutta osallistua partiopurjehdukselle, vaan purjehduskokemus tulee osallistujien hankkia itse esim. ottamalla yhteyttä johonkin meripartiolippukuntaan kevään ja kesän aikana.
 
Teoriaosa 23.-25.8.: teoriaosalla koulutetaan veneenohjaajakurssin oppimäärän mukaiset asiat. Teoriaosan päätteeksi järjestetään loppukoe, jossa tarkistetaan kurssin oppimäärän omaksumista.
 
Käytännönosa 20.-22.9.: käytännönosalla koulutetaan veneenohjaajakurssin oppimäärän mukaiset asiat.
 
Kurssille ilmoittaudutaan ensin aloitusiltaan, jonka jälkeen osallistujille lähetetään erikseen ilmoittautumislinkit kurssiosille (teoriaosa ja käytännönosa). Kurssille otetaan korkeintaan 20 osallistujaa.
 
Veneenohjaajakurssin lähtötasovaatimukset
•      Kokemus osallistumisesta partiopurjehdukselle miehistön jäsenenä. Myös muu veneilykokemus huomioidaan.
•      Käsitys partio-ohjelmasta, vähimmäisvaatimustaso Ryhmänohjaajakoulutus (ROK) tai vastaavat tiedot.
•      Partio-ohjelman mukainen osaaminen muonituksesta, retkiolosuhteiden hygieniasta ja kierrätyksestä.
•      Peruskoulun oppimäärä mm. maantiedossa (sääilmiöt) ja matematiikassa (ympyrän geometria)
•      Ohjailusuunnat oikea/vasen, ruorin ja pinnan toimintaperiaate
•      Solmut: paalusolmu, merimiessolmu, ulkosorkka
•      Purjeveneen osat
•      Navigointitaidot, ks. lista alla:
 
Navigointitaidot
•      Ilmansuunnat ja ympyrän astejärjestelmä
•      Merimerkit: reimareiden tunnistaminen kartalla sekä luonnossa (päivällä ja yöllä), merenkulun turvalaitteet sekä yleisimmät merikarttamerkit kartalla ja luonnossa (päivällä)
•      Koordinaattijärjestelmä: perustiedot maapallon koordinaattijärjestelmästä, paikanmääritys koordinaattijärjestelmän avulla.
•      Matkan, ajan ja nopeuden yksiköt merenkulussa, matka-aika-nopeus -laskujen laskeminen ja osaamisen tuominen käytäntöön
•      Matkan mittaaminen merikartalta
•      Tosisuunnan mittaaminen merikartalta
•      Kompassisuunnan määrittäminen eksymä ja eranto huomioiden

Hinta: 85 €/hlö

Meripartiojaosto, Vilja Parkkunen, 0400 750 253, vilja.parkkunen@partio.fi

Aikuinen;