J-SP Valmentaja

Valmentajan pestiin kuuluu tukea piirin lippukuntien johtokolmikoita ja muuta johtajistoa. Johtokolmikoita tuetaan ongelmatilanteiden ratkaisemisessa, toiminnan johtamisessa sekä kehittämisessä. Valmentaja välittää tietoa piirin ja lippukuntien välillä. Valmentajan pestiin kuuluu yhteistyö piirin lippukuntien kanssa, parveilujen suunnitteleminen yhdessä muiden valmentajien ja järjestökoordinaattoreiden kanssa sekä Laadun portaat- ja Haaveiden lippukunta-työkalujen käyttäminen lippukuntavierailuilla. Valmentaja on myös mukana valmentamassa Suomen Partiolaisten valmennusohjelmissa sekä kuuluu valtakunnalliseen valmentajaverkostoon, josta saa tukea ja ajankohtaista tietoa valmentamisesta

Valmentajat osallistuvat lippukuntatuen kuukausittaisiin työstöihin, jotka tapahtuvat etätapaamisina arki-iltoina. Valmentajat osallistuvat myös kuukausittain alueryhmän kokouksiin etänä. Pesti vaatii aktiivista osallistumista näihin yhteisiin tapaamisiin. Pestiin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä, kuten lippukuntien kontaktointia, lippukuntavierailuja ja valmennusohjelmiin osallistumista. Lippukuntavierailuja järjestetään koko piirin alueella sekä etäyhteyksin. Pestiin kuuluu tarvittaessa matkustus lippukuntien luokse.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kokemus partiojohtajana, lippukunnan johtotehtävistä ja tietämys johtokolmikkopesteistä ovat eduksi, mutta tärkeintä on kiinnostus lippukuntien tukemiseen, tekemisen halu sekä positiivinen ja motivoitunut asenne. Saat pestiisi tarvittavan koulutuksen pestin alussa.

Pestin vaatiman ajan määrittely on haasteellista, koska jokaisella on omanlaiset tavat työskennellä. Karkeasti arvioituna pesti vaatii noin 7 h/ kk ja lisäksi muutama viikonlopputapahtuma vuodessa.

Työskentely tapahtuu suurilta osin Teams-alustalla. Alustan käyttöön saa tarvittaessa tukea pestin alussa.

Lisätiedot

Lisätiedot:

Heidi Vallius
Alueryhmän puheenjohtaja
heidi.vallius@partio.fi

Täytä hakemus