J-SP Kasvatusryhmän puheenjohtaja

Kasvatusryhmän puheenjohtaja johtaa yhdessä kasvatusministerin kanssa kasvatuksen toiminnanalaa, johon kuuluu kisa- ja meripartiojaosto sekä vuonna 2024 toimintaa uudelleen aloittava sudenpentujaosto. Lisää jaostojen toiminnasta voit lukea täältä: https://jarvisuomi.partio.fi/jarvi-suomen-partiolaiset/toiminnanalat/partiokasvatus/
Kasvatusryhmän puheenjohtaja johtaa puhetta kasvatusryhmän kokouksissa ja huolehtii kokousten välillä yhdessä kasvatusministerin kanssa, että toiminnanalan pyörät pyörivät. Ministeri ja kasvatusryhmän puheenjohtaja jakavat toiminnanalan tehtäviä keskenään, mutta paljon tehdään myös yhdessä. Kasvatus toiminnanalana vastaa partiokasvatuksen sisällöstä, arvioinnista ja kehittämisestä piirissämme ja järjestää ohjelmatapahtumia sekä partio-ohjelman koulutuksia, kuten veneenohjaajakursseja ja ryhmänohjaajakouluttajakoulutuksia. Osana pestiä pääsee osallistumaan Suomen Partiolaisten laajennettuun kasvatusvaliokuntaan eli vaikuttamaan myös valtakunnallisella tasolla partiokasvatukseen. Partion strategian jalkauttaminen on osa kasvatusryhmän toimintaa. Pestissä pääsee siis toimimaan partiokasvatuksen ytimessä hyvien tekijöiden kanssa ja mm. johtamaan toiminnanalan toiminnansuunnitteluprosessia.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kasvatusryhmän puheenjohtajalta odotetaan sitoutumista pestiin, kykyä pitää useita lankoja hyppysissään kerralla, visiointitaitoja ja osaamista partio-ohjelmasta. Ennen kaikkea eduksi katsotaan kokemus erilaisten ryhmien johtamisesta. Pesti kuitenkin opettaa tekijäänsä, joten voit hyvin hakea pestiin, vaikkei nämä kaikki taidot vielä aivan hallussa olisikaan!

Lisätiedot

Käytännössä kasvatusryhmän puheenjohtaja:
- Tekee tiivistä yhteistyötä kasvatusministerin ja järjestökoordinaattorin kanssa
- Johtaa kasvatusryhmää ministerin kanssa
- Johtaa puhetta kasvatusryhmän kokouksissa, joita järjestetään tarvittaessa
- Osallistuu toiminnanalojen puheenjohtajien kokouksiin ja muuhun yhteiseen työskentelyyn tarvittaessa
- Osallistuu Suomen Partiolaisten laajennetun kasvatusvaliokunnan kokouksiin ja työskentelyyn (2 kokousta/vuosi)
- Tarvittaessa pestaa kasvatusryhmään tekijöitä
- Osallistuu piirin yhteiseen työskentelyyn, kuten toiminnansuunnitteluprosessiin ja johtaa kasvatusryhmää osallistumaan piirin yhteiseen työskentelyyn.

Lisätietoja pestistä antaa kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen, Anni Alanko (anni.alanko@partio.fi)

Täytä hakemus