Toimiva partiojohtaja 2021 

Järvi-Suomen Partiolaiset hakevat ehdokkaita tämän vuoden Toimivaksi partiojohtajaksi. Löytyykö teidän lippukunnastanne partiojohtaja, joka on aktiivisella toiminnallaan vienyt ja tulee myös jatkossa viemään lippukuntaanne ja partiotoimintaa eteenpäin? 

Olemme vakuuttuneita siitä, että lähes jokaisessa lippukunnassa on tällaisia partiojohtajia, jotka ansaitsevat tunnustusta toiminnastaan. Toimiva partiojohtaja voi olla esimerkiksi lippukuntanne lippukunnanjohtaja, akela, sampo, luotsi, huippu sudenpentujohtaja, kesäleirin leirinjohtaja tai sitten se hiljainen puurtaja, joka on aina ja kaikkialla mukana, mutta ei tee numeroa tekemistään. 

Lippukuntanne voi esittää Toimivaksi partiojohtajaksi kahta eri sukupuolta edustavaa henkilöä. Apurahan jakamisen tarkoituksena on kohottaa partiojohtajien työn yleistä arvostusta sekä osoittaa tällaisen toiminnan suuri merkitys. Piirihallitus toivoo, että lippukunnissa löydettäisiin ehdokas, joka aktiivisella ja epäitsekkäällä toiminnalla on vienyt lippukuntaansa ja partiotoimintaa eteenpäin. 

Lippukunnan ehdotus Toimivaksi partiojohtajaksi

Kriteerit ehdotettavalle henkilölle: 

 • hän on toiminut vähintään viisi vuotta johtajatehtävissä ja vastaa edelleen aktiivisesti jostain lippukunnan toiminnosta
 • hän on saanut partiojohtajaperuskoulutuksen 
 • hänellä on partiojohtajavaltakirja
 • hän on alle 30-vuotias
 • hänellä on myönteinen asenne myös partiopiiriin ja valtakunnalliseen partiotoimintaan

Tässä haetaan siis piirin ehdokkaita valtakunnallisen Partiosäätiön vuoden Toimiva partiojohtaja -apurahan saajiksi.  

Valtakunnallinen apuraha on tarkoitettu saajan henkilökohtaiseen partiokoulutukseen, mielellään kansainväliseen seminaariin tai kurssiin.  

Lisätietoja antaa piirin varajohtaja
Miikael “Miksu” Saksman
miikael.saksman@partio.fi
050 911 7401

Ehdotusten toimittaminen

Ehdotukset ja kuvat toimitetaan 14.2.2021 mennessäjoko oheisella Wepropol-lomakkeella tai sähköpostitse Miikael “Miksu” Saksmanille, miikael.saksman@partio.fi. Myöhästyneitä ehdotuksia ei käsitellä. 

LOMAKE EHDOTUKSEN TÄYTTÄMISEEN

Ohjeita Toimiva Partiojohtaja -hakemuksen tekemiseksi

Yleistä 

Käsitys ehdokkaasta muodostetaan hakemuksen tietojen ja sisällön perusteella. Hakemus kannattaa laatia niin, että ehdokkaasta yleisesittely, -kuvaus ja piirin perustelut ovat erikseen allekirjoitettuna hakemuksena ja muut tiedot CV:n tapaisesti liitteenä. Piiri auttaa nimettävien ehdokkaiden hakemuksien viimeistelyssä.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot: 

Ehdokkaan henkilötiedot: 

 • Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Syntymäaika tai ainakin syntymävuosi
 • Ammatti ja työpaikka tai jos opiskelija niin oppilaitos
 • Lippukunta
 • Valokuva ehdokkaasta 

Tehtävät partiossa: 

 • Liittymisaika
 • Kronologisessa järjestyksessä partiotehtävät (lpk, piiri, keskusjärjestö, maailman järjestöt), erityisesti johtajatehtävät, niiden kesto (esim. 2009-2015 tai alkaen 2014->)
 • Milloin saatu PJ-valtakirja 

Partiokoulutus: 

 • Suoritetut koulutukset 
 • Aloitetut, vielä keskeneräiset (esim. Ko-Gi) koulutukset 
 • Aika (esim. PJ-peruskoulutus, 28.5.2015) 

Miten myönteinen asenne myös partiopiiriin ja valtakunnalliseen toimintaan näkyy 

Muu toiminta: 

 • Esim. muut järjestöt, joilla merkitystä hakemukseen 

Ansiomerkit 

Yhteyshenkilö mahdollisia lisätietoja varten 

 • Nimi, asema, puhelinnumero