Piirinjohtajan tsempit alkavaan syyskauteen 

Kevään aikuisrekrykoulutukset, partioviikon aikuisrekrykampanja, syksyn YouTube-sarja Koitos.

Kaikki tähtää juuri alkavaan partiosyksyyn ja varmistaa lippukuntien edellytyksiä ottaa mahdollisimman paljon uusia partiolaisia ryhmiinsä. Kaksi ensimmäistä helpottaa lippukuntia löytämään kipeästi kaivattuja aikuisia lippukunnan toimintaan. Jälkimmäinen takaa partion näkyvyyden ja sitä kautta kiinnostuksen lasten ja nuorten keskuudessa.  Tärkeää on, että jokaiselle halukkaalle löytyy paikka harrastaa!  

Partion elinvoimaisuutta ei tehdä piirissä eikä SP:n toimistolla. Elinvoimainen partio syntyy elinvoimaisista lippukunnista. Lippukunta voi hyvin, kun se huolehtii joka toimintakauden alussa uusien ryhmien perustamisesta ja mielellään vielä täydentää niitä vuoden vaihteessa. Innokkaimmat voivat perustaa vuoden vaihteessa kokonaan uuden ryhmänkin 

Lippukuntien suurimmat haasteet ovat selvästi tiedossa. Johtajapulan helpottamiseksi on panostettu paljon niin keskusjärjestö- kuin piiritasolla. Lippukuntien pitää pystyä hyödyntämään valtakunnallisten kampanjoiden näkyvyys. Lippukunnan johtajiston työtaakkaa pyritään helpottamaan viemällä vahvasti eteenpäin ajatusta johtokolmikosta. Vastuu toiminnan pyörittämisestä ei saa kasautua vain muutamalle tekijälle. Järvi-Suomen Partiolaisten toiminta-alueelle mahtuu monenlaista lippukuntaa, vahvoista kasvukeskuksista pieniin syrjäkyliin. Jokaista lippukuntaa tarvitaan siihen, että pystymme tarjoamaan partiota mahdollisimman monelle ja mahdollisimman laajasti. Pienen kylän lippukunta tekee hienoa työtä pitäessään aloitusmäärät samana, vaikka väkiluku vähenee hurjaa vauhtia. Kasvukeskuksien lippukuntien pitää kasvaa samalla kun potentiaali kasvaa. 

Partion valtakunnallinen jäsenmäärä on kääntynyt hieman laskuun. Suuresta määrästä ei ole kyse, mutta toki se aiheuttaa mutkia kasvutavoitteiden saralla. Järvi-Suomessa on tänä vuonna muutama kymmenen jäsenmaksun maksanutta partiolaista enemmän kuin viime vuonna. Suunta on siis meillä hyvä ja uskon onnistuneen piirileirin antaneen lisäbuustia myös lippukuntiin. Ryskeen vilinää ja lasten riemua katsellessa tuli väistämättä mieleen, että tällaisia kokemuksia pitää pystyä tarjoamaan kaikille niitä haluaville. 

Mukavaa alkavaa partiosyksyä, tsempataan ryhmät täyteen, jonot pois ja kohti huikeaa toimintakautta!