Piirihallituksen kuulumisia: Kevätkokous lähestyy ja piirileiri siirtyy

Järvi-Suomen Partiolaisten hallitus kokoontui keskiviikkona 1.3.2023 kokoukseensa 2/2023. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisten kuulumisten lisäksi tulevaa kevätkokousta sekä vuodelle 2024 kaavailtua piirileiriä.

Kevätkokous 2023

Piirihallitus päätti kutsua koolle vuoden 2023 kevätkokouksen.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kevätkokous pidetään 1.4.2023 klo 13 Mikkelissä. Kokous järjestetään hybridimuotoisena, eli lippukuntien edustajat voivat niin halutessaan osallistua kokoukseen etänä. Etäosallistumismahdollisuuden yksityiskohdista tiedotetaan lisää kokouskutsussa.

Hallitus hyväksyi vuoden 2022 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esitettäväksi kevätkokoukselle.

Kokouskutsu liitteineen julkaistaan partiopiirin sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Kevätkokouspäivän ohjelman alkamisajankohdat ovat seuraavat:
klo 11.00 työpaja
klo 12.00 lounas
klo 13.00 kevätkokous

Piirihallitus päätti esittää kevätkokoukselle vuoden 2024 jäsenmaksuiksi seuraavaa:
1-jäsen 36,50 €
2-jäsen 21,50 €
3-jäsen 0 €

Kaikki nämä jäsenmaksut ovat vuoden 2023 tasolla, eikä hallitus siis esitä jäsenmaksuihin korotuksia tai laskuja.

Piirileiri

Vuodelle 2024 kaavailtu piirileiri päätettiin siirtää vuoteen 2026, koska piirileirille ei löytynyt johtajaa määräaikaan mennessä.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita lyhyesti

Kolina-koulutustapahtuma suunnitellaan järjestettäväksi syksyllä 2023.

Kokouksessa hyväksyttiin päivitettyjä piirin toimintaa ohjaavia dokumentteja (luottamushenkilöiden kulukorvausten perusteet, etätilaisuuksien kustannnusten korvauskäytännöt ja kriisiviestintäohje).