Partiopiirin kevätkokouksessa huomioitiin ansioituneita partiolaisia

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kevätkokous pidettiin sunnuntaina 25.4.2021 etäkokouksena Teamsin välityksellä. Piirin asioihin vaikuttamassa oli paikalla 42 äänivaltaista kokousedustajaa, jotka edustivat 31 lippukuntaa ja heillä oli käytettävissään yhteensä 59 ääntä. 23 partiolaista osallistui kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Kokouksen alussa piirinjohtajat Siiri Niinivirta (Ekin Partio) ja Miksu Saksman (Kuokkalan Vetehiset) jakoivat huomionosoituksia aktiivisille partiolaisille.

Kokouksessa jaettiin kolme piirin ansiomerkkiä. Nuutti Kuroselle (Juankosken Korpikulkurit) myönnettiin piirin pronssinen ansiomerkki ja Lasse Pikkaraiselle (Kajaanin Eränkävijät) sekä Asko Laukkaselle (Ekin Partio) myönnettiin  piirin kultaiset ansiomerkit.  Lassen merkin numero on 9. ja  Askon merkin numero on 10.

Nuuttin  merkki myönnettiin aktiivisesta toiminnasta piirin koulutustoiminnan parissa ja lippukunnassaan Juankosken Korpikulkureissa.  Nuutti on  toimillaan mahdollistanut lukuisia kursseja ja  ennen kaikkea kehittänyt  piirin koulutustoimintaa uudelle tasolle.  Nuutin  positiivinen ja energinen ote sekä innostus tarttuu ihmisiin hänen ympärillään.

Lasse  on nähnyt ja kokenut nykyisen piirin monesta roolista koko sen olemassa olon ajan. Lasse on toiminut piirihallituksessa kasvatuksesta vastaavana hallituksen jäsenenä ja ansiomerkkiryhmän puheenjohtajana. Erityisesti viime aikoina hän on tehnyt koulutuksen ja vapaaehtoistuen pestejä.  Lisäksi Lasse on aktiivisesti mukana lippukunnan toiminnassa. Hän on toiminnallaan monipuolisesti kehittänyt piirin eri toimintoja ja on edelleen valmiina tarttumaan uusiin  haasteisiin.

Asko tunnettaan mm. luotettavana ja toisia, etenkin nuorempia johtajia, tukevana partiojohtajana. Hän on  valmentanut, kouluttanut ja tukenut johtajia jo useassa sukupolvessa ja ollut aktiivinen monissa eri työryhmissä.  Piirissä Asko on kantanut vastuuta piirin toiminnasta aina piirin perustamisesta lähtien ja kehittäen sitä edelleen eteenpäin.   Asko on ehtinyt tekemään paljon, mutta erityinen sektoriansio on lippukuntien johtamisen ja hallinnon kehittämisessä. Asko  on oivallinen esimerkki aikuisesta tuesta partiossa.

Ansiomerkkien lisäksi jaettiin piirin perinteiset huomionosoitukset Vuoden tulokas ja Vuoden luottotyyppi. Vuoden tulokkaaksi valittiin Matilda Hamara (Kortepartio) ja Vuoden luottotyyppiksi Annina Koskinen (Partio-Unnukka). Huomionosoituksiin kuului myös aiemmin Partiosäätiön jakama Toimiva partiojohtaja 2021 apuraha Ville Lassilalle (Kuokkalan Vetehiset).

Kevätkokouksen asiakohdissa kokouksen kulkua johti ansiokkaasti Sonja Miettinen (Yöveden Waeltajat). Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat, vahvisti vuoden 2020 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Hallitus ei esittänyt korotusta vuoden 2022 jäsenmaksuihin ja kokous päätti, että ne pysyvä vuoden 2021 tasolla. 1. jäsenen jäsenmaksu: 36,50 €, 2. jäsenen: 21,50 € ja 3. jäsenen: 0 €. Kokous päätti, että jatkossakin jäsenmaksuvapautusta voi hakea taloudellisin ja sosiaalisin perustein.

Vuosikertomukseen liittyvät faktatarkennukset toivotaan toimitettavaksi hallituksen sihteerille 15.5. mennessä.

Kokous kävi aktiivista keskustelua Kuokkalan Vetehiset ry:n ja Kajaanin Eränkävijät ry:n esille tuomasta asiasta liittyen piirin taseessa näkyvään rahastoon. Päätettiin myös, että piirihallitus ja halukkaat lippukunnat laativat yhdessä tiedotteen, jossa selkeytetään vielä asiasta käytyä keskustelua. Muita ilmoitusasioita kokouksessa oli piirihallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin mm;  loppukevään tapahtumat, Kompassi ohjelmasovellus partiolaisille sekä partion henkilöstöorganisaatiouudistus. Kokouksen lopussa kuultiin Kajo 2022 –finnjamboreen esittely.

Kokous sujui jouhevasti ja hyvissä tunnelmissa. Kokouksen myötä vuoden 2020 asiat saatiin paketoitua päätökseen ja katseet voi ansaitusti siirtää tuleviin partiokoitoksiin. Kiitos osallistujille ja onnea ansioituneille partiolaisille!