Partio – kaikille avoin harrastus

Parhaillaan vietetään partioviikkoa. Partioharrastuksella on Suomessa pitkä historia ja tänä vuonna partio juhlii 110-vuotista taivaltaan suomalaisessa harrastuskentässä. Partio on reilun vuosisadan aikana onnistunut säilyttämään paikkansa yhdistäen perinteitä, kuitenkin päivittäen itseään ajan vaatimusten mukaisesti. Retkeily, leirit, erätaitojen harjoittelu ja yhdessä tekemällä oppiminen ovat edelleen keskeinen osa partiota.

Ajan hermolla pysyminen on tuonut partiotoimintaan perinteisten toimintamuotojen rinnalle myös uusia ulottuvuuksia, kuten sosiaalisen median hyödyntämisen. Mukautuvuus näkyy hyvin nykyisessä poikkeusajassa, jolloin perinteiset kokoontumiset ovat kevään osalta peruttu. Etäpartiotoiminta aktivoi partiolaisia, ja mahdollisesti myös heidän perheitään, erilaisten tehtävien ja suoritusten muodossa. Näistä hienoina esimerkkeinä Hämeen Partiopiirin #kotikolona -suoritusmerkki sekä kuopiolaisen partiolippukunnan Petosen Polunetsijöiden laatima etäpartiopassi.

Partio soveltuukin harrastuksena kaikille

Harrastuksen voi aloittaa niin lapsena, nuorena kuin aikuisenakin. Partiota voi harrastaa yhdessä perheenä, jolloin alle kouluikäisetkin pääsevät tutustumaan partioon. Myös erityisryhmien edustajat voivat harrastaa partiota ja heitä kutsutaan sisupartiolaisiksi. Sisupartiotoiminta on erityistä tukea tarvitsevien partiolaisten toimintaa, jonka juuret ja perinteet ovat yhteisiä koko partiotoiminnalle. Sisupartiotoiminnan tavoitteena on tarjota samaa laadukasta partiotoimintaa myös heille, jotka tarvitsevat siihen erityisiä apuvälineitä, kommunikaation tukea tai muuten poikkeavia järjestelyitä. Sisupartiolaiset ovat moninainen ryhmä valloittavia yksilöitä, joille partiotoiminta on yhdessä tekemistä sekä kokemista.

Järvi-Suomen partiopiirin alueella sisupartiotoimintaa on useammassa lippukunnassa

Esimerkiksi Kuopiossa Puijon Pakertajat lippukunnassa on toiminut jo pitkään sisupartioryhmä Ketut. Ryhmäläisten mielestä partiossa parasta on uuden oppiminen, itsensä haastaminen, leirit, ystävät ja yhdessä tekeminen. Ketut olivat aktiivisesti mukana toteuttamassa Järvi-Suomen Partiolaisten 100 uutta tapaa tehdä partiota -hanketta. Hankkeen tuotoksena muun muassa kuvattiin kolme sisupartiota esittelevää videota, joiden kautta haluttiin tuoda sisupartiotatoimintaa tutuksi. Ensimmäisen video kertoo sisupartiotoiminnasta, toinen sisupartiojohtajuudesta ja kolmas, nyt partioviikon alla julkaistu video sisupartiolaisten osallistumisesta partioleirille. Kaikki kolme videota ovat katsottavissa Suomen Partiolaisten Youtube-kanavalla.

Videoiden tuotanto: Videopalvelu Merja Palm.