Lasse Pikkarainen ja Kirsi Könönen ehdolla parina piirihallitukseen

Järvi-Suomen Partiolaisten syyskokouksessa 20.11. valitaan uusi hallitus. Lasse Pikkarainen (Kajaanin Korvenpojat ry / Kajaanin Eränkävijät ry) ja Kirsi ”Kipa” Könönen (Joensuun eräsissit ja Karjalan tytöt ry) ovat asettuneet yhdessä ehdolle piirinjohtajaksi ja piirin varajohtajaksi.

Lasse Pikkarainen

Kuka olet, mistä tulet? Esittele itsesi.

Olen 39-vuotias partiojohtaja ja piirin vastaava koulutusohjaaja Kajaanista. Ensimmäinen partiokokemukseni löytyy jo vuodelta 1983 eli käytännössä olen ollut partiolainen koko elämäni, minkä johdosta partiosta on tullut minulle myös jonkinlainen elämäntapa. Kotilippukuntani on Kajaanin Korvenpojat ry, vaikkakin toimin tällä hetkellä lippukunnanjohtajana Kajaanin Eränkävijät ry:ssä. Siviilissä työskentelen yrittäjänä pienessä konepajassa.

Kerro oman partio-CV:si kolme tärkeintä tapahtumaa tai pestiä.

Ehdottomasti tärkein pesti piirin johtajuutta silmällä pitäen on piirihallituksien jäsenyydet niin Kainuun Partiolaisista kuin myös Järvi-Suomen Partiolaisissa, joissa olen toiminut kasvatuksesta vastaavana hallituksen jäsenenä. Toiseksi tärkein pesti silmällä pitäen piirin johtajuutta on toimiminen sekä alueohjaajana ja koulutusohjaajana eli olen päässyt näissä pesteissäni tukemaan suoraan lippukuntien toimintaa piiritasolla. Kolmanneksi tärkein pesti / pestikokonaisuus silmällä pitäen piirinjohtajan pestiä on ehdottomasti lippukunnan eri hallinnolliset pestit, joita minulla on takana noin 20 vuoden ajalta.

Miksi sinut tulisi valita piirinjohtajaksi?

Olen ehdolla Kirsi ”Kipa” Könösen kanssa johtajaparina.

Tapanani ei ole mainostaa itseäni (en osaa mainostaa), mutta uusi piirihallitus kaipaa kokemusta, kun ja jos koko piirihallitus menee vaihtoon, sillä piirin tulisi olla myös toimintakykyinen heti 1.1.2023 alkaen, kun uusi piirihallitus astuu toimeen. Kokemuksen lisäksi pystyn tuomaan piirihallitukseen myös uusia ajatuksia ja näkemyksiä eri toiminnanaloilta, joista omaan kokemusta. Mutta ajatuksien tuonnin lisäksi pystyn ohjaamaan ja sparraamaan myös eri vastuualueiden ministereitä heidän toimissaan. Haluan myös piirinjohtajana toteuttaa yhdessä muun tulevan piirihallituksen kanssa tulevaa partion strategiaa ja kehittää strategian pohjalta myös jokaiselle sopivaa partiotoimintaa. Ilman suunnitelmallista strategista työskentelyä emme voi saavuttaa mm. paljon kaipaamaamme kasvua Järvi-Suomen Partiolaisissa.

Minä tarvitsen kasvua edistämään vahvan osaajan rinnalleni ja Kirsi ”Kipi” Könönen on juuri oikea henkilö tukemaan piirin kokonaisvaltaista kasvua.

Millaisissa tilanteissa olet epämukavuusalueellasi, miten selviydyt siitä?

En varsinaisesti näe itse omia epämukavuusalueitani. Joskus olen kuullut sanottavan, että minun epämukavuusalueeni on epätietoisuuden alue eli tilanteet, jossa päätöksiä pitäisi tehdä epätäydellisillä tiedoilla. Esimerkiksi, kun pitäisi puoltaa puoltovastuullisena henkilönä SP:n hopeaeläinhakemukseen. Näissä tilanteissa pyrin hankkimaan tarvittavan tiedon rauhassa, ottamalla tarvittaessa omaa aikaa ja kyselemällä lisätietoja erilaisista tietolähteistä, kuten SP:n muilta A-jäseniltä, kollegoiltani ja esimerkiksi puoltoa pyytäneeltä taholta.

Kolme sanaa, jotka kuvaavat sinua parhaiten hallitustyöskentelijänä.

Monipuolinen, nöyrä, stimuloiva


Kirsi ”Kipa” Könönen

Kuka olet, mistä tulet? Esittele itsesi.

Olen Kirsi ”Kipa” Könönen, kotilippukuntani on Joensuun eräsissit ja Karjalan tytöt ry, Joensuusta. Itse vaikutan kumminkin savon sydämessä Iisalmessa.

Kerro oman partio-CV:si kolme tärkeintä tapahtumaa tai pestiä.

Tärkeimpiä pestejäni ovat olleet

  • lippukunnantuen pestit, joissa käynnistimme piirimme aluetyötä,
  • lippukuntien johtajiston koulutuspestit, joissa pääsin tukemaan lippukuntia kasvun sekä hyvän johtamisen asioihin,
  • 4 vuoden ajan olen toiminut piirimme varapuheenjohtajana ja SP:n partioneuvoksena.

Miksi sinut tulisi valita piirin varajohtajaksi?

Olen ehdolla Lasse Pikkaraisen kanssa johtajaparina.

Taukotupani aikana partio on mennyt eteenpäin, mutta edelleen palo rakasta harrastusta ja piiriä kohtaan on korkeana.

Pestissä haluan tuoda mukanani kokemukseni hallistustyökentelystä sekä osallistuttaa piirimme luottiksia yhteisen piirimme toiminnan kehittämiseen ja antamaan ideoita, kuinka piirien välistä yhteistyötä voisi tehdä luontevasti ja sujuvasti. Näillä toiminnoilla saamme lisättyä pestien miellekkyyttä sekä lisättyä pestissä toimivien sitoutumista.

Sydäntäni lähellä ovat myös lippukunnat. Minulle on tärkeää, että lippukuntamme kasvat sekä kehittyvät, jotta toiminta edellytykset säilyvät. Kasvu tarkoittaa myös lisää jäseniä, taloudellisia edellyksiä sekä jokaisen omaa kasvua omassa elämässä. Ilman kasvua meillä ei olisi lippukuntia eikä myöskään piiriämme.

Haluan olla tavoitettavissa ja antaa tukeni piirihallituksen muille jäsenille, piirin luottiksille sekä lippukunnille. Pestaamiseen liittyvien haasteiden osalta olen mukana etsimässä niitä keinoja, joilla voimme saada uusia luottiksia niin lippukuntiin kuin piiriin.

Lassen kanssa olemme kulkeneet pitkä yhteisen partiomatkan erilaisissa partiopesteissä. Tunnemme toisemme ja tiedämme, että täydennämme toistemme heikkouksia ja vahvuuksia. Meitä kumpaakin motivoi halu tehdä partiosta jokaiselle sopiva harrastus ja haluamme tehdä sen lisäämällä osallisuutta, avoimuutta ja tuomalla jokaiseen päätökseentekoon kasvunäkökulman.

Millaisissa tilanteissa olet epämukavuusalueellasi, miten selviydyt siitä?

Myyntityö, kun joutuu soittamaan ja myymään jotain, jota et tunne. Tästä selviää olemalla utelias ja ottamalla selvää ja sitten vasta tarttuu puhelimeen. Sitten huomaakin, kappas saitkin myytyä tai epäonnistuin, mutta mietin keinot, miten onnistun seuraavan kerran ja yritän uudestaan.

Kolme sanaa, jotka kuvaavat sinua parhaiten hallitustyöskentelijänä.

Kasvu, johtajuus, rakkaus