Piirihallitus – vaalit 2017

Piirihallituksen vaalit järjestetään jälleen perinteisesti piirin syyskokouksessa. Tänä vuonna kokoustetaan Mikkelissä lauantaina 4.11. Uudet hallitukseen valittavat jäsenet ovat vapaaehtoistuen ministeri, kasvatusministeri, yhteiskuntasuhde- ja talousministeri sekä alueministeri. Kukin ministeri valitaan pestiinsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Syyskokous valitsi 4.11.2017 piirihallitukseen seuraavat henkilöt:

Alueministeri, Mervi Toivonen, Vaarojen Siskot ja Veikot ry
Kasvatusministeri, Laura Tiittanen, Kiteen Rajasamoojat ry
Vapaaehtoistuen ministeri, Veli ”Vellu” Hiltunen, Vaajan Valppaat ry
Yhteiskuntasuhde- ja talousministeri, Miikael ”Miksu” Saksman, Kuokkalan Vetehiset ry


Ehdokasesittely

Alueministeri

Aluetyö eli lippukuntatuki tukee piirin lippukuntien toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Aluetyön organisaatio rakentuu itsenäisesti toimivista alueryhmästä, sisuryhmästä ja moninaisuusryhmästä, joita kutakin johtaa ryhmän puheenjohtaja. Alueryhmän alla toimii myös kaksi aluetiimiä (pohjoinen ja eteläinen), joiden jäseninä ovat piirin valmentajat.
Alueministeri koordinoi ryhmien toimintaa ja toimii linkkinä ryhmien ja piirihallituksen välillä sekä osallistuu SP:n laajennettuun aluevaliokuntaan.

 

Kuva MerviEhdokas Mervi Toivonen, Vaarojen Siskot ja Veikot ry

Olen Mervi Toivonen ja lippukuntani on Vaarojen Siskot ja Veikot. Olen toiminut viimeiset kaksi vuotta piirin hallituksessa alueministerin pestissa ja olen asettumassa ehdolle myös seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
Koen, että minulla on vielä annettavaa pestissäni ja haluan jatkaa hyvin käyntiin lähtenyttä lippukuntatuen uudistuksen jalkauttamista ja aluetuen organisaation toiminnan vakiinnuttamista.
Seuraavan kahden vuoden aikana haluaisin kehittää eteenpäin lippukuntatuen ja muiden piirin toiminnanalojen yhteistyötä ja näin tarjota lippukunnille kokonaisvaltaisempaa tukea mm. Parveilujen kehittämisen ja johtajahuoltotapahtumien säännöllisen järjestämisen kautta.

Mervi Toivonen
mervi.toivonen@partio.fi
p. 040 487 2246

 

Kasvatusministeri

Kasvatusministeri toimii tiiviissä yhteistyössä kasvatusryhmän puheenjohtajan kanssa. Yhdessä he kehittävät piirin partiokasvatusta palvelemaan lippukuntien tarpeita. Kasvatusministerin päämäärä on mahdollistaa laadukas ja monipuolinen partiokasvatus kaikille piirin partiolaisille. Kasvatusministeri osallistuu myös Suomen Partiolaisten laajennettuun kasvatusvaliokuntaan, jossa hän pääsee vaikuttamaan koko Suomea koskeviin partiokasvatuksen asioihin.

 

Kuva Laura TiittanenEhdokas Laura Tiittanen, Kiteen Rajasamoojat ry

Olen Laura Kiteen Rajasamoojista. Olen toiminut lippukunnassa aktiivisesti viimeistet 15 vuotta. Muutaman viime vuoden aikana olen laajentanut reviiriä piirin pesteihin. Olen vastannut Kosmoksen lääkinnästä ja JSP10:stä. Tämän vuoden alusta olen toiminut JSP:n kasvatusryhmän Pj:na. Istuvan kasvatusministerin kanssa on otettu alkuaskelia kohti Järvi-Suomen Partiolaisten kasvatusryhmän loistavaa tulevaisuutta. Harmikseni en ole vielä ehtinyt toteuttamaan kaikkia ideoitani. Haluan siis viedä eteenpäin aloittamaani työtä, koen että hallituspaikalta tuo onnistuu paremmin kuin nykyisestä pestistä.

 

Kuva Lasse PikkarainenEhdokas Lasse ”PP” Pikkarainen, Kajaanin Korvenpojat ry

Olen Lasse ¨PP¨ Pikkarainen Kajaanista, ehdolla Järvi-Suomen Partiolaisten kasvatuksesta vastaavaksi ministeriksi vuosiksi 2018 – 2019. Toimin tällä hetkellä J-SP:n koulutusryhmän jäsenenä ja J-SP:n ansiomerkkiryhmän puheenjohtajana. Aikaisemmin olen toiminut mm. J-SP:n ohjelma / kasvatusministerinä vuodet 2013 – 16, tätä ennen olen toiminut vastaavissa tehtävissä Kainuun Partiolaisissa vuosituhannen alussa.
Haen J-SP:n kasvatuksesta vastaavaksi ministeriksi, koska: Koen, että edellisellä hallituskaudellani aloittamamme piirin uudistaminen on vielä kesken ja se pitäisi viedä loppuun. Koen velvollisuudeksi osallistua aloittamamme uudistuksen loppuun viemiseen. Tämän sapattivuoden aikana olen päässyt analysoimaan, mikä oikeasti mättää tässä uudistuksessa. Suurin syy on mielestäni se, että lippukunnille piiri on vielä liian etäinen asia ja aloitettu uudistus ei näy lippukuntien suuntaan riittävästi. Tämä näkyy siinä, että piirin järjestämät ohjelmatapahtumat ja koulutukset eivät vedä väkeä, tekijöitäkään ei tunnut löytyvän. Meidän on saatava piirin toiminta niin vetovoimaiseksi, että se tukee lippukuntien toimintaa ja lippukuntien toiminta tukee piirin toimintaa.
Mitä meidän tulee tehdä? on se, että piirin eri lippukuntia on kuunneltava ja käytävä heidän kanssaan näitä asioita läpi mm. kevät- ja syysparveiluissa ja lippukuntavierailujen aikana. Tätä keskustelua on käytävä jokaisella tasolla ja jokaisen partiolaisen, niin piirin sisällä, kuin piirin ulkopuolellakin. Piirin järjestämien ohjelma- ja koulutustapahtumien laatua tulee nostaa sille tasolle, että ne oikeasti antavat tapahtumaan / koulutuksiin tulijoille sellaisia asioita, joita ne eivät saa omassa lippukunnassaan tai internetin välityksellä.
Piirin kasvatustoiminnanalan toimenkuvaa tulee kirkastaa siten, että sitä ei mielletä enää pelkäksi ohjelmantoimialaksi. Partiokasvatus lähtee liikkeelle SP-FS:n peruskirjasta ja siellä määritellyistä kasvatustavoitteita ja toimenpiteistä. Peruskirja määrittelee, milloin partio-ohjelma on partiokasvatuksen mukaista toimintaa. J-SP:n kasvatustoimialan tulee tarjota riittävä tuki partiokasvatuksessa lippukunnille yhdessä aluetyön kanssa. J-SP:n partiokasvatuksessa täytyy myös pitäytyä J-SP:n voimassa olevassa Strategiassa vuoden 2018 loppuun ja laittaa jäljellä olevana kautena strategia mahdollisimman hyvin käytäntöön.
Minulle on tärkeää, että koko piirin alueella on toimivia lippukuntia, joissa toteutetaan laadukasta partio-ohjelmaa partiokasvatuksen kautta. Tämä ei onnistu yksin, vaan vaatii teitä kaikkia.
Minut tavoittaa sähköpostitse lasse.pikkarainen(a)partio.fi, puhelimella 040-8249783, skype: lasse.pikkarainen(a)partio.fi ja Fb:n kauttakin. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan

Partiovasemmalla
Lasse ¨PP¨ Pikkarainen
J-SP:n ansiomerkkiryhmän pj ja koulutusryhmän jäsen
Kajaanin Korvenpojat ry ja Kajaanin Eränkävijät ry

Meidän on yhdessä luotava / rakennettava jokaiselle sopiva piiri / jokaiselle sopivaa partiotoimintaa eli yhteinen J-SP. Olen valmis vastaamaan näihin edellä mainittuihin haasteisiin, kun luottamuksenne taakse saan.

 

Vapaaehtoistuen ministeri

Vapaaehtoistuen ministeri johtaa kolmea vapaaehtoistuen ryhmää, jotka toimivat itsenäisesti puheenjohtajiensa johdolla. Ministerin tehtäviin kuuluu viedä viestiä ryhmiltä piirihallitukselle ja vastavuoroisesti myös toimittaa piirihallituksen terveiset ryhmille. Vapaaehtoistukeen kuuluvat koulutus, aikuistuki sekä turvallisuus. Koulutusryhmän tehtävänä on tuottaa piirille koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia. Aikuistuki tuottaa lippukunnille ja kaikille piirin alueen johtajille erilaisia johtajahuollon vaihtoehtoja. Turvallisuusryhmä tekee piirille kriisi-ohjeen, jonka mukaan toimia kriisin sattuessa.

 

Ehdokas Marinka ”Mylläri” Rossi-Korhonen, Vehmerin Vaeltajat ry

Hei, olen Marinka Rossi-Korhonen, mutta partiossa kuulen nimen Mylläri parhaiten. Perheeseeni kuuluu mies ja neljä vuotiaat lapset, joista toinen on ihan oikea ihmislapsi ja toinen semmoinen neljalkainen mopsi. Töitä teen omassa yrityksessäni, joka sekin täyttää ensi keväänä neljä. Olen toiminut yhden kauden vapaaehtoistuen ministerinä ja koen, että vielä on paljon tehtävää jäljellä. Hyvin on tämän toiminnanalan alla toimiva aikuistuki päässyt vauhiin ja nyt on sitten tuon koulutuksen puoli myllerryksen alla. Kovasti on siinä mietittävää ja tuumattavaa.
Mielelläni sitä hommaa jatkaisin, että saadaan se mahdollisimman toimivaksi ja lippukuntia hyvin palvelevaksi toiminnanalaksi. Olemme myös aloittaneen alueen kanssa yhteisten asioiden tekemisen ja tuottamisen. Vistintäkin on ruvennut pelaamaan piirissä ja toiminnana alojen kanssa hyvin.

Marinka Rossi-Korhonen
marinka.6.rossi-korhonen@partio.fi
p. 044 767 1190

 

Kuva Kirsi KönönenEhdokas Kirsi ’Kipa’ Könönen, Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt ry

Lippukunnille parempaa tukea vapaaehtoistoiminnanalalta!
Olen asettunut vuoden tauon jälkeen ehdolle piirihallitukseen vapaaehtoistuesta vastaavaksi ministeriksi. Vuosina 2013-16 olen toiminut piirimme varajohtajana. Tuona aikana teimme suuria uudistuksia piirin kiinteässä organisaatiossa, mutta uudistukset meidän vapaaehtoisten organisaatiossa jäivät kesken. Tässä työssä on tärkeää saada selkeä suunta ja innostuneet vapaaehtoiset tekemään tätä piiriä ja tukemaan sitä kautta lippukuntia.
Keskusteluissa on käynyt ilmi haasteita mitä vapaaehtoistuen toimialalla tulisi kehittää ja viedä ripeämmin suunnittelusta toimintaan. Vapaaehtoistoiminnanalalta tunnetaan parhaiten koulutus, mutta vapaaehtoistuen koko organisaatioon kuuluvat myös aikuisryhmä ja turvallisuusasiat. Nämä jälkimmäisten ryhmien toiminta on ollut piirissämme mielestäni liian pimennossa ja tätä roolia tulee kehittää. Lisäksi vapaaehtoistuessa tulee lähteä miettimään kokonaisuutta raikkaasti ja miettiä ja rakentaa innostunut ja motivoitunut toiminnanala joka pystyy vastaamaan lippukuntiemme moninaisiin tuen tarpeisiin.
Minulle on tärkeää, että jokaista lippukuntaa johdetaan hyvin. Vapaaehtoistuen toiminnanalan tärkein tavoite on tarjota lippukunnille heidän tarvitsemia tuki. Tähän auttavat piirissämme uudenlaiset ajatustavat koulutustapahtumien järjestämisessä. Näitä voivat olla mm. e-oppiminen, mentorointi, koulutuksen superviikonloput säännöllisesti, henkilökohtaisten kouluttautumispolkujen aktiivinen hyödyntämin ja monet muut ohjaamisen ja kouluttamisen muodot.
Partio polkuni on lähtenyt viime vuosituhannelta, mutta silti koen olevani nuorekas ja koko sydämeltäni J-SP:läinen, kotilippukuntaa Joensuun eräsissejä ja Karjalan tytöt ry:tä unohtamatta. Viimeiset 10 vuotta olen ollut rakentamassa piiriämme ja minulla on vielä runsaasti annettavaa. Vapaaehtoistuen ministerinä halua tehdä parhaani siinä, että toiminnanalani tuottaa ja tarjoaa Suomen parasta tukea lippukunnille!
Minut tavoitat fb, kononen.kirsi(at)gmail.com ja p. 0400 563 136.

Partio vasemmalla,
Kirsi ’Kipa’ Könönen
J-SP:n koulutusryhmän ja ansiomerkkitoimikunnan jäsen
Joensuun eräsissit ja karjalan tytöt ry

 

Kuva Veli Vellu Hiltunen Ehdokas Veli ”Vellu” Hiltunen, Vaajan Valppaat ry

Olen Veli Hiltunen Vaajan Valppaista Jyväskylästä. Olen asettunut ehdolle piirihallitukseen vapaaehtoistuenministeriksi!
Toimin tällähetkellä lippukunnassa pestijohtajana, lippukunnanjohtajan apulaisena sekä piirin aikuisryhmän jäsenenä.
Olen toiminut Jyväskylän partiolaisten hallituksessa vuodesta 2015. Puheenjohtajana tämän vuoden alusta.
Partio on koko perheeni yhteinen harrastus. Vastailen vaalitentin kysymyksiin, käykäähän lukemassa ja tulkaa kokoukseen paikalle vaikuttamaan.

Partio terveisin,

Veli Hiltunen
p. 0408233539
veli.hiltunen@partio.fi

 

Yhteiskuntasuhde- ja talousministeri

Yhteiskuntasuhde- ja talousministeri vastaa piirin suhteista partiomaailman ulkopuolisiin toimijoihin, kuten erilaisiin yhteisöihin, yrityksiin ja kuntiin. Ministeri johtaa piirin y-suhde -ryhmää ja osallistuu Suomen Partiolaisten laajennettuun Y-suhdevaliokuntaan. Yhteiskuntasuhde- ja talousministerin vastuualueisiin kuuluu myös piirin talouden hoitamiseen osallistuminen.

 

Kuva Miikael SaksmanEhdokas Miikael ”Miksu” Saksman, Kuokkalan Vetehiset ry/Puijon Pakertajat ry

Olen Miikael “Miksu” Saksman, Kuopiosta kotoisin oleva 20-vuotias ja opiskelen tilastotiedettä Jyväskylän Yliopistossa. Minulla on 15 vuoden kokemus partiosta, jossa olen mm. toiminut 1,5 vuotta piirin Y-ryhmässä ja J-SP:n edustajana laajennetuissa valiokunnissa, myös talouspuolelta on kokemusta ainejärjestön rahastonhoitaja -pestin myötä.
Minusta Y-suhteet on jäänyt piirissämme hieman roikkumaan, eli lähtisin piirin hallituksessa tekemään Y-suhteista toimivaa toiminnan alaa. Tietoa ja osaamista minulla on sp:n y-treinee koulutuksesta ja laajennetuista saadun kokemuksen myötä, ja tiedän että tässä olisi potentiaalia piirillemme.
Myös mm. Punaisen sulan, vaalikamppanjoiden yms. SP:n kamppiksien toteutus on ontunut, nyt kun meille on piirileirikin tulossa, niin yhteistyökuviot korostuvat ja tässä minusta Y-ryhmällä on merkittävä rooli tukiessa leirin yhteistyö-organisaatiota. Olen reipas partiopoika, teen sen minkä lupaan sovitussa aikataulussa ja olen aina valmiina ja halukas, kantamaan ministerin salkkua.

Miikael ”Miksu” Saksman
miikael.saksman@partio.fi
p. 050 911 7401