Lippukunnalle

Lippukunnan tulee nimetä joukostaan Partiopuistomestari.  Partiopuistomestarille tiedotetaan kaikista leiriin liittyvistä, lippukunnalle tiedotettavista asioista. Mestari myös vastaa oman lippukunnan leiri-alueesta annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikki ohjeet ja Partiopuistoa koskevat viestit lähtevät Partiopuistomestarin lisäksi lippukunnanjohtajalle ja lippukunnan ohjelmajohtajalle.

Ilmoittaudu Partiopuistomestariksi

 

Leiri-infra

Leiriohjelma

Leirillä on lippukuntien edustajista koottu ohjelmatiimi, joka suunnittelee leiriohjelman kullekin ikäkaudelle. Ohjelman toteuttavat lippukunnat leirissään.

Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat suorittavat ikäkautensa ohjelmaa leirissä erillisinä ohjelma-aikoina.

Samoajat suorittavat palvelutehtävää, joka tehdään yhteistyössä Kirkkopäivien kanssa.

Vaeltajat ja aikuiset huolehtivat lippukunnan teltta-alueesta, osallistuvat varainhankintaan leirin myyntipisteillä, vetävät ohjelmaa ja toimivat saattajina.

Leiri syntyy lippukunnista telttoineen. Lippukuntien telttaresurssia kartoitetaan tammikuun aikana. Saatavilla olevat teltat kaavoitetaan Kirkkopuiston alueelle ja jokaiselle lippukunnalle osoitetaan oma teltta-alue.

Huom! Telttojen pystytykseen tulee erillinen ohjeistus. Telttakiiloja ei saa työntää maahan!! Alueelle toimitetaan erilliset telttapainot.

Lippukunnan teltta-alue

Lippukunnan teltta-alueella on suotavaa näkyä lippukunnan ilme; kyltti, jossa nimi/kaupunginosa. Leirissä vierailee paikallisia kaupunkilaisia, kirkkopäiviin osallistuvia ja muita tapahtumasta kiinnostuneita. Lippukunnilla on siis mahdollisuus markkinoida toimintaansa leirillä.

Jokaisessa teltassa sudenpentu- ja seikkailijaikäisten kanssa nukkuu yksi johtaja. Lippukunnasta tulee leirille osallistua yksi täysi-ikäinen alkavaa kymmentä alaikäistä kohti.

Varainhankinta

Leirialueelle järjestetään kolme myyntipistettä. Myyntipisteet ovat  myyntiin osallistuvien lippukuntien yhteiset ja niissä myydään määriteltyä tuotetta.

  • letut ja kahvi/mehu
  • makkarat
  • trangia-popcornit

Myynnistä tulevat tuotot kerätään yhteiseen kassaan ja jaetaan myyntiin osallistuvien lippukuntien kesken tasan. Myyntiin osallistuvat lippukunnat kartoitetaan ilmoittautumisajan jälkeen.

Turva

Kirkkopäivät huolehtivat leirin ajan puiston yleisturvasta. Partiopuiston leiriturva huolehtii leirin perusturvasta kuten kevyt ensiapu.

Partiopuiston oma EA-piste sijaitsee kaupunginkirkon pääoven edustalla ja päivystää ensiapu-asioissa koko leirin ajan.

 

Ella Takkinen p. 045 112 5566
Pinja Korvenoja p. 040 824 5158

 

Lippukuntien yhteyshenkilö telttoihin ja varainhankintaan liittyen:

Jani Repo
Jyväskylän Partiolaiset ry
jani.repo@partio.fi


Laskutus

Leirin laskutus tapahtuu lippukunnittain. Laskutus hoidetaan Järvi-Suomen Partiopiiristä ilmoittautumisen jälkeen, huhtikuun aikana.

Materiaalia lippukunnan avuksi

Partiopuisto – Lippukunnan kirje partiolaisen kotiin