Suomen partiolaisissa on tällä hetkellä käynnissä historiallinen prosessi, joka toteutuu maksimissaan kerran vuosikymmenessä. Peruskirjaa, partiojärjestön toiminnan kivijalkaa uudistetaan. Mutta mikä ihme on peruskirja, miksi sen uudistaminen on niin iso juttu ja miten uudistamista oikein tehdään.

Partion peruskirja on asiakirja, jossa linjataan periaatteita, jotka liittyvät partioliikkeen päämäärään, arvopohjaan, tavoitteisiin ja menetelmään Suomessa tai Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n rooliin. Peruskirja määrittää ja linjaa kaikkea partiotoimintaa Suomessa. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toiminnan tarkoitus määritellään tässä peruskirjassa sekä lisäksi yhdistyksen säännöissä. Peruskirja perustuu Partioliikkeen maailmanjärjestön (WOSM) ja Partiotyttöjen maailmanliiton (WAGGGS) peruskirjoihin ja on kummankin maailmanjärjestön hyväksymä.

Kuva Partiolaisia peruskirjatyöpajassa

Vuosina 2017 ja 2018 Suomen Partiolaiset kartoitti jäsentensä arvoja kahdella suurella arvokyselyllä.  Kyselyjen pohjalta arvotyöryhmä laati listan suosituksia, joiden katsoi olevan tarpeellisia, jotta peruskirjassa määritellyt järjestön arvot vastaisivat jäsenistön arvoja ja vallitsevaa yhteiskunnallista tilannetta. Arvokyselyissä korostuivat erityisesti hengellisyyteen, isänmaallisuuteen, kansainväliseen oikeudenmukaisuuteen sekä eettisesti oikein toimimiseen liittyvät arvot.

2017-2018 Partion arvokeskustelu

Syksy 2018 Suomen Partiolaisten jäsenkokous päättää avata peruskirjan muokattavaksi

Tammikuu 2019 Peruskirjatyöryhmä aloittaa työnsä

Helmi-huhtikuu 2019 Peruskirjatyöpajat piireissä

Huhti- kesäkuu 2019 Peruskirjan luonnostelu

Loppukesä 2019 Suomen partiolaisten hallitus ja Partioneuvosto hyväksyvät valmiin peruskirjaluonnoksen

Syksy 2019 Luonnos lähetetään Maailmanjärjestöille tarkastettavaksi

2020 Luonnoksen korjailu maailmanjärjestöjen palautteen pohjalta

Syksy 2020 Uuden peruskirjan hyväksyminen Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa

Syksyllä 2018 Partion jäsenkokous Lappeenrannassa päätti avata peruskirjan muokattavaksi. Muokkaamisen lähtökohdaksi määriteltiin arvotyöryhmän suositukset. Prosessi on tarkoitus lopettaa uuden peruskirjan hyväksymisellä vuoden 2020 jäsenkokouksessa. Muokkaustyötä varten tänä vuonna alkutalvesta valittiin kymmenhenkinen peruskirjatyöryhmä eri puolilta Suomea ja erilaisilla partiotaustoilla. Työryhmän tehtävä on luonnostella uusi peruskirjaluonnos arvotyöryhmän suositusten sekä itse jäsenistöltä keräämänsä palautteen pohjalta.

Peruskirjatyöryhmä kerää jäsenistöltä palautetta ja ajatuksia prosessin tueksi kevään aikana kaikissa partiopiireissä pidettävissä peruskirjatyöpajoissa. Työpajojen tulosten pohjalta työryhmä luonnostelee peruskirjaluonnoksen loppukevään ja kesän aikana. Suomen Partiolaisten hallitus hyväksyy luonnoksen loppukesästä ja luonnos lähetetään maailmanjärjestöille hyväksyttäväksi. Maailmanjärjestöt joko hyväksyvät luonnoksen tai lähettävät sen takaisin korjattavaksi, jolloin koko prosessi kiertää uuden kierroksen, kunnes kumpikin maailmanjärjestö hyväksyy peruskirjaluonnoksen. Tavoitteena on, että uusi peruskirja hyväksytään syksyllä 2020 jäsenkokouksessa.

 

 

Hyödyllisia linkkejä:

Suomen Partiolaisten nykyinen peruskirja

Lisätietoa peruskirjaprosessista.