Kuva Reetta Suonpää, Aleksi Murtojärvi
Reetta Suonpää

Marraskuun puolivälissä valitaan Suomen seurakuntiin ja seurakuntayhtymiin satoja luottamushenkilöitä päättämään seurakuntien toiminnasta, taloudesta ja tiloista. Seurakuntien päättäjien keski-ikä on perinteisesti ollut hyvin korkea, seurakuntakohtaisia erojakin toki löytyy. Tämän huomasi myös Reetta Suonpää Jyväskylästä. Reetta on ensimmäistä kertaa ehdolla seurakuntavaaleissa, jossa valtuuston keski-ikä on tällä hetkellä yli 56.

–Jos seurakunnassa haluaa muutoksia aikaan, pitää olla valmis tekemään itse töitä niiden muutosten eteen. Seurakuntien päättävissä elimissä ei ole tällä hetkellä tarpeeksi nuoria, päätin olla itse se muutos, jonka haluan nähdä, Reetta kertoo. Myös Jenni Kolmisoppi Mikkelistä on ehdolla seurakuntavaaleissa omassa seurakunnassaan, hän on toiminut seurakunnan luottamushenkilönä jo aiemminkin.

Kuva Jenni Kolmisoppi
Jenni Kolmisoppi

–Lähdin ehdolle seurakuntavaaleissa, koska haluan olla edelleen vaikuttamassa seurakunnassa tehtävään työhön, ja tuoda esiin myös konservatiivisempiakin arvoja.

Seurakuntien toiminta on monipuolista ja luottamushenkilöt päättävät myös sen painotuksista ja toteutuksesta.

–Seurakunnan pitää uskaltaa kokeilla uutta, emme voi vain linnoittautua vanhoihin tottumuksiin. Mielestäni on tärkeää, että seurakunta kohtaa ihmisiä, siellä missä he muutenkin ovat, Jenni kertoo. Reetalle on tärkeää, että lasten ja nuorten ääni kuuluu kaikessa seurakunnan päätöksenteossa, eikä vain lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvissä asioissa.

–Seurakunnan kiinteistöratkaisuissa pitää huomioida myös partion tarpeet, jatkossakin on tärkeää, että ylläpidetään muun muassa partiokäyttöön sopivia kämppiä. Partiotyöhön pitäisi jatkossa panostaa entistä enemmän seurakunnassa.

Vaaleissa Reetta tuo avoimesti esiin oman partiotaustansa.

Jennikään ei peittele omaa partiotaustaansa.

–Lippukuntamme tekee läheistä yhteistyötä seurakunnan kanssa, toivon että tämä yhteistyö tulee jatkumaan. Auttaa ja palvella on yksi partiolaisen ihanteista, voimme toteuttaa sitä osallistumalla seurakunnan toimintaan.

–Halusin olla mukana valitsijayhdistyksessä, joka sitoutuu muun muassa Suomen Partiolaisten vaalitavoitteisiin, siksi lähdin mukaan perustamaan nuorten aikuisten ja partiolaisten yhteistä valitsijayhdistystä, jonka kautta lähti lopulta 10 nuorta ehdokasta vaaleihin. Vaikka en itse tulisi valituksi, tiedän että listaltamme valitut ovat sitoutuneita vaikuttamaan samoihin asioihin, kuin olisin itsekin vaikuttanut, Reetta kertoo.

Kuva Seurakuntavaalit. Otto Virtanen / Suomen Partiolaiset

–Partiolaisten on tärkeää olla vaikuttamassa, sillä partion päämääränä on maailmanrauha, itse tekemällä annamme esimerkkiä, miten asioihin voi vaikuttaa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on oiva keino omalta osaltaan edistää sitä, Jenni kertoo.

–Me partiolaiset haluamme jättää maailman perässämme hieman paremmaksi, siksi on tärkeää pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin. Partiolainen tuntee vastuunsa ja tarttuu toimeen, siksi on tärkeää muistaa antaa äänensä näissä vaaleissa, Reetta toteaa.

Muista äänestää seurakuntavaaleissa, joko ennakkoon 6.-10.11. tai vaalipäivänä 18.11.

Kuva #minun kirkkoni