Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetetut kokoontumisrajoitukset ovat tuottaneet uusia haasteita partiotoiminnan järjestämiseen. Järvi-Suomen Partiolaisten koulutusohjaajana toimiva Miikael ‘‘Miksu’’ Saksman Kuokkalan Vetehisistä kertoo kokemuksistaan koulutuksien järjestämisestä etänä. 

 Saksman on kokenut pitkä linjan partiolainen. Tällä hetkellä hän toimii piirin vapaaehtoistuen toiminnanalan puheenjohtajana ja Suomen Partiolaisten tutkimus- ja kehitysryhmässä sekä vaalitoimikunnassa. Saksman on järjestänyt yhden pj-pk:n sekä akela-sampo-koulutuksen täysin etänä. Hänen mukaansa etäkoulutuksien hyötyjä ovat osallistumisen helppous.‘’Esimerkiksi perhe-elämän ja viikonloppukurssien yhteensovittaminen on yleensä haastavaa’’, kertoo Saksman. Matalampi osallistumiskynnys on näkynyt tavallista runsaampina osallistujamäärinä sekä osallistujen laajempana ikähaarukkana. Etänä järjestettävät koulutukset tavoittavat siis uusia kohderyhmiä partiokoulutuksen pariin. 

 Toiseksi plussaksi Saksman nostaa etäkoulutuksen menetelmät. Perinteisten koulutusmenetelmien sijaan etäkoulutuksessa syntyy uudenlaisia työkaluja kouluttajien työpakkiin, kun perinteinen luokkamuotoinen ja käytännössä näytettävä tapa ei ole mahdollinen. Tämä antaa myös kouluttajille tilaisuuden oppia uutta.  

 Etänä järjestettävien koulutuksien haittapuoleksi hän nostaa ryhmäytymisen haasteet. ‘’Ryhmäytyminen on kuitenkin tärkeää, sillä se takaa, että saadaan aikaan keskustelua.’’ Etäkurssit vaativat myös enemmän tietoteknisiä valmiuksia lähikursseihin verrattuna. Saksman on havainnut, että Teams on partiolaisille usein alustana tuttu, mutta Moodle tuottaa jo jonkin verran hankaluuksia.