Piirileirin johtamien haastaa, mutta antaa tekijälleen uusia taitoja ja kokemuksia. Vuoden 2019 piirileiri Ryskeen toinen johtaja Anni Miettinen muistelee lämmöllä pestiä, jossa pääsi ylittämään itsensä yhdessä johtajaparinsa sekä muiden leirin tekijöiden kanssa.

Anni Miettinen toimi viimeisimmän piirileirin Ryskeen toisena johtajana ja muistelee haastavaa, mutta antoisaa pestiään lämmöllä. Partiokavereiden kannustamana Miettinen haki alun perin yksin, mutta tiesi kuitenkin haluavansa tehtävään pestiparin. Pian pari löytyikin, ja koko projektin kanssa pidettiin yhteyttä liki päivittäin. 

– – hetkeäkään en ole itse katunut, että silloin projektiin lähdin mukaan.

– Pesti vie runsaasti aikaa, mutta hetkeäkään en ole itse katunut, että silloin projektiin lähdin mukaan. Pesti kannattaa ehdottomasti suorittaa paripestinä, sillä johtajaparin tuki oli ainakin itselleni todella tärkeää koko projektin läpi, Miettinen neuvoo. 

Piirileirinjohtajan tehtäviin kuuluu esimerkiksi suurien kokonaisuuksien hallinta, yleisaikataulun laatiminen sekä leirin tavoitteiden kirjaaminen. Yksin pestiä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, ja tärkeä osa pestiä onkin leirin johtoryhmän eli staabin pestaaminen.  

– Leiriä suunnitellaan yhdessä staabin kanssa läpi koko projektin. Leirinjohtajien työtaakka kevenee, kun projektiin on pestattu tekijöitä ja hommat lähtevät rullaamaan jokaisessa osa-alueessa omien johtajien ohjauksella, Miettinen toteaa. 
 

Itsensä ylittämistä ja hyvää pöhinää 

Kuten kaikissa pesteissä, myös piirileirinjohtajan pestissä on mahdollisuus päästä oppimaan uutta. Miettinen toteaa projektin aikana kehittyneensä erityisesti johtamistaidoissa sekä kokonaisuuksien hallinnassa. 

– Oppimisen lisäksi pestissä oli parasta ehdottomasti itsensä ylittäminen sekä uudet partiokaverit. Palkitsevaa oli myös monen vuoden työn jälkeen nähdä leiriläisten kokoontuvan ensimmäisen kerran yhteiseen iltaohjelmaan. 

Ennen leiriä Miettistä pestissä motivoi aikataulun suunnittelu ja valmistelu: sitä työstäessä pystyi näkemään leirin lähestymisen päivä päivältä.  

– Myös ”hyvä pöhinä” leiriorganisaatiossa innosti leirin suunnittelussa. Pestissä jaksaminen on tärkeää huomioida erityisesti isoissa projekteissa, ja tämä oli projektin aikana otettu huomioon: kokousten lomassa varattiinkin säännöllisesti aikaa kivalle tekemiselle ja yhteishengen nostattamiselle. 

Sinustako seuraava piirileirinjohtaja? 

Mikäli pesti kiinnostaa, kannustaa Miettinen rohkeasti hakemaan pestiä. Piirileirinjohtajalla tulee olla käytynä partiojohtajan peruskurssi tai ainakin olla hallussa kurssia vastaavat taidot, mutta muutoin ei varsinaisia vaatimuksia pestiin ole. 

–Piirileirinjohtajaksi sopii päämäärätietoinen, hyvät sosiaaliset taidot omaava henkilö, joka ei pelkää uusia haasteita. Kokemus erilaisten partiotapahtumien suunnittelusta on ehdottomasti plussaa. Ei kuitenkaan kannata olla liian itsekriittinen pestiä hakiessa, sillä apua leirin suunnitteluun saa monilta eri tahoilta, Miettinen pohtii. 

– Kannustan ehdottomasti hakemaan pestiä ja juttelemaan pestin sisällöstä kasvotusten pestaajan kanssa. Keskustelu tuo tarkempia näkemyksiä pestiin liittyen ja samalla ymmärrystä olisiko juuri sinusta kyseiseen pestiin.


Haku vuonna 2026 järjestettävän piirileirinjohtajaksi on auki 17.3.2024 asti. Hae siis nyt!