Piirihallitus

Järvi-Suomen Partiolaisten piirihallitus koostuu lippukuntien edustuksen valitsemista vapaaehtoisista partiolaisista. Hallitukseen kuuluu piirinjohtajan ja piirin varajohtajan lisäksi eri toiminnanalojen ministerit.

Piirihallituksen pestit ovat kestoltaan kaksi vuotta kerrallaan. Piirin syyskokouksessa valitaan vuorovuosina piirinjohtaja/piirin varajohtaja/viestintäministeri ja alueministeri/kasvatusministeri/vapaaehtoistuen ministeri/yhteiskuntasuhde ja talousministeri.

Yhteystiedot

Piirihallitusvaalit 2019

Syksy lähestyy taas vauhdilla ja sen mukana vuosittaiset piirihallitusvaalit, joissa valitaan hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Piirihallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden kaudeksi piirin syyskokouksessa 8.-10.11.2019. Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat tänä vuonna:

 • Kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen
 • Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen
 • Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen
 • Yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaava hallituksen jäsen

Mikäli haluat mukaan viemään piiriä 2020-luvulle tai haluat tietää lisää piirihallituksen tehtävistä yleisesti tai jostakin avoinna olevasta pestistä erityisesti, ota yhteyttä vaalitoimikunnan puheenjohtaja Mikko Laitiseen, mikko.laitinen@partio.fi.
Vaalitentti piirihallitukseen haluaville järjestetään lokakuun aikana, joten ehdokkaita pyydetään ilmoittautumaan 30.9. mennessä.

 • Toimii piirihallituksessa partiokasvatuksesta vastaavana jäsenenä
 • Vastaa piirin kasvatuksen toiminnansuunnittelusta ja visioinnista
 • Kehittää piirin kasvatuksen toiminnanalaa
 • Kasvatusryhmään kuuluvat sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja-, vaeltaja-, kilpailu-, meripartio-, KV-, erätaito, katsomus- ja perhepartiojaostot.
 • Osallistuu SP:n laajennetun kasvatusvaliokunnan kokouksiin
 • Toimii hallituksessa lippukuntatuesta vastaavana jäsenenä
 • valvoo ja seuraa lippukuntatuen alaisten ryhmien toimintaa
 • toimii linkkinä piirihallituksen, SP:n aluetyön ja lippukuntatuen ryhmien välillä osallistumalla laajennetun lippukuntatuen valiokunnan toimintaan
 • vastaa piirin lippukuntatuen kehittämisestä
 • vastaa toiminnanalan toimintasuunnitelman laadinnasta sekä sen toteutumisen seurannasta
 • koordinoi tarvittaessa muita aluetyön alaisuuteen kuuluvia projekteja tai projektiryhmiä
 • Toimii hallituksessa Vapaaehtoistuesta vastaavana jäsenenä. Vapaaehtoistukeen kuuluu J-SP:n lippukunnissa ja piiriorganisaatiossa toimivien vapaaehtoistyön tuki ja koulutus, ja aikuisten rekrytointiin sekä turvallisuuteen liittyvät kehittämisasiat.
 • Vapaaehtoisryhmän puheenjohtajan pestiesimiehenä ja tukena toimiminen
 • Toimialan budjetointi ja toiminnansuunnittelu ja toteutumisen seuranta
 • SP:n laajennetun vapaaehtoistuen valiokunnan kokouksiin osallistuminen
 • Toimii hallituksessa Y-suhteista ja taloudesta vastaavana jäsenenä
 • Toimii yhteiskuntasuhde- ja talousryhmän puheenjohtajana
 • Kehittää ja kartoittaa uusia kumppanuuksia piirille ja viestii kumppanuusasioista lpk:ille
 • Talouspuolen vastuiden hoitaminen ja työnjaosta sopiminen piirinjohtajan kanssa
 • Toimii viestintä- ja markkinointikoordinaattorin työparina yhteiskuntasuhteiden kehittämisessä