Piirihallitus

Järvi-Suomen Partiolaisten piirihallitus koostuu lippukuntien edustuksen valitsemista vapaaehtoisista partiolaisista. Hallitukseen kuuluu piirinjohtajan ja piirin varajohtajan lisäksi eri toiminnanalojen ministerit.

Piirihallituksen pestit ovat kestoltaan kaksi vuotta kerrallaan. Piirin syyskokouksessa valitaan vuorovuosina piirinjohtaja/piirin varajohtaja/viestintäministeri ja alueministeri/kasvatusministeri/vapaaehtoistuen ministeri/yhteiskuntasuhde ja talousministeri.

Yhteystiedot

Piirihallitusvaalit 2019

Syksy lähestyy taas vauhdilla ja sen mukana vuosittaiset piirihallitusvaalit, joissa valitaan hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Piirihallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden kaudeksi piirin syyskokouksessa 8.-10.11.2019. Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat tänä vuonna:

 • Kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen
 • Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen
 • Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen
 • Yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaava hallituksen jäsen

Mikäli haluat mukaan viemään piiriä 2020-luvulle tai haluat tietää lisää piirihallituksen tehtävistä yleisesti tai jostakin avoinna olevasta pestistä erityisesti, ota yhteyttä vaalitoimikunnan puheenjohtaja Mikko Laitiseen, mikko.laitinen@partio.fi.
Vaalitentti piirihallitukseen haluaville järjestetään lokakuun aikana, joten ehdokkaita pyydetään ilmoittautumaan 30.9. mennessä.

Ehdokkaat syksyn 2019 hallitusvaaleissa

Ehdokkaat löytyvät kunkin toiminnanalan kohdalta. Kullekin ehdokkaalle on esitetty kysymykset:

 1. Kuka olet ja mistä tulet?
 2. Kerro oman partio CV:si kolme tärkeintä tapahtumaa tai pestiä?
 3. Mitä tehtävää haet ja miksi sinut tulisi valita tähän tehtävään?
 4. Millaisessa tilanteessa olet epämukavuusalueellasi, miten selviydyt siitä?
 5. Kolme sanaa, jotka kuvaavat sinua parhaiten hallitustyöskentelijänä?

 

 • Toimii piirihallituksessa partiokasvatuksesta vastaavana jäsenenä
 • Vastaa piirin kasvatuksen toiminnansuunnittelusta ja visioinnista
 • Kehittää piirin kasvatuksen toiminnanalaa
 • Kasvatusryhmään kuuluvat sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja-, vaeltaja-, kilpailu-, meripartio-, KV-, erätaito, katsomus- ja perhepartiojaostot.
 • Osallistuu SP:n laajennetun kasvatusvaliokunnan kokouksiin

Kuva Reetta Suonpää1. Olen Reetta Suonpää, oman elämäni Ronja Ryövärintytär, kotoisin Jyväskylästä Huhtapartiosta ja Kortepartiosta. Siviilissä teen töitä lasten toimintaterapeuttina ja vapaa-ajalla harrastan arkiretkiä, tiskivuoren kasvattamista ja kirkkopolitiikkaa.

2. a. Apulaislippukunnanjohtajana sain paljon arvokasta kokemusta lippukunnan arjesta, ongelmatilanteiden ratkaisemisesta ja partio-ohjelman toteutumisesta käytännössä. Koska tärkein partio tapahtuu lippukunnissa, on apulaislippukunnanjohtaja muiden lippukuntapestien ohella ehdottomasti tärkein pestini partio-CV:ssä.
b. Piirin kasvatusryhmän puheenjohtajana olen saanut kattavan käsityksen sekä kasvatuksen toiminnanalasta että koko piirin organisaatiosta ja toiminnasta. Pestissä olen saanut myös kipinän osallistua enemmän piirin toiminnan ja lippukuntien tuen kehittämiseen.
c. Kliseisesti myönnettäköön, että Ko-Gin käyminen vuonna 2018 oli merkittävä tapahtuma omalla partiopolulla. Kurssin aikana sain enemmän eväitä pohtia omia arvojani ja toimintaani, sekä lisää rohkeutta puuttua epäkohtiin ja olla eri mieltä kuin sedät, jotka väittävät tietävänsä muita paremmin miten asiat tulee tehdä.

3. Haen kasvatuksesta vastaavaksi hallituksen jäseneksi. Olen viimeiset puolitoista vuotta toiminut piirin kasvatusryhmän puheenjohtajana, eli saanut hyvän näköalapaikan järvisuomalaiseen partiokasvatukseen. Olen osallistunut myös SP:n laajennetun kasvatusvaliokunnan päätöksentekoon ja oppinut paljon lisää partiokasvatuksesta ja sen kehityksestä Suomessa. Samalla on tullut kerättyä ajatuksia siitä, mihin haluaisin olla piiriä kehittämässä. Käsitys partiokasvatuksen nykytilasta ja lippukuntien tarpeista on varmasti eduksi myös.

4. Epämukavuusalueellani olen silloin, kun täytyy kohdata karvaisia eläimiä, kuten kissoja. Näistä tilanteista selviää silittämällä ja selittämällä - ja samat keinot toimivat useimmiten myös kissoja omistavien ihmisten kanssa.

5. Innostuminen, oikeudenmukaisuus, sinnikkyys

 • Toimii hallituksessa lippukuntatuesta vastaavana jäsenenä
 • valvoo ja seuraa lippukuntatuen alaisten ryhmien toimintaa
 • toimii linkkinä piirihallituksen, SP:n aluetyön ja lippukuntatuen ryhmien välillä osallistumalla laajennetun lippukuntatuen valiokunnan toimintaan
 • vastaa piirin lippukuntatuen kehittämisestä
 • vastaa toiminnanalan toimintasuunnitelman laadinnasta sekä sen toteutumisen seurannasta
 • koordinoi tarvittaessa muita aluetyön alaisuuteen kuuluvia projekteja tai projektiryhmiä

Kuva Mervi Varis1. Olen Mervi Varis ja tulen Kuopiosta, alunperin olen kotoisin Enosta (nyk. Joensuu). Lippukuntani ovat Vaarojen Siskot ja Veikot sekä Puijon Pakertajat.

2. Kolme tärkeintä pestiäni ovat ehdottomasti piirihallituksen lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen, PäPan piirileiri Kliffan logistiikkapäällikön pesti sekä sisujohtajana toimiminen Puijon Pakertajien Kettu-vartiossa. Näitä kaikkia kolmea pestiä yhdistää uuden oppiminen, itsensä haastaminen sekä omalle epämukavuusalueelle uskaltautuminen.

3. Haen lippukuntatuesta vastaavan hallituksen jäsenen pestiä. Olen toiminut piirihallituksessa samaisessa pestissä kaksi kautta ja tuona aikana lippukuntatukea on uudistettu vastaamaan käytössä olevaa johtokolmikkomallia. Koen, että minulla on yhä annettavaa kyseisessä pestissä. Lippukuntatuen mallissa on edelleen työstettävää muun muassa kuluvana vuonna käyttöön saadun Laadun portaat -työkalun käytöönotto, valmentajien rekrytointi ja toiminnanalojen välisen yhteistyön tehostaminen.

4. Olen epämukavuusalueellani silloin, kun joudun astumaan hieman liian suuriin saappaisiin ja aiheen, joka ei ole substanssiosaamistani, pariin. Pestaan ympärilleni osaavan tiimin, jonka kanssa yhdessä työstämme tehtävää tai projektia eteenpäin. Lisäksi perehdyn substanssiin, jotta ymmärtäisin mahdollisimman hyvin minkä parissa työskentelen. Lisäksi on vain uskallettava ns. hypätä ja uskoa omiin kykyihinsä sekä osaamiseensa.

5. Motivoitunut, keskusteleva ja analyyttinen.

 

 • Toimii hallituksessa Vapaaehtoistuesta vastaavana jäsenenä. Vapaaehtoistukeen kuuluu J-SP:n lippukunnissa ja piiriorganisaatiossa toimivien vapaaehtoistyön tuki ja koulutus, ja aikuisten rekrytointiin sekä turvallisuuteen liittyvät kehittämisasiat.
 • Vapaaehtoisryhmän puheenjohtajan pestiesimiehenä ja tukena toimiminen
 • Toimialan budjetointi ja toiminnansuunnittelu ja toteutumisen seuranta
 • SP:n laajennetun vapaaehtoistuen valiokunnan kokouksiin osallistuminen

Kuva Jonna Karppanen1. Olen Jonna Karppanen ja kotoisin Sonkajärveltä. Armeijan jälkeen muutin Kuopioon ja asuin siellä aina syksyyn 2018. Työn perässä muutin Pirkanmalle ja asun luonnon keskellä Tampereella, Viitapohjassa. Kotilippukuntani on Sonkajärven Sonkapartio. Työskentelen tällä hetkellä Oriveden sairasautopalvelussa. Harrastuksiini partion lisäksi kuuluvat metsästys & eräily, VPK sekä neulominen.

2.
- JSP 10 - Turvallisuuspäällikkö
- Suomen Partiolaisten turvallisuusverkoston ydinryhmän jäsen (2018 -)
- Nykyinen pesti, J-SP:n vapaaehtoistuenryhmän puheenjohtaja

3. Haen vapaaehtoistuesta vastaavan hallituksen jäsenen pestiä.
Minulla on intoa ja halua viedä vapaaehtoitukea eteenpäin. Olen innokas, rohkeasti uusia ideoita kehittävä, mutta perinteitä kunnioittava partiolainen. Viimeisen vuoden aikana olen ollut tiiviisti Vatun toiminnassa mukana, kehittänyt työskentelytapoja, koulutuksia ja menetelmiä yhdessä muiden Vatulaisten kanssa. Olen ollut mukana suunnittelemassa tulevaa toimintakautta, joten minulla on hyvä käsitys tulevasta toiminnasta ja vapaaehtoistuen kehittämistarpeista. Uskon tästä olevan hyötyä hallitustyöskentelyssä ja vapaehtoistuen toiminnanalan johtamisessa.

4. Suurien ihmismassojen hallinta vaara/onnettomuustilanteissa sekä suurien ristiriitojen keskellä. Selviydyn niistä toimimalla rohkeasti ja yhteistyössä muiden kanssa. Mitä epämukavampi minun olo on, sitä enemmän pyydän apua ja neuvoja kokeneemmilta. Hyvien neuvojen ja ohjeiden mukaan on hyvä toimia ja suorittaa annettu tehtävä loppuun asti.

5. Vastuullinen, kehittävä, oppiva.

 • Toimii hallituksessa Y-suhteista ja taloudesta vastaavana jäsenenä
 • Toimii yhteiskuntasuhde- ja talousryhmän puheenjohtajana
 • Kehittää ja kartoittaa uusia kumppanuuksia piirille ja viestii kumppanuusasioista lpk:ille
 • Talouspuolen vastuiden hoitaminen ja työnjaosta sopiminen piirinjohtajan kanssa
 • Toimii viestintä- ja markkinointikoordinaattorin työparina yhteiskuntasuhteiden kehittämisessä

Kuva Jonni Nykänen1. Olen Jonni, kuopiolainen opiskelija Itä-Suomen Yliopistosta. Partiourani aloitin nuorena vartionjohtajana Petosen Polunetsijöissä, mutta olen myöhemmin ollut mukana myös Puijon Pakertajien toiminnassa.

2. a) Ensimmäinen syysleiri partiolaisena. Vaikka viikonloppu jäi puolitiehen vilustumisen takia, leiriltä jäi mukaan partiokipinä joka on edelleen hallussa.
b) Ryske'19 leiri ja staabissa toimiminen. Ryskeen palvelujohtajan pesti oli isoin pesti mitä minulla on partiossa ollut. Pestissä opin todella paljon itsestäni ja suurten kokonaisuuksien johtamisesta, ja oli mahtavaa nähdä leiri koossa Hyvärilässä viimein lähes kahden vuoden suunnittelun jälkeen.
c) Value Based Leadership eli VBL-koulutus. Olen mukana kuudennella Suomessa järjestettävällä VBL-kurssilla, ja vaikka kurssi on vielä kesken, olen oppinut todella paljon itsestäni, ryhmien johtamisesta ja arvojen soveltamisesta käytännön johtamiseen.

3. Haen hallitukseen yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaavaksi jäseneksi. Opiskeluaikoina olen toiminut vastaavissa tehtävissä sekä ainejärjestössä että ylioppilaskunnassa, ja haluaisin olla mukana kehittämässä myös piirin yhteiskuntasuhteita.

4. Hallituslaisena ja johtajana olen epämukavuusalueella silloin kun minulla ei ole selkeää tehtävää tai tavoitetta ja tuntuu että minä ja tiimini ei saa mitään aikaiseksi. Silloin on tärkeää pysähtyä hetkeksi paikoilleen ja miettiä yhdessä suuntaa omalle tekemiselle.

5. Tavoitteellinen, kriittinen ja tunnollinen.