Piirihallitus

Järvi-Suomen Partiolaisten piirihallitus koostuu lippukuntien edustuksen valitsemista vapaaehtoisista partiolaisista. Hallitukseen kuuluu piirinjohtajan ja piirin varajohtajan lisäksi eri toiminnanalojen ministerit.

Piirihallituksen pestit ovat kestoltaan kaksi vuotta kerrallaan. Piirin syyskokouksessa valitaan vuorovuosina piirinjohtaja/piirin varajohtaja/viestintäministeri ja alueministeri/kasvatusministeri/vapaaehtoistuen ministeri/yhteiskuntasuhde ja talousministeri.

Yhteystiedot

Piirihallitusvaalit 2018

Vuoden 2018 syyskokouksessa valittiin piirinjohtajaksi Antti Matikainen, piirin varajohtajaksi Aleksi Luumi ja viestinnästä vastaavaksi ministeriksi Mikko Laitinen. Muita ehdokkaita ei vaalissa ollut.

Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja

Piirinjohtajan sääntömääräisenä tehtävänä on kutsua hallituksen kokoukset koolle, johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, edustaa piiriä piirihallituksen toimeksiannon mukaisesti ja toimia piirihallituksen edustajana.

Piirinjohtajan ollessa estynyt varajohtaja edustaa piiriä.

Piirinjohtaja ja varajohtaja jakavat keskenään seuraavat tehtävät:

 • Vastaa piirin toiminnan johtamisesta  (vuosisuunnitteluprosessi, toimintasuunnitelman toteutus ja toiminnan arviointi) sekä taloudesta.
 • Strategia-asiakirjan valmistelusta ja sen toteuttamisen johtamisesta
 • Partioliikkeen yhteisten linjausten ja teemojen toteuttamisen johtamisesta
 • Vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta
 • Piirihallituksen jäsenten perehdyttämisestä, osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisestä pestien periaatteiden mukaisesti
 • Piirin edustaminen
 • Sekä tehtävät, jotka eivät kuulu yhdenkään toiminnanalan kokonaisuuteen tai jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä tulee käsitellä koko hallituksen kesken.

Viestintäministeri

 • Toimii viestintäryhmän puheenjohtajana
 • Ohjaa piirin sisäistä ja ulkoista viestintää toimimalla yhteistyössä kustakin toiminnanalasta vastaavan viestintäryhmän jäsenen kanssa
 • Toimii Viestintä- ja markkinointikoordinaattorin työparina viestinnän kehittämisessä
 • Osallistuu hallitustyöskentelyyn ja laatii kokousten tiedotteet

Piirinjohtaja

Kuva Antti MatikainenAntti Matikainen, 33-vuotias yrittäjä ja perheenisä Joensuusta. Kotilippukunta Kiteen Rajasamoojat.
Partiolainen 7-vuotiaasta saakka, matkalle sattunut aktiivisempia ja vähemmän aktiivisia partiovuosia. Viime vuodet partiossa on menneet piirileiri Kosmoksen, suurleiri Roihun ja nykyisen piirinjohtaja-pestin merkeissä.
Työkseni vedän omaa puurakentamisen suunnittelutoimistoa. Partiolta ja perheeltä liikenevän vapaa-ajan käytän lenkkeilen, retkeillen tai jotain rakentaen.
Koen, että minulla olisi vielä paljon annettavaa Järvi-Suomen Partiolaisille ja toisaalta saan vielä itse paljon pestiä hoitaessa.
Kaksi vuotta ison organisaation johdossa on loppuviimein lyhyt aika ja muutokset tapahtuvat hitaasti. Piirin luottisryhmät ovat vahvistuneet huomattavasti viimeisen vuoden aikana ja työ sen resurssin ohjaamisessa on vasta alussa.
Partiotoimisto on saatu sellaiseen iskuun, että se tuottaa, resursseihin nähden, varmasti parasta mahdollista tukea lippukunnille.
Lippukuntatuen merkittävyyden arviointi ja resurssien tarkentaminen tulee olemaan partion tärkeimpiä haasteita tulevina vuosina. Näihin haasteisiin myös Järvi-Suomen Partiolaisissa pitää pystyä vastaamaan.
Talouden sopeuttaminen takaa meille jatkossa mahdollisuuden reagoida uusiin haasteisiin ja näin tukea paremmin lippukuntia muuttuvassa ympäristössä.
Isommassa mittakaavassa tapahtuu myös paljon. Käynnisteillä on Suomen Partiolaisten uuden strategiakauden valmistelu ja partion peruskirjan päivitys. Näiden eteenpäin vieminen on suuri, mutta samalla äärimmäisen mielenkiintoinen työ.
Kaiken tämän takia partio antaa minulle tällä hetkellä, ja toivottavasti myös jatkossa, todella paljon. Sitoutuneet ja hienot PJ kollegat, piiriluottikset, -työntekijät ja halu saada partiosta vielä enemmän yhteiskuntaan vaikuttava liike, on hyvä syy hakea jatkolle tähän piirinjohtaja-pestiin.

Piirin varajohtaja

Olen Aleksi ”Luumu” Luumi ja haen jatkoa piirihallituksessa toisena puheenjohtajana, eli vpjnä. Kotilippukuntani on Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt ry, mutta asustelen tällä hetkellä Kuopiossa. J-SP:ssä olen toiminut aktiivisesti viimeiset 11 vuotta, joista edelliset kuusi vuotta piirihallituksessa.
Syyni lähteä hakemaan ”vielä yhtä kierrosta”, on päästä vakiinnuttamaan nyt edeltäneen kaksivuotisen aikana tehtyjä muutoksia piirin toiminnassa. Edelliset kaksi vuotta piirihallitus on rakentanut piirin organisaatiota rohkeasti ja visionäärisesti tavoitteena elinvoimaisempi, kasvava ja paremmin lippukuntia tukeva piiri. Oikea asenne ja rohkaiseva ilmapiiri on tuonut piirin pesteihin uusia motivoituneita luottiksia, mikä näkyy myös lippukunnille.
Olemme pyrkineet tuomaan piiriä lähemmäs lippukuntia osallistumalla keskusteluun aktiivisesti ja kertomalla avoimemmin tavoitteista ja ajatuksistamme. J-SP:tä kuullaan myös keskusjärjestössä ja käymme jatkuvaa dialogia Suomen Partiolaisten hallinnon, partioneuvoston, mutta myös muiden piirien kanssa. Toimivilla keskusteluyhteyksillä rakennamme maamme vaikuttavinta nuorisojärjestöä – yhdessä.
Yhdessä teemme myös piirimme seuraavaa mahtitapahtumaa, Ryskettä. Piirihallituksessa haluan taata koko Ryskeen staabille täyden tuen toteuttaa visioitaan piirileiristä ja tarjota suurtapahtuman koko jäsenistölle lähellä lippukuntia.
Paljon työtä on tehty ja eikä tässä jäädä laakereille makaamaan. Enää en kuitenkaan anna vaalilupauksia merkittävistä muutoksista ja vielä mahtavammasta piiristä. Muutoksen täytyy olla jatkuvaa, mutta välillä on aika hengähtää. Ensimmäiset kaksi vuotta teimme työtä kovalla sykkeellä propellihatut tuulessa päristen. Jottei jo tämä tehty työ jäisi kuitenkaan levälleen, vaan piiri voitaisiin luovuttaa seuraavalle johtoparille ja hallitukselle hyvillä mielin, tulee asiat viimeistellä ja vakiinnuttaa. Tämän työn haluan olla saattamassa loppuun yhdessä kaikkien kanssa.

Viestintäministeri

Olen Mikko Laitinen, tämänhetkinen istuva piirin viestintäministeri, aiemmin olen ollut mukana mm. Kosmoksella ohjelmajohtajana, sekä piirin ohjelmaryhmässä. Kotilippukuntani on Mikkelin Toimenpojat, mutta nykyisin toimin pääasiassa Joensuun Eräsisseissä ja Karjalan Tytöissä.
Haen uusintakautta viestintäministerinä, koska koen ettei työni ole vielä tehty. Piirin viestintään ja toimintaan muutoinkin on tullut menneenä kaksivuotiskautena paljon uutta puhtia, mutta moni uusi toimintakäytäntö on vasta juurtumassa ja olisin mielestäni vastuuton mikäli jättäisin työn kesken.