Partion iltateet: Vaeltajaohjelma toimimaan

Vaeltajana maailma on avoinna niin partiossa kuin elämässäkin. Miten yhdistää uudenlainen elämänvaihe partion kanssa? Mistä löytää kaveri yksittäiselle vaeltajalle? Mistä into omanikäisten partio-ohjelman tekemiselle samaan aikaan lippukunnan johtamisen kanssa?  

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja jakamaan vinkkejä siihen, miten vaeltajaohjelma toimii käytännössä. Iltateehetki on tarkoitettu niin vaeltajille, heidän luotseilleen kuin kaikille muillekin partio-ohjelmasta kiinnostuneille.  

Lisätietoja: Kaisa Johto, kaisa.johto@partio.fi  

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI0NzY5ZjQtNDRmNy00NmVmLWI0MWItOGNiMmRjYWJiOGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d