Partion iltateet: Kolo vai Colorado? – Kansainvälisyydestä, kodista ja vastuullisuudesta

”Raja on niin korkea, että sen yli ei ystävyyttä rakenneta!” Kansainvälisen partioystävyyden tiellä voi olla raha, aiemman kokemuksen puute tai yleinen tunne siitä, että KV-projekti on liian suuri ja hankala urakka aloitettavaksi. Ja miksi edes lähteä ulkomaille sekoilemaan, kun kaiken tärkeän voi oppia lähimetsässä? Iltateessä on tällä kertaa vieraita mausteita, sillä aiheena on kansainvälinen partio ja miten sitä voisi toteuttaa lippukunnan arjessa. KV-ystävyyden voi aloittaa omalta kololta käsin ja partiomatkalle voi lähteä naapurimaihinkin. Matkailussa tulee ottaa huomioon myös vastuullisuus, mikä yksi tämänkertaisen teehetken aiheista. Esittelyssä on myös eurooppalaisten partiolaisten yhteistyösivusto Azimuth, jonka kautta kuka tahansa voi löytää etäkaverin, kansainvälisen leirin tai vapaaehtoispaikan!

Lisätietoja: Jere Huotari, jere.huotari@partio.fi ja Iiris Somervuori, iiris.somervuori@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU3NTQyZTYtMDRmMC00NWU1LThhMDQtOTlhMDdlODVlMmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d