Partion iltateet: Kaikki osallistumaan verkkotapaamisissa!

Kyllästyttääkö puhuminen mustille ruuduille? Kaipaatko uutta virtaa verkkokokousten vetämiseen? Tällä Iltateellä pääset oppimaan ja kokeilemaan erilaisia tapoja työskennellä yhdessä innostavasti ja tehokkaasti erilaisissa verkkotapaamisissa. Samalla pääset tutustumaan myös muutamiin maksuttomiin työkaluihin, joita voit hyödyntää verkkotapaamisten fasilitoinnissa.

Lisätietoja: Netta Nevalainen, netta.nevalainen@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNjNTBjNDUtOTBlNS00Y2ZmLThlNDEtZTdiZTc4NjNiZTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d