J-SP Partiojohtajan peruskoulutus I/2022


PJPK I/2022 ensimmäinen osa 18.-20.3  ja toinen osa 22.-24.4.2022

Partiojohtajan peruskoulutus  on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille. Kurssi tukee lippukunnan pesteissä toimivia vaeltajia ja aikuisia. Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen ja -tietojen kehittäminen lippukunnan johtamisen, lasten ja nuorten kanssa toimimisen sekä projektityöskentelyn näkökulmasta.

Miksi: Jokaisen Partiojohtajan peruskoulutus. Kurssi antaa uusia eväitä johtamiseen sekä mahdollisuuden verkostoitua muitten partiojohtajien kanssa.

Kenelle: Partiojohtajan peruskurssi on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille.

Hinta: 90€

Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.3.2022

Jos teille tulee jotain kysymyksiä koulutukseen liittyen, olkaa yhteydessä Sallaan (salla.kukko@partio.fi).