Järvi-Suomen Partiolaiset ry – Syyskokous 2023

Tervetuloa piirin syyskokoukseen!

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 29.10.2023 Kuopion seudulla.

Piirin sääntöjen mukaisesti syyskokouksen tehtävänä on 

 1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 

 2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 4. Valita kaksi ääntenlaskijaa. 

 5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten. 

 6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten. 

 7. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräseuraavaksitoimikaudeksi. 

 8. Valita hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja 

 9. Valita hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja 

 10. Valita hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet 

 11. Valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka valitseekeskuudestaan vastuuhenkilön. 

 12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.

 13. Valita tarvittaessa piirin ehdokkaat Partioneuvoston jäseniksi 

 14. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle kirjallisesti, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä.

Tervetuloa!

Hallitus