Järvi-Suomen Partiolaiset ry – Kevätkokous 2023

Tervetuloa piirin kevätkokoukseen!

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 2.4.2023 Mikkelissä.

Piirin sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen tehtävänä on

  1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

  2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

  4. Valita kaksi ääntenlaskijaa.

  5. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

  6. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta

  7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.

  8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle kirjallisesti, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä.

Tervetuloa!

Hallitus


Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Kokoukset, Digitaalinen saavutettavuus, Hajuaisti, Hygienia, Hyvä olla, Katsomus, Kieli, Kuuloaisti, Lääkitys ja ensiapu, Lepo ja yöpyminen, Liikkuminen, Näköaisti, Ohjelma, Raha, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa