J-SP syyskokous

SYYSKOKOUSKUTSU

 

SYYSKOKOUS 28.10.2018 PIEKSÄMÄKI

 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 28. lokakuuta 2018 klo 12.00 alkaen Pieksämäen Seurakuntaopistolla, Huvilakatu 31, Pieksämäki.

 

Valtakirjojen tarkistus on klo 11-11.45.

 

Kokouslounas tarjotaan ennen kokousta klo 11-12.

 

Järvi-Suomen Partiolaiset r y:n sääntöjen 4 § mukaan syyskokouksen tehtävänä on mm:

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvalta

3. Valita kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Hyväksyä toimintasuunnitelma vuodelle 2019

5. Hyväksyä talousarvio vuodelle 2019

6. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2019

7. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenien tilalle uudet jäsenet (erovuorossa piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja viestintäministeri)

10. Valita tilintarkastajaksi HTM- tai KHT-yhteisö, joka valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön

11. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin

12. Valita piirinedustajat Partioneuvoston jäseniksi

13. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat

            - Piirileiri Ryske`19

 

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokoustaedeltävän heinäkuun 31. päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Piirinkokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.


Tervetuloa!

Piirihallitus