J-SP Syyskokous

Tervetuloa piirin syyskokoukseen!

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 31. lokakuuta 2021 klo 12.00 alkaen Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa, Lomatie 12, 75500 Nurmes. 

Valtakirjojen tarkastus on klo 10.45 - 11.45. 

Kokouslounas tarjotaan klo 11 – 11.45 ainoastaan etukäteen ilmoittautuneille, joten ilmoitathan Kuksaan osallistumisestasi viimeistään torstaina 21.10.


Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntöjen 4 § mukaan syyskokouksen tehtävänä on: 

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvalta 

3. Valita kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa 

4. Hyväksyä toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

5. Hyväksyä talousarvio vuodelle 2022 

6. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2022 (Piirihallitus esittää, että hallitukseen valitaan myös kasvusta vastaava hallituksen jäsen.) 

7. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenien tilalle uudet jäsenet (Erovuorossa ovat kasvatuksesta, lippukuntatuesta ja vapaaehtoistuesta vastaavat hallituksen jäsenet, lisäksi piirihallitus esittää kasvuministerin valintaa.) 

10. Valita tilintarkastajaksi HTM- tai KHT-yhteisö, joka valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön 

11. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin 

12. Valita piirin edustajat Partioneuvoston jäseniksi 

13. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat 

- ajankohtaiset asiat 

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun 31. päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 
Piirin sivuilta löytyy syyskokouksen materiaali viimeistään 15.10.2021.

  • Toimintasuunnitelma 2022 

  • Talousarvio 2022

  • Tapahtumakalenteri 2022 

  • Esityslista 

  • Äänimääräluettelo  

  • Valtakirja  

Kokouskutsua ja siihen liittyviä materiaaleja ei lähetetä paperisena lippukuntiin. 

Lisätietoja syyskokouksesta saa piirinjohtaja Siiri Niinivirralta, siiri.niinivirta@partio.fi ja lippukuntakoordinaattori Pia Salmelalta, pia.salmela@partio.fi, p. 050 363 6028. 

Tervetuloa!

Piirihallitus