J-SP Partiojohtajan peruskoulutus 2/19

PJPK 2/2019 19.-22.4.2019 

Partiojohtajaperuskurssi on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille. Kurssi tukee lippukunnan pesteissä toimivia vaeltajia ja aikuisia. Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen ja -tietojen kehittäminen lippukunnan johtamisen, lasten ja nuorten kanssa toimimisen sekä projektityöskentelyn näkökulmasta.  

Missä: Koulutuksen paikkana toimii Röskön leirikeskus Kiteellä. 

Miksi: Jokaisen partiojohtajan peruskoulutus. Kurssi antaa uusia eväitä johtamiseen sekä mahdollisuuden verkostoitua muitten partiojohtajien kanssa. 

Kenelle: Partiojohtajaperuskurssi on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille. 

Hinta: 90€

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
31.03.2019