J-SP Kolina 1/19

Kolina 1/19 15.-17.2.2019 

Kolina järjestetään vuonna 2019 kahdessa osassa! Paikkana toimii Seurakuntaopiston Pieksämäen kampus. Helmikuussa koulutetaan ikäkausijohtajia lippukuntien tarpeisiin sekä partiojohtajia. Toisella kerralla taas keskitytään enemmän lippukunnan muihin tehtäviin ja hallintoon. Viikonlopun aikana järjestetään koulutusta akeloille, sammoille, partiojohtajille sekä luotseille. 

Koulutusviikonlopuista vastaavat: 

Jonna “Jonttu” Karppanen jonna.karppanen@partio.fi ja Kirsi ”Kipa” Könönen kirsi.kononen@partio.fi 

Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutuksiin: 3.2.2019

Akela- Sampo - kurssi I/2019 15.-17.2.2019 

Kurssilla käsitellään partio-ohjelmaa ja ikäkausijohtajuutta erityisesti sudenpentu- ja seikkailijaikäkausien näkökulmasta. Lisäksi pureudutaan ikäkausiohjelmiin lapsen kehitysvaiheiden ja kasvatuksen näkökulmasta, käydään läpi ryhmän kehityksen vaiheita ja aikuisen merkitystä lapsiryhmän toiminnan tukijana ja mahdollistajana. 

Miksi: Jokaisella sudenpentujen- ja seikkailijoiden ohjaajalla on oikeus saada pestiinsä koulutusta. Kurssilla saa myös vertaistukea ja uusia vinkkejä toimintaan. 

Kenelle: Akelan tai Sammon pestissä toimiville tai pestiin aikoville. 

Hinta: 55€ 

Luotsikurssi I/2019 15.-17.2.2019 

Koulutus antaa valmiuksia ohjata 12–22 -vuotiaita nuoria ja näiden ryhmien vertaisjohtajia. Koulutus antaa valmiuksia tukea nuoria vertaisjohtajia suunnittelemaan ja johtamaan partiomaista toimintaa. Oppija saa valmiuksia ymmärtää nuoren kehitysvaiheita ja saa käytännön vaihtoehtoja erilaisten nuorten kanssa toimimiseen. 

Miksi: Lippukuntien jatkuvuuden takia on tärkeää tukea nuoria johtajia pestissään. 

Kenelle: Luotsi-koulutus on tarkoitettu tarpojien, samoajien ja vaeltajien luotsina toimivalle tai kyseisessä pestissä aloittavalle aikuiselle (yli 22-v.). 

Hinta: 55€ 

PJPK 1/2019 15.-17.2.2019 ja 23.-24.3.2019 

Partiojohtajaperuskurssi on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille. Kurssi tukee lippukunnan pesteissä toimivia vaeltajia ja aikuisia. Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen ja -tietojen kehittäminen lippukunnan johtamisen, lasten ja nuorten kanssa toimimisen sekä projektityöskentelyn näkökulmasta. 

Miksi: Jokaisen partiojohtajan peruskoulutus. Kurssi antaa uusia eväitä johtamiseen sekä mahdollisuuden verkostoitua muitten partiojohtajien kanssa. 

Kenelle: Partiojohtajaperuskurssi on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille. 

Hinta: 90€ 

Järjestyksenvalvojakoulutus 15.-17.2.2019 ja 23.-24.3.2019 

Järvi-Suomen Partiolaiset järjestävät järjestyksenvalvojakoulutuksen. Mukaan mahtuu vain 15 nopeinta, etusijalla Ryskeen turvapestiläiset.  Piiri tukee JV-korttikoulutusta, jonka vuoksi kurssin jälkeen kurssilainen sitoutumaan toimimaan järjestyksenvalvojana kahdessa piirin tapahtumassa 2 vuoden sisällä.

Hinta: 90€

Koulutukset järjestetään yhteisvoimin Seurakuntaopiston kanssa.