HP Ensiapu I- koulutus

Kurssi on yli 15-vuotialle, jotka haluavat oppia, kerrata tai parantaa omia ensiaputaitojaan. Kurssilla käsitellään ensiaputaitoja SPR:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Käymme läpi hätäensiapua, elvytystä sekä ensiavun jatkotoimenpiteitä ja teemme toimintaharjoituksen. Kurssilta saa SPR:n kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Ei esitietovaatimuksia.

Ensiapu I -kurssin kurssitodistuksen voi uusia kerran. Kertauskurssi järjestetään ensimmäisen kurssipäivän yhteydessä. 


Koulutus on päiväkoulutus, jonka hintaan sisältyvät ateriat. Päiväkurssi ei sisällä majoitusta.

Koulutuksen hinta on 65 € koko kurssi, 35 € kertaus

Ilmoittautumisaika kurssille: 26.11.2019–7.1.2020